Skip to content
Ajankohtaiset | Medialle | Tiedote

Rinnekodit selvitti: Ikääntyneiden hoidon laatu ja hoitoon pääsy huolettavat suomalaisia

Suomalaiset ovat huolissaan ikääntyneiden hoidon laadusta ja hoitoon pääsystä, selviää Rinnekotien teettämästä kyselystä. Tarve palveluiden räätälöintiin korostuu tulevaisuudessa: erityisesti säännöllinen ulkoilu, harrastukset ja ruokatottumukset ovat asioita, joista halutaan pitää kiinni myös hoivakodissa. Miehille on naisia tärkeämpää säilyttää mahdollisuus seksiin ja intiimiin läheisyyteen. Rinnekotien tilaaman tutkimuksen toteutti tutkimustoimisto Verian ja siihen vastasi 1 055 yli 18-vuotiasta suomalaista. 

Ikääntyneitä ihmisiä keskustelemassa.
Tarve palveluiden räätälöintiin korostuu tulevaisuudessa: erityisesti säännöllinen ulkoilu, harrastukset ja ruokatottumukset ovat asioita, joista halutaan pitää kiinni myös hoivakodissa.

Rinnekotien teettämässä kyselyssä peräti 87 prosenttia vastaajista on huolissaan nykyisestä ikääntyneiden hoidon tasosta. Selvä enemmistö vastaajista, 70 prosenttia, epäilee, ettei ikääntyneiden hoito ole Suomessa laadukasta ja riittävää.  

Rinnekodit selvitti huhtikuussa, mitä mieltä suomalaiset ovat ikääntyneiden hoivasta. Vain joka kymmenes vastaaja uskoo, että hoivakotiin pääsy on Suomessa sujuvaa ja nopeaa. Alle 30-vuotiaista näin ajattelee lähes joka viides, 50-59-vuotiaista vain neljä prosenttia. Runsas neljäsosa, 27 prosenttia, luottaa siihen, että saa itse ikääntyessään tarvitsemiaan palveluja, 62 prosenttia kyselyyn vastanneista ei usko niitä saavansa.  

”Suomalaisten usko ikääntyneiden hoivaan on selvästi heikentynyt. Tämä on haaste, johon meidän hoivapalvelujen tarjoajien on tartuttava ja tähän tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä”, toteaa Rinnekotien palvelujohtaja Hanna Ekman

”Viime aikoina on uutisoitu, että ikääntyneet joutuvat odottamaan hoivakotipaikkaa laittoman pitkään. Tällaiset uutiset ja omat kokemukset ovat omiaan rapauttamaan uskoa ikääntyneille tarjolla oleviin palveluihin. Tämä on seikka, joka myös hyvinvointialueiden on syytä ottaa vakavasti”, Ekman huomauttaa. 

Tarve palveluiden räätälöintiin korostuu tulevaisuudessa

 Kyselyssä kartoitettiin myös sitä, mistä asioista suomalaiset haluavat pitää kiinni, jos asuvat jossain vaiheessa ikääntyneille tarkoitetussa hoivakodissa. Ehdoton ykkönen on säännöllinen ulkoilu, siitä ei halua luopua 66 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi tärkein ovat harrastukset, sitten ruokatottumukset, kuten lempiruoat sekä omanlainen vuorokausirytmi. Vastaukset ovat samansuuntaisia sekä naisilla että miehillä.  

”Peräti 94 prosentilla on jokin asia tai asioita, joista he haluaisivat pitää kiinni silloinkin, jos ikääntyessään tarvitsisivat hoivakodin palveluita. Vastaukset osoittavat, että olemme yksilöitä myös ikääntyessämme ja tarve palvelujen räätälöintiin korostuu entisestään tulevaisuudessa”, Hanna Ekman huomauttaa. 

Sukupuolten välistä hajontaakin on: Puolet naisista pitää tärkeinä vaatetukseen ja kauneudenhoitoon liittyviä asioita, miehistä huomattavasti harvempi. Miehistä 32 prosenttia ei halua luopua seksistä tai intiimistä läheisyydestä, naisista näin vastaa vajaa viidennes. Alkoholinkäyttöön liittyvistä tottumuksista kiinni pitää miehistä 26, naisista 12 prosenttia. 

”Hoivakodeissamme pyrimme huomioimaan mahdollisimman pitkälle yksilölliset tarpeet ja toiveet muun muassa uni- ja ruokailurytmin, vaatteiden ja hygieniatarvikkeiden sekä aktiviteettien suhteen. Itsemääräämisoikeuden tukemissuunnitelma ei ole lain mukaan ikääntyneiden palveluissa pakollinen, mutta onnistuneen pilotoinnin jälkeen otimme sen käyttöön kaikissa Rinnekotien ikähoivan yksiköissä Oulun seudulla. Itsemääräämisoikeuden tukemissuunnitelma varmistaa, että asiakas tulee oikeasti kuulluksi ja että hänellä on aidosti mahdollisuus vaikuttaa omaan hoitoonsa”, kertoo palvelualuejohtaja Jonna Tuomikoski

”Julkisuudessa tilaa saavat epäkohdat, ja monenlaiset haasteet ovat todellisuutta, mutta se on vain toinen puoli. Isossa osassa hoivakodeista asiakkaat ja työntekijät viihtyvät hyvin ja niissä eletään hyvää, turvallista arkea”, Tuomikoski sanoo. 

Rinnekotien sote-kyselyyn vastasi 1 055 yli 18-vuotiasta suomalaista 4.-12.4.2024. Kyselyn toteutti Verian (aik. Kantar Public), ja vastaukset koottiin vastaajapaneelissa, jonka tiedonsiirrossa hyödynnetään internetiä. 

Lisätiedot: 

Palvelujohtaja Hanna Ekman, Rinnekodit

p. 050 403 2920, hanna.ekman@rinnekodit.fi

Palvelualuejohtaja Jonna Tuomikoski, Rinnekodit

p. 044 468 4385, jonna.tuomikoski@rinnekodit.fi

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Susanna Kaaja

p. 050 325 2072, susanna.kaaja@rinnekodit.fi

hoivakoti ikääntyneiden hoito