Skip to content
Ajankohtaiset | Tiedote

Sote koskettaa kaikkia – motivoituneita ammattilaisia tarvitaan

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tukevat elintärkeällä työpanoksellaan koko yhteiskunnan toimintaa. Siksi on tärkeää, että alalle riittää osaajia myös jatkossa ja että alalla jo työskentelevät haluavat pysyä sote-alan tehtävissä. Sote koskettaa -kampanja nostaa arjen kohtaamisia ja alan positiivisia puolia esille. 

Sote-alan ammattilaiset ovat kohtaamisen ja auttamisen asiantuntijoita, joiden työ koskettaa niin yksilöitä kuin koko yhteiskuntaa. Alan osaajat pitävät huolta ihmisistä erityisesti hetkinä, joissa omat voimavarat eivät riitä. Sote-ala tarvitsee yhteistä huolenpitoa: resursseja, hyvinvointia ja arvostusta.

Sote-ala tarvitsee yhteistä huolenpitoa: resursseja, hyvinvointia ja arvostusta.

Sote-alan ammattikorkeakoulutuksen aloituspaikkamäärät ovat vuodesta 2019 nousseet lähes 40 prosenttia, mutta opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä on kasvanut vain 29 prosenttia. Erityisesti sairaanhoitajan tutkinnon vetovoima on valtakunnallisesti ollut pitkään laskussa. Uusia sote-alan perustutkinnon opiskelijoita, eli tulevia lähihoitajia, tarvitaan yhtä lailla. Esimerkiksi vuonna 2022 lähihoitajista oli valtakunnallisesti noin 8 000 työntekijän vajaus, eikä kaikkia koulutuspaikkoja saada täytettyä.  

Tänään alkavan Sote koskettaa -kampanjan toteuttajat haluavat lisätä sote-alan veto- ja pitovoimaa nostamalla esille alan merkityksellisyyttä ja monipuolisia uramahdollisuuksia. Kampanja tekee näkyväksi huolenpidon, välittämisen ja inhimillisen hyvän hetkiä, joita sote-alan ihmiset jakavat ja kohtaavat päivittäin. Kampanjan Instagram-profiilissa @humansofsote on esillä virtuaalinen valokuvanäyttely, joka tuo esille tarinoita ihmisistä, joita sote koskettaa – tarinoita alan ammattilaisilta, opiskelijoilta ja asiakkailta. 

Mukana nähdään kokemusasiantuntijoina somevaikuttaja Eino Nurmisto sekä kattava joukko sote-alan opiskelijoita, työntekijöitä ja asiakkaita. Heidän tarinoitaan ilmestyy näyttelyn kanavalle koko kevään ajan. 

On tärkeää, että sote-alalla on monipuolisia ihmisiä, sillä kaikki me olemme erilaisia ihmisiä. Oma persoona on myös voimavara.

“On tärkeää, että sote-alalla on monipuolisia ihmisiä, sillä kaikki me olemme erilaisia ihmisiä. Oma persoona on myös voimavara, joka auttaa saamaan vaikeasta tilanteesta sen ilon, mitä siinä tilanteessa voi saada. Kuin pieni valonpilkahdus,” Eino Nurmisto sanoo. 

“Työntekijämme ovat tärkeitä henkilöitä asiakkaidemme elämän poluilla. Työssä sosiaali- ja terveyspalveluissa kohtaaminen, osallisuuden tukeminen ja asiakkaan arjessa mukana eläminen ovat täynnä merkityksellisiä kohtaamisia niin asiakkaillemme kuin työntekijöillemme. Halusimme saada tämän kaiken hyvän esille tässä kampanjassa,” sanoo Taina Rönnqvist, viestintä- ja markkinointijohtaja Rinnekodeilta.

Rinnekodit on sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoava yhteiskunnallinen yritys, joka työllistää tällä hetkellä 2900 henkilöä valtakunnallisesti.

“Sote-alalle tarvitaan jatkossakin henkilöstöä, ja siksi onkin tärkeää kertoa alasta nuorille, jotka vasta harkitsevat alan opintoihin hakeutumisesta,” jatkaa Rönnqvist.

Toimijat kampanjan taustalla 

Kampanjan taustalla ovat sote-alan diakoniataustaiset toimijat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr., Lahden Diakonissalaitos, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Rinnekodit ja Hoivatie sekä sote-alan kouluttajat Suomen Diakoniaopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Toteuttajia yhdistää usko kaikkien yhtäläiseen ihmisarvoon. Työllistämme ja koulutamme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Olemme arvopohjaisia toimijoita, joille on tärkeää tarjota kohtaavia ja arvostavia työntekijä- ja opiskelijakokemuksia sekä joustavuutta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia.  Ylläpidämme monikulttuurisia ja moniuskontoisia yhteisöjä, joiden ytimessä on ihmisen aito kohtaaminen.

Lisätietoja kampanjasta

Taina Rönnqvist  
viestintä- ja markkinointijohtaja  
p. 044 762 1992, taina.ronnqvist@rinnekodit.fi  

kampanja opiskelijalle sote-ala