Skip to content

Palvelu

Opioidikorvaushoito

Hoidon tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen kuntoutuminen ja päihteettömyys tai päihteiden käytöstä johtuvien haittojen vähentäminen.

Palvelun sisältö

Palvelumme sisältää asiakkaan tarvitseman riippuvuuden lääketieteellisen hoidon, psykososiaalisen tuen, vertaistukea, päihdesairauksien seurantaan liittyvät laboratoriotutkimukset sekä palveluohjausta.

Sijainti

Pääkaupunkiseutu ja Tampere.

Asiakkaat

Opioidiriippuvaiset, huumeita käyttävät henkilöt. 

Muuta

Pääkaupunkiseudulla palveluihin ohjaudutaan oman kunnan lähettämänä, Tampereella palveluihin voi hakeutua myös itse.

Diakonissalaitoksen opioidikorvaushoito täytti hiljattain 20 vuotta. Katso video ja lue lisää sivuiltamme.

Opioidikorvaushoito – kohti parempaa elämänlaatua

Opioidikorvaushoidon tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen kuntoutuminen ja päihteettömyys tai päihteiden käytöstä johtuvien haittojen vähentäminen. Haittojen vähentäminen on tavoitteena henkilöillä, jotka eivät todennäköisesti lopeta kokonaan huumeiden käyttöä, mutta joiden elämän laatua voimme parantaa ja muun muassa ehkäistä tartuntatautien leviämistä ja muita terveyshaittoja. 

Todennäköisyys kestävälle huumekäytöstä irtautumiselle on korvaushoidossa monin verroin parempi kuin ilman korvaushoitolääkitystä, koska käyttöä jatkava riippuvuus saadaan sopivalla lääkehoidolla sammutettua. Toipumispolut ovat kuitenkin yksilöllisiä ja niissä on vahvasti mukana merkityksellisyyden ja toiveikkuuden sekä myönteisten voimavarojen lisääntyminen. 

Meille on tärkeää, että asiakkaamme ovat aktiivisesti mukana palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Palvelumme perustuvat yksilöllisiin hoitosuhteisiin, joissa annamme arvoa myös yhteisöllisille menetelmille. 

Vahvistamme myös asiakkaiden osallisuutta ja toimijuutta. Kuulluksi tulemisen kokemus ja merkityksellinen tekeminen kehittävät valmiuksia vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. Opioidikorvaushoidon yksiköissämme asiakkaat voivat osallistua päihdepalveluyksiköidemme yhteisön toimintaan kynnyksettömästi oman motivaationsa ja toimintakykynsä mukaisesti. 

Diakonissalaitoksen konsernissa on tarjottu opioidikorvaushoitoa jo yli 20 vuotta. Lue Opioidikorvaushoito Diakonissalaitoksella -artikkeli.

Palveluitamme korvaushoidon asiakkaille

Opioidiriippuvuus on krooninen aivosairaus, jossa keskushermosto on sopeutunut opioidien jatkuvaan runsaaseen vaikutukseen, eikä elimistö enää toimi normaalisti ilman niitä. Säännöllinen korvaushoitolääkitys estää vieroitusoireiden syntymisen ja ylläpitää henkilön toimintakykyä, kuitenkin ilman huumaavaa vaikutusta. 

Korvaushoito on terveydenhuollon luvanvaraista toimintaa. Teemme asiakkaillemme aina palveluntarpeen arvioinnin, koska korvaushoidolle on oltava lääketieteelliset perusteet. Toipumispolut ovat yksilöllisiä ja hoitoa toteutetaan joko haittoja vähentävillä tai kuntouttavilla tavoitteilla. 

Kuntouttava korvaushoito on tarkoitettu asiakkaille, joiden tavoitteena on kuntoutuminen ja päihteettömyys.  

Haittoja vähentävä hoito on tarkoitettu heille, joille päihteiden käytön lopettaminen ei ole ensisijainen tavoite. Heidän kohdallaan hoidolla pyritään vähentämään käytöstä aiheutuvia haittoja ja parantamaan elämän laatua.  

Opioidikorvaushoitoon sisältyvät lääkehoito, psykososiaalinen tuki, vertaistuki sekä palveluohjaus. Tavoitteena on sellaisen hoidon ja elämäntavan löytyminen, jossa ihminen pystyy mahdollisimman normaaliin elämään sairauden kanssa. 

Päihdepalveluyksiköissämme hyödynnetään myös asiakasedustajia ja naapurustotyötä, jotka omalta osaltaan lisäävät asiakkaiden osallisuutta ja kuntoutumista. 

Korvaushoito on ainoa tutkittu opioidiriippuvuuden hoitomuoto, joka lisää hoidossa pysymistä, mahdollistaa kuntoutumisen sekä vähentää laittomien opioidien käyttöä, rikollisuutta, kuolleisuutta ja HIV-riskikäyttäytymistä. 

Korvaushoitoarvion tarkoituksena on arvioida täyttyvätkö korvaushoidon edellytykset, hyötyykö asiakas korvaushoidosta ja mikä korvaushoitolääke soveltuisi asiakkaalle parhaiten. 

Arvio on moniammatillinen ja koostuu viidestä erillisestä polikliinisesta käynnistä ja laboratoriotutkimuksista. Se on kestoltaan kaksi kuukautta. Arvion pohjalta lääkäri tekee lausunnon korvaushoidon soveltuvuudesta asiakkaalle. 

Korvaushoidon induktiolla tarkoitamme tiivistä kahden kuukauden mittaista hoidon aloitusvaihetta. Sen tavoitteena on luottamuksellisen hoitosuhteen rakentaminen ja hoitoon kiinnittyminen. Asiakas käy palvelussa lähtökohtaisesti päivittäin. Induktion aikana työskentely on tavallista tiiviimpää. 

Induktion aikana asiakkaan korvaushoitolääke stabiloidaan. Lääkkeen toimivuuden ja mahdollisten haittavaikutusten seuranta on päivittäistä ja tapahtuu monin eri menetelmin. 

C-hepatiitin hoito-ohjelmamme on kertaluontoinen 2–3 kk hoitojakso. Se voidaan tuottaa osana muuta säännöllistä riippuvuushäiriöpalvelua, kuten korvaushoitoa tai muuta huumehoitoa. 

Kotiin vietävä palvelu tulee tarpeeseen tilanteissa, joissa asiakas ei joko fyysisen tai henkisen sairastumisen vuoksi ole kykeneväinen tulemaan hoitoon omaan hoitoyksikköönsä. Lapsiperheiden kohdalla kyse voi olla myös lapsen sairastumisesta. 

Kotiin vietävä palvelu on tarkoitettu korvaushoidon tai muun päihdehoidon asiakkaillemme Helsingissä ja Tampereella.

Palvelun sisältö määrittyy asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Se voi olla esimerkiksi kotona tapahtuvaa lääkejakelua tai kotiin tarjottavaa omahoitajapalvelua.  

Anna palautetta tai pyydä lisätietoja

Valitse viestisi tyyppi(Required)
Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Lisätietoja Rinnekotien henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojasivultamme (linkki sivun alalaidassa). Huomioithan, että yhteydenottolomake ei ole tarkoitettu arkaluontoisten terveys- ja sosiaalitietojen käsittelyyn. Henkilötietosi poistetaan rekisteristä automaattisesti 3 kk:n kuluttua. Voimme vastata vain yhteystietonsa jättäneille.