Hyppää sisältöön

Rinnekodit omavalvontaohjelma

Yksityisen palveluntuottajan on sote-järjestämislain 40 §:n mukaan varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä lainmukainen hoitaminen, tekemiensä sopimusten noudattaminen sekä laadittava omavalvontaohjelma. Rinnekotien omavalvontaohjelmassa kerrotaan, miten toimintaamme ohjataan ja miten seuraamme tuottamiemme palvelujen

  • yhdenvertaisuutta
  • saatavuutta
  • jatkuvuutta
  • turvallisuutta
  • laatua

Omavalvontaohjelmassa kerrotaan myös, miten havaitut puutteet korjataan ja toimintaa kehitetään.

Rinnekotien omavalvontaohjelman lisäksi jokaisella toimipisteellä on oma omavalvontasuunnitelmansa, joka löytyy toimipisteiden sivuilta kohdasta Laatu ja kehittäminen.

Rinnekotien omavalvontaohjelmaan liittyvistä asioista tiedotetaan verkkosivuillamme kolme kertaa vuodessa. Raportoimme vuosikellon mukaisia ja kyseisen raportointijakson ajankohtaisia asioita.