Hyppää sisältöön

Saavutettavuusseloste 30.1.2023

Saavutettavuudesta säädetään laissa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019) ja sitä edeltäneessä 23.9.2018 voimaan tulleessa EU:n saavutettavuusdirektiivissä. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kaikki voivat käyttää digitaalisia palveluja yhdenmukaisesti. 

Tämä saavutettavuusseloste koskee Rinnekotien rinnekodit.fi-verkkosivustoa. https://www.rinnekodit.fi 

Saavutettavuusseloste on laadittu 30.1.2023. 

Sivusto on julkaistu 1.2.2023. Sivuston suunnittelussa on pyritty vähintään WCAG 2.1. (Web Content Accessibility Guidelines) -ohjeiston mukaiseen AA-tasoon. Sivuston saavutettavuus testataan kevään 2023 aikana ja mahdolliset ei-saavutettavat sivut pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti.  

Saavutettavuusselostetta päivitetään saavutettavuustestauksen pohjalta.  

Koulutamme työntekijöitä tuottamaan sisältöä saavutettavaksi ja seuraamme sivuston saavutettavuuden tilaa jatkuvasti. 

Palaute

Rinnekodit Viestintä 
Alppikatu 2, 00530 Helsinki 
viestinta@rinnekodit.fi 

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli saavutettavuuden vaatimukset eivät täyty, pyydämme ilmoittamaan siitä sähköpostilla, viestinta@rinnekodit.fi Pyrimme vastaamaan ilmoitukseen 14 vrk kuluessa. 

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Jos tarvitsemasi tiedosto tai sivun tietosisältö ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä, jotta voimme sopia informaation toimittamisesta sopivassa muodossa. Pyrimme toimittamaan aineiston mahdollisimman pikaisesti, viimeistään 14 vrk kuluessa. Yhteydenotot: viestinta@rinnekodit.fi 

Valvontaviranomainen

Mikäli saat meiltä saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen, voit tehdä sivustosta ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Viraston sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

0295 016 000 (vaihde)