Hyppää sisältöön

Asiakkuudet ja myynti

Asiakkuussuunnittelumme tarjoaa oman asiantuntemuksensa palveluja käyttävän asiakkaan ja palvelujen tilaajan käyttöön. Asiakkuussuunnittelijamme auttavat palvelujen suunnittelussa ja ratkaisujen löytämisessä.

Kohtaamme asiakkaamme yksilöinä 

Rinnekodit tarjoaa erilaisia palvelukokonaisuuksia, jotka eroavat sisällön, laajuuden ja toteuttamistavan suhteen. Palvelujen yksilöllisessä räätälöinnissä huomioimme henkilön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä arkielämän sujuvuuden.

Asiakkuussuunnittelussa lähtökohtana on hyvinvointialueen tekemä palvelutarpeen arvio, asiakkaan näkemys omasta tilanteestaan ja yhteistyössä tehty päätös tilanteen ratkaisemiseksi. Asiakkuussuunnittelu toteuttaa niin sanottua hyvinvointialue- ja asiakasryhmävastuista palvelua, jossa jokaisella asiakkuussuunnittelijallamme on omat vastuualueet hyvinvointialueiden ja eri asiakasryhmiemme mukaisesti. Tämän tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä niin palveluja käyttävän asiakkaan kuin tilaajan näkökulmasta.

Asiakkaaksemme tullaan pääsääntöisesti oman kotikunnan/hyvinvointialueen sosiaalitoimen (mm. lastensuojelu, vammaistyö, aikuissosiaalityö, ikääntyneiden sosiaalityö) tai terveydenhuollon kautta. Kotikunta/hyvinvointialue tekee asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin, jonka pohjalta se on yhteydessä asiakkuussuunnitteluumme.

Viranomaisten palvelupyyntölomakkeet

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@rinnekodit.fi

Asiakkuussuunnittelu (myynti) asiakkuussuunnittelu@rinnekodit.fi

Jaana Laaksonen, asiakkuus- ja myyntijohtaja
040 536 4659​

Heli Alkila, asiakkuuspäällikkö
050 502 7533​

Sirkku Suopuro, asiakkuuspäällikkö
044 726 3095​
myyntilaskutus@rinnekodit.fi

Asiakkuussuunnittelun (myynti) yhteissähköposti: asiakkuussuunnittelu@rinnekodit.fi

Ainomaria Karhumaa, asiakkuuspäällikkö
050 470 6622​

 • Vastuualue: Vammaispalvelut

Maria Järkkälä, asiakkuussuunnittelija
040 481 4247​

 • Vastuualue: aikuisten kehitysvammaisten asiakkaiden palvelut​ + ikääntyneiden palvelut, hoivakoti Rinnekodit Mylly
 • Keusoten sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue + Rinnekodit Tyyni tutkimus- ja kuntoutusjaksot 

Satu-Mariia Piiroinen, asiakkuussuunnittelija
040 726 4457

 • Vastuualue: lasten ja nuorten palvelut ja aikuisten kehitysvammaisten palvelut
 • Helsinki + Majakan tutkimus- ja kuntoutusjaksot

Nina Reittu, asiakkuussuunnittelija
050 590 5280​

 • Vastuualue: aikuisten kehitysvammaisten asiakkaiden palvelut, perhehoidon tukipalvelut + Satakunnan vaikeavammaisten palvelut
 • Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Satakunnan, Pohjois-Savon, Kymsoten, Etelä-Savon, Eksoten, Essoten, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Niina Virtanen, asiakkuussuunnittelija
0440 564 555

 • Vastuualue: Aikuisten kehitysvammaisten asiakkaiden palvelut​
 • Länsi-Uusimaa ja Itä-Uusimaa hyvinvointialueet + Turva tutkimus- ja kuntoutusjaksot 

Päivi Enberg, asiakkuussuunnittelija
050 461 7821 (sähköposti paivi.h.enberg@rinnekodit.fi)​

 • Vastuualue: Ikääntyneiden asiakkaiden palvelut ja Rinnekodit Sairaalan palvelut​
 • Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Vantaan ja Keravan, Keusoten hyvinvointialue sekä Helsinki ja Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Satakunnan, Pohjois-Savon, Kymsoten, Etelä-Savon, Eksoten, Essoten, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin hyvinvointialue

Kimmo Hannus, asiakkuussuunnittelija
050 395 5600​

 • Vastuualue: Asunto ensin- ja Riippuvuushäiriöpalvelut​
 • Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Vantaan ja Keravan, Keusoten, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue sekä Helsinki

Tanja Karajas, asiakkuussuunnittelija
050 414 3008

 • Vastuualue: Lasten ja nuorten palvelut​
 • Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Keusoten sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Satakunnan, Pohjois-Savon, Kymsoten, Etelä-Savon, Eksoten, Essoten, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin hyvinvointialue.

Anu Savilaakso, asiakkuussuunnittelija
050 375 8276

 • Vastuualue: Vaikeavammaisten palvelut + Lapin hyvinvointialueen aikuisten kehitysvammaisten asiakkaiden palvelut
 • Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Vantaan ja Keravan, Keusoten hyvinvointialue sekä Helsinki ja Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Kymsoten, Etelä-Savon, Eksoten, Essoten, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin hyvinvointialue

Tätä tarjoamme

Lasten ja nuorten palvelut

Tarjoamme ikääntyneille itsenäistä asumista, kotiin annettavia kotihoidon palveluita ja erilaisia tukipalveluita sekä ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista. Lisäksi Rinnekodit sairaalassa tarjoamme lyhytaikaista vuodeosastohoitoa, kuntoutusta sekä saattohoitoa. 

Kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden palvelut

Tehtävämme on olla lähimmäinen tukea tarvitsevalle – tarjota jokaiselle omanlainen arki ja koti. Tarjoamme apua, tukea ja asiantuntemusta jokapäiväisiin hyvän elämän tarpeisiin. Palvelumme on suunnattu kaikenikäisille vammaisuudesta, pitkäaikaisesta sairaudesta tai muusta syystä erityistä tukea tarvitseville henkilöille sekä heidän perheilleen ja läheisilleen.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelumme vastaavat erilaisiin elämäntilanteisiin ja tuen tarpeisiin. Koti yhteisöllisessä ja kodinomaisessa palvelukotiasumisessa tai omassa esteettömässä asunnossa antaa tukea ja turvaa. Päivätoiminta antaa päiviin merkityksellistä ja kuntouttavaa sisältöä – yhteisöllisyyttä ja osallisuutta unohtamatta.

Asunto ensin -palvelut

Asunto on perusoikeus. Se on myös perusta kuntoutumiselle.  Asunto ensin –asumispalveluissamme tarjoamme monenlaista tuettua asumista, ympärivuorokautista palveluasumista sekä liikkuvaa tukea kotiin. Palveluihimme kuuluu myös hätämajoitus eri kohderyhmille. Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on  ihmisarvon kunnioittaminen. 

Riippuvuushäiriöpalvelut

Tarjoamme neuvontaa, kuntoutusta ja hoitoa huume- ja monipäihderiippuvaisille henkilöille. Tuemme asiakasta omien voimavarojen ja toipumista edistävien selviytymiskeinojen vahvistamisessa ja löytämisessä.

Ikääntyneiden palvelut

Tarjoamme ikääntyneille itsenäistä asumista, kotiin annettavia kotihoidon palveluita ja erilaisia tukipalveluita sekä ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista. Lisäksi Rinnekodit sairaalassa tarjoamme lyhytaikaista vuodeosastohoitoa, kuntoutusta sekä saattohoitoa. 

Rinnekodit rekrytoi!

Etsimme jatkuvasti uusia eri alojen osaajia ympäri Suomen. Tarjolla merkityksellistä työtä kivassa tiimissä – aina #sydänmukana.