Hyppää sisältöön

Palvelu

Sijaishuolto

Sijaishuollossa lapsen tai nuoren hoito ja kasvatus järjestetään oman kodin ulkopuolella, Rinnekotien asumisyksikössä. Meillä asiakkaana on koko perhe tukiessamme lapsen kasvua suunnitelmallisesti ja ammatillisesti. 

Palvelun sisältö

Sijaishuollon palveluihimme kuuluvat intensiivihoito, kasvunkodit, laitoshoito ja muut lastensuojelun erityistason yksiköt.

Sijainti

Valtakunnallisesti 

Asiakkaat

Sijaishuollon palveluita tarvitsevat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä.

Muuta

Rinnekodeissa jokainen lapsi saa omaohjaajaparin, joka toimii koko lapsen sijoituksen ajan lapsen asioiden hoitajana, turvallisena aikuisena ja vierellä kulkijana.  

Yhteystiedot

Intensiivihoito on keskeinen osa Rinnekotien sijaishuoltoa. Siihen sisältyy lastenpsykiatrinen hoito, sairaalakoulu sekä työskentely perheen kanssa.  

Hoivaa ja hyvää arkea

Moniammatillisuus lasten ja nuorten palveluissa mahdollistaa asiakkaiden tarpeiden mukaisen joustavan työskentelyn. Voimavarojen esiin saamisella ja erityistarpeiden tunnistamisella voimme rakentaa kullekin lapselle ja nuorelle yksilöllisen hoitopolun. 

Palvelujemme tavoitteena on kokonaisvaltainen muutos lapsen ja perheen tilanteessa. Tuemme lasta ja nuorta, jotta tämän toimintakyky vahvistuisi, sosiaaliset taidot kehittyisivät ja koulunkäynti sujuisi.  

Sijaishuollon palvelumme

Intensiivihoito on lastensuojelun sijaishuoltoa. Siihen sisältyy lapsen tarpeeseen perustuva lastenpsykiatrinen hoito, mahdollisuus sairaalakouluun sekä työskentely perheen kanssa.

Intensiivihoito on sijaishuollon erityisyksiköissä toteutettavaa, yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa hoitoa monimuotoisesti oirehtiville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Sen tavoitteena on lapsen ja perheen kuntoutuminen. Tarjoamme yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa intensiivihoitoa monimuotoisesti oirehtiville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Intensiivihoitoa toteutamme eri-ikäisille suunnatuissa yksiköissä. 

Intensiivihoidossa pyrimme lapsen ja nuoren psyykkisen voinnin tasaantumiseen, tunteiden säätelyn ja toimintakyvyn vahvistumiseen sekä sosiaalisten taitojen ja koulunkäynnin tukemiseen. Lisäksi tavoitteenamme on perhesuhteiden vahvistuminen ja perheen yhdistyminen. Hoidossa otamme huomioon myös monikulttuuristen asiakkaiden erityisiä tarpeita.  

Hoidon perustana on lastensuojelullisen, psykiatrisen ja neuropsykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen yhdistyminen turvallisessa kasvuympäristössä. Hoito perustuu kehitykselliseen, traumaterapeuttiseen, neuropsykiatriseen, perheterapeuttiseen ja systeemiseen ajatteluun. Teemme tiivistä yhteistyötä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa. Moniammatilliseen työryhmäämme kuuluu sairaanhoitajia, sosionomeja, lähihoitajia, palveluyksikön johtaja, palvelualuejohtaja, psykologi ja perheterapeutti. 

Intensiivihoidon avulla mahdollistuu: 

  • terapeuttisessa yhteisössä toteutettava osastohoito ja terapeuttinen omahoitajasuhde 
  • monipuoliset asiakaslähtöiset palvelut, kuten tutkimukset, arvioinnit, diagnostiikka, yksilölliset hoitopolut, yksilökuntoutukset ja -terapiat, monitasoinen perhetyö 
  • tehokas traumojen ja laaja-alaisten neuropsykiatristen häiriömuotojen hoito 
  • monista eri kulttuureista tulevien lasten ja perheiden hoito ja kuntoutus 
  • lapsen ja perheen voimavarojen vahvistaminen 
  • pitkäjänteinen hoitotyön kehittäminen ja vaikuttavuuden tutkimus 
  • Sophie Mannerheimin koulun Sylvesterintien yksikkö sekä muut yksiköt tarjoavat perusopetusta intensiivihoidossa oleville lapsille 

Intensiivihoidon päättyessä lapselle järjestetään tarvittaessa lasten- tai nuorisopsykiatrinen tai muu terveydenhuollon jatkohoitokontakti. Lapsen hoitoa voidaan jatkaa myös laitoshoidon yksikössä. Nuoren itsenäistymisvaiheessa voidaan tarjota jälkihuollon tuettua asumista. Jälkihuolto suunnitellaan nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaan huomioiden hänen voimavaransa ja toimintakyvyn kartoituksen tulokset. 

Kasvunkodeissa elämme kodinomaista arkea. Ympäristössä on huomioitu lasten ja nuorten toiveet ja tarpeet.

Kasvunkotien palvelut jakautuvat lapsen ja nuoren tuen tarpeen mukaan. Lapselle suunnitellaan oma hoitopolku yhdessä lapsen, vanhempien ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Lapsi saa yksilöllistä apua, ohjausta ja tukea arjen tilanteisiin. Arkea ohjaa ennakoitava rakenne, missä korostuu kuntoutuksellinen ja toiminnallinen ote. 

Kasvunkoteja on tällä hetkellä Helsingissä, Espoossa ja Oulussa. 

Lasten ja nuorten laitoshoito on ympärivuorokautista sijaishuoltoa, jonka sisällön suunnittelemme lapsen, nuoren ja perheen tarpeiden mukaan.

Arjen turvallisten rakenteiden, läsnäolon, yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden kautta luomme kasvuympäristön, joka tukee lapsen ja nuoren kehitystä huomioiden hänen yksilölliset voimavaransa. Laitoshoidossa tarjotaan mahdollisimman  kodinomainen ja yhteisöllinen arki lapsille ja nuorille. Säännölliset tapaamiset vanhempien ja huoltajien kanssa ovat keskeinen osa perheen kanssa tehtävää yhteistyötä. 

Meillä työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu osaston työryhmän lisäksi palvelualuejohtaja, palveluyksikön johtaja, psykologi ja perheterapeutti. Toteutamme laitoshoitoa myös palvelujatkumona intensiivihoidon jatkohoitona, jolloin intensiivihoidossa alkanut työskentely erityistyöntekijöiden kanssa ja muut hoitokontaktit voivat jatkua laitoshoidon aikana. 

Tarjoamme lastensuojelun sijais-, avo- ja jälkihuollon laitosasumispalveluita neuropsykiatrisesti oireileville sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisille lapsille ja nuorille erityistason yksikössä Porissa.

Toiminnan lähtökohtana on moniammatillinen, paikallisesti verkostoitunut ja vahvaan alueelliseen yhteistyöhön perustuva sijaishuollon lasten hoito, kasvatus ja kuntoutus. Toiminta-ajatus on toiminnallisuuden sekä oikein kohdennetun ja ajoitetun menetelmäohjaamisen keinoin hoitaa ja kuntouttaa kohderyhmän lapsia vahvalla tuella. Arki ja ohjaustyö rakentuvat vahvasti yksilöllisyyden ympärille. Meillä jokainen lapsi saa itse olla oman hyvän elämänsä määrittelijä. 

Näissä toimipisteissä palvelu on saatavilla

Anna palautetta tai pyydä lisätietoja

Valitse viestisi tyyppi(Pakollinen)
Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Lisätietoja Rinnekotien henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojasivultamme (linkki sivun alalaidassa). Huomioithan, että yhteydenottolomake ei ole tarkoitettu arkaluontoisten terveys- ja sosiaalitietojen käsittelyyn. Henkilötietosi poistetaan rekisteristä automaattisesti 3 kk:n kuluttua. Voimme vastata vain yhteystietonsa jättäneille.