Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset | Medialle | Uutinen

Diakonissalaitos julkaisi toimintakertomuksen ja vastuullisuusraportin 2023 – Rinnekodit Oy:n toiminta vahvasti käyntiin

Vuonna 2023 myös Diakonissalaitoksen toimintaan vaikuttivat hyvinvointialueiden käynnistyminen, työntekijöiden saatavuus, sote-palveluihin kohdistuvat sopeutusvaateet, eriarvoisuuden lisääntyminen ja yleinen turvallisuustilanne. 1.11.2023 otimme ison askeleen, kun konsernin sote-liiketoiminnan palvelut yhdistettiin yhteen yhtiöön, Rinnekodit Oy:hyn. Yhtiöjärjestelyn tavoitteena on vastata entistä paremmin toimialan haasteisiin sekä tarjota kattavasti palveluita hyvinvointialueiden tarpeisiin.    

Kaksi ihmistä istuu sohvalla, toisella Rinnekodit- ja toisella Diakonissalaitoksen brändipaita päällä.
Diakonissalaitoksen konserni otti ison askeleen 1.11.2023, kun konsernin sote-liiketoiminnan palvelut yhdistettiin yhteen yhtiöön, Rinnekodit Oy:hyn.

Kuluneen vuoden aikana veimme monta isoa muutoshanketta päätökseen ja reagoimme myös nopeasti yhteiskunnallisiin muutoksiin.

”Diakonissalaitoksen on uudistuttava kulloisenkin yhteiskunnallisen tilanteen ja tarpeen mukaan, jotta voimme huolehtia haavoittuvassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten hyvinvoinnista. Vahvistimme ja selkeytimme toimintaamme koko konsernissa. Samalla lisäsimme myös toimintamme läpinäkyvyyttä. Nyt Diakonissalaitoksen säätiön yleishyödyllisen toiminnan ja liiketoiminnan juridinen ero on näkyvä”, toimitusjohtaja Olli Holmström sanoo.

Konsernissa työskentelee valtakunnallisesti jo 3 400 ammattilaista Helsingistä Rovaniemelle. Isoista muutoksista ja toimintaympäristön haasteista huolimatta työhyvinvointi pysyi hyvällä tasolla, työntekijöiden pitovoima kasvoi ja lähtövaihtuvuus puolittui vuoden 2023 aikana. Positiivinen kehitys näkyi myös asiakastyytyväisyyden ja sidosryhmämaineen hyvänä tasona.

”Olen erittäin ylpeä siitä työstä, jota olemme yhdessä tehneet ammattitaidolla ja sydän mukana. Diakonissalaitoksen erottaa monista muista toimijoista se, että se tekee sekä yleishyödyllistä toimintaa että liiketoimintaa, jonka hyöty palautuu yhteiskunnalle. Viime vuonna käytimme 5,5 miljoonaa euroa omaa rahaa haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyväksi. Kaikessa toiminnassamme keskiössä on ihminen ja rohkea työ ihmisarvon puolesta. Tämä sitoo konsernin eri toiminnot yhteen ja kutsuu mukaan myös kumppanimme”, Holmström sanoo.

Koko tulos käytetään haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyväksi

Diakonissalaitoksen toiminta on organisoitu säätiön yleishyödylliseen toimintaan, sote-liiketoimintaan ja koulutusta tuottaviin osakeyhtiöihin. Yhdessä ne muodostavat yleishyödyllisen säätiökonsernin, jonka koko tulos käytetään työhön haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyväksi.​

Yleishyödyllistä toimintaa toteutetaan säätiössä Diakonia ja sosiaalinen vastuu -toimialalla. Sen tehtävänä on kulkea kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien rinnalla silloin, kun hätä ja häpeä ovat suurimmat, ja kokemus ihmisarvosta horjuu. Asiakkaita ovat mm. nuoret, paperittomat ja Itä-Euroopan romanit. Yleishyödyllistä toimintaa ja palveluita tuotettiin ulkopuolisella hankerahoituksella, lahjoituksilla sekä omarahoitteisena yleishyödyllisenä toimintana. Vuonna 2023 hankkeita oli 107 yhteensä 12 paikkakunnalla. Suomen lisäksi työtä tehtiin 10:ssä eri maassa. Hankeavustuksia saatiin 8,1 M€.

Sote-liiketoimintaa tuottaa säätiön kokonaan omistama Rinnekodit Oy.  Suomen suurin sote-alan yhteiskunnallinen yritys tuottaa palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, asunnottomille ja päihteistä riippuvaisille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Asiakastyön tavoitteena on, että asiakas tulee kuulluksi ja pääsee itse vaikuttamaan oman palvelunsa sisältöön. Toimipisteitä oli 14 hyvinvointialueella ja 24 paikkakunnalla, palveluja käyttäviä asiakkaita oli lähes kaikilta hyvinvointialueilta. Vuonna 2023 liikevaihto oli 215 M€ ja liiketulos oli 9,4 M€.

Koulutustoiminnassa säätiö toimii aktiivisena omistajana Suomen Diakoniaopisto Oy:ssä (SDO) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:ssä (Diak).

Vastuullisuutta läpi organisaation

Koko konsernin yhteisen vastuullisuusohjelman avulla edistettiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita viidellä osa-alueella: yhteiskunnallisen luottamuksen lisääminen, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö, asiakkaiden osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen, syrjinnästä vapaa yhteisö ja ympäristövastuu.

”Vastuullisuus on osa Diakonissalaitoksen strategiaa ja kuluneen vuoden aikana teimme paljon kehitystyötä vastuullisuuden johtamisen, mittaamisen ja raportoinnin osalta.  Järjestimme mm. ylimmän johdolle yhteisen vastuullisuuskoulutuksen ja kehitimme raportointia vastaamaan EU:n kestävyysdirektiivin vaatimuksia. Toteutimme myös ensimmäistä kertaa vastuullisuusaiheiden olennaisuusanalyysin. Olemme sitoutuneita edistämään vastuullisuuden tavoitteita ja työ jatkuu koko henkilöstön voimin”, Holmström kertoo.

Konsernin avainluvut

Lisätietoja:

Olli Holmström, toimitusjohtaja, olli.holmstrom(@)hdl.fi, 050 483 6313
Jukka Rautavalta, talousjohtaja, jukka.rautavalta(@)hdl.fi, 040 753 2166
Laura Niemi, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, laura.niemi(@)hdl.fi, 050 373 8602

toimintakertomus Vastuullisuus