Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset | Artikkeli

Dialogi luo turvallisuutta

Vuosittain järjestettävää Kansainvälistä työturvallisuus- ja terveyspäivää vietetään 28.4.2024. Teemapäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, kuinka työterveyskulttuurin tulisi edistää ja kunnioittaa kaikkialla maailmassa yksilön turvallisuutta ja terveyttä.

Yhdessä tekeminen on tärkeä keino työturvallisuuden edistämiseksi Rinnekodeilla.

Rinnekotien yksiköissä työskentelee turvallisuusyhteyshenkilö, jonka tehtävänä on edistää työturvallista kulttuuria yhdessä yksikön johtajan kanssa. Yhteyshenkilö opastaa ja ohjaa työyhteisöä arjen turvallisuuskäytänteiden noudattamisessa ja toimii yksikönjohtajan aisaparina turvallisuustyön suunnittelussa ja kehittämisessä. Porvoossa sijaitsevassa, aikuisille kehitysvammaisille asumispalveluita tarjoavan Rinnekodit Johannisbergin tehokkain keino työturvallisuuden edistämiseen on jatkuva dialogi: 

”Turvallisuus muodostuu yksinkertaisista asioista. Sanoitamme asioita ääneen työyhteisön jäsenten kesken – puhumme avoimesti myös hankalista tilanteista ja otamme niistä opiksi. Dialogin avulla opimme tuntemaan paremmin toisiamme. Se rakentaa keskinäistä luottamusta ja mahdollistaa ennakoinnin”, kertovat yksikön johtaja Marja Wilén sekä vastaava sairaanhoitaja Miia Koivisto.  

Ennakointi estää yhteentörmäyksiä 

Haastavien tilanteiden ehkäisyssä ennakointi on avainasemassa. Wilén kertoo esimerkin haastavasti käyttäytyvästä asiakkaasta, jonka kanssa tulee herkästi yhteentörmäyksiä. Asiakkaan toiveiden ja tapojen tullessa ymmärretyiksi, ei tilanteita enää syntynyt: 

”Kun ymmärrämme asiakkaidemme toiveet ja asetumme heidän kanssaan samalle viivalle, pystymme ennakoimaan ja lisäämään sitä kautta kaikkien turvallisuutta. Annamme asiakkaidemme osallistua päätöksentekoon, mikä vahvistaa heidän toimijuuttaan. Tämä on asiakkaidemme koti, jossa olemme vertaisia heidän kanssaan”, Koivisto sanoo. 

”Meillä on yksikössämme pedagoginen ote. Se tarkoittaa sitä, että jaamme aktiivisesti osaamistamme – tarkoituksenamme on kasvattaa tiimiläisistämme laaja-alaisia osaajia, jotka pystyvät koulutus- tai tehtävänkuvaan katsomatta kannatella yhteisöämme. Uusien ihmisten perehdytys on yhteinen asia. Meillä on myös käytössä pikaperehdytyksen malli, joka tarkoittaa arjessa nopeitakin koulutushetkiä asioista, joiden suhteen tuntee epävarmuutta. Sujuva arki ja selkeä tehtäväjako vahvistaa työn turvallisuutta”, Wilén kuvailee. 

Johannisbergin yksikönjohtaja Marja Wilén ja vastaava sairaanhoitaja Miia Koivisto korostavat dialogin merkitystä työturvallisuuden lisäämisessä.

Asiakkaiden kanssa pedagoginen ote näkyy uusien asioiden opetteluna, kuten vaikkapa anteeksipyytämisen harjoitteluna: 

”Väärinkäsityksistä syntyy herkästi ristiriitoja. Käytämme asiakkaidemme kanssa paljon vaihtoehtoisia kommunikaatiovälineitä itsensä ilmaisemiseen ja harjoittelemme sosiaalisia taitoja, oikeaa ja väärää. Se, että kaikilta odotetaan yhtäläistä pelisääntöjen noudattamista, luo tasa-arvoisuutta ja turvallisuutta”, Koivisto summaa. 

Arjen rakenteet tukevat turvallisuutta

Johannisbergissä on arjen rakenteet luotu siten, että ne tukevat turvallisuutta ja jatkuvaa yhdessä oppimista. Viikkopalavereissa käydään systemaattisesti ja henkilöstöä osallistaen läpi tulevaa viikkoa, palautteita ja kehitysehdotuksia sekä Haipro-turvallisuusilmoituksia, jotka ovat myös yksi tärkeä oppimisen väline. Turvallisuusilmoitusten käsittelyssä keskeistä on avoin keskustelu myötävaikuttaneista asioista sekä yhteinen pohdinta ratkaisuista asian kehittämiseksi. Turvallisuus- ja muut materiaalit ovat aina esillä punaisessa kansiossaan ja materiaalien tutustumisesta tehdään lukukuittaukset. Toimintatapoja kerrataan säännöllisesti, jotteivat ne unohdu ja tarvittaessa Wilén pitää jokaisen työntekijän kanssa keskusteluhetken. Näin hän pysyy pulssilla siitä, millaisissa tunnelmissa työyhteisössä mennään. 

“Jokaisen työntekijän sitoutuminen turvallisuuskäytäntöihin on tärkeää, mutta yhtä lailla positiivinen suhtautuminen uuden kokeiluun yhdessä oppien. Jos jokin asia ei arjessa toimi, ei sitä koeta tappioksi, vaan sitten kokeillaan jotain muuta. Yhdessä kehittäen saadaan kaikille turvallinen koti ja työpaikka”, Wilén kertoo. 

Diakonissalaitos-konsernin turvallisuuspäällikkö Kaisu Räisänen kiittelee Johannisbergin tiimiä: 

”Yhdessä tekeminen on tärkeä osa työyhteisömme turvallisuustekemistä. Johannisbergin yksikössä tämä toteutuu hienosti, sillä se on keskusteleva yhteisö, jossa todella panostetaan turvallisuuteen monin tavoin.” 

Teksti: Leena Åkerberg, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Rinnekodit

Kehitysvammatyö työturvallisuus