Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset | Artikkeli

”Ei ole ollut päivääkään, ettenkö olisi organisaatiossa viihtynyt.”

Millaista työtä sinä, sairaanhoitaja, haluaisit tehdä? Pidätkö tärkeänä, että ihmisarvo, lähimmäisenrakkaus ja vastuullisuus näkyvät oikeasti työssäsi? Haluatko työsi olevan monipuolista ja vahvuuksiesi pääsevän esille? Neljä Rinnekodeilla työskentelevää sairaanhoitajaa jakaa tarinansa ja arkeansa Rinnekodeilla.

Profiilikuvassa Annika Laitila.

Annika Laitila, sairaanhoitaja AMK ja yhtyemuusikko. Työskentelee Toimintakeskus Kipparissa, jossa asiakkaina ovat nuoret aikuiset kehitysvammaiset ja autismikirjon henkilöt.

”Työskentelen erityisohjaajana, ja työhöni sisältyy erityistehtäviä- ja vastuita. Olen yksikön ainut sairaanhoitaja-erityisohjaaja, joten pääosin erityistehtäväni liittyvät lääkehoitoon. Olen juuri liittynyt myös sairaanhoitajien perehdytysrinkiin.”

Laitila on saanut itse vaikuttaa työhönsä, ja arjessa näkyvätkin vahvasti hänen omat mielenkiinnon kohteensa ja toiveensa. ”Olen viikon aikana muun muassa musiikkiryhmässä, kädentaitoryhmissä, levyraatiryhmässä, ulkoilemassa ja elokuvaryhmässä. Pystyn Kipparissa yhdistämään sairaanhoitajan työn musiikkiin.”

Laitilalle Rinnekodin arvot ovat tärkeitä. ”Rinnekodit välittää asiakkaistaan aidosti, ja se toimii vastuullisesti arvojensa mukaisesti. Arvot näkyvät omassa työssäni siten, että kohtaan aina asiakkaat arvostavasti ja lämpimästi. Ymmärrän asiakkaiden erityispiirteitä ja otan huomioon heidän itsemääräämisoikeutensa arjessa.”

Rinnekodeilla Laitila viihtyy mainiosti. ”Saan toteuttaa itseäni luovasti ja olla oma itseni. Meillä Kipparissa on hyvä ilmapiiri ja se on minulle tärkeintä. Erityisosaaminen ja mielenkiinnon kohteet otetaan hyvin huomioon. Rinnekodit on työnantajana joustava ja ottaa huomioon esim. lapsiperhearjen. Meillä on myös hyviä työpaikkaetuja.

Lisäksi työntekijän jaksamisesta välitetään, ja työyhteisössä on luottamuksellinen ja humoristinen meininki. Olen ollut ennen vakinaistamista myös keikkalaisena ja sijaisena, ja silloinkin on tullut aina todella tervetullut ja arvostettu olo. Tämä on sijaisen näkökulmasta hyvin tärkeää.”

Profiilikuvassa Pasi Nyman.

Pasi Nyman, lähihoitaja ja sairaanhoitaja AMK. Työskentelee palveluyksikön johtajana Kairos-kodissa ikääntyneiden asiakkaidemme kanssa.

Nyman tuli reilu vuosi sitten Rinnekodeille avoimen haun kautta palveluyksikön johtajaksi. ”Teen esihenkilötehtäviä monipuolisesti; siihen kuuluu henkilöstöhallintoa, monipuolisia tietoteknisiä tehtäviä ja yksikössä sairaanhoitajan moninaisia hoitotyön tehtäviä.”

Lisäksi Nyman tekee Kairos-kodin arjessa asiakastyötä. Se pitää kiinni yksikön kokonaisvaltaisessa tuntemuksessa. ”Lyhyessä ajassa olen saanut itselleni myös vastuutehtäviä, jotka vahvistavat osaamistani ja haastavat itseäni.” Tulevana syksynä Nyman kouluttautuu myös asiakkaan RAI-ohjaajaksi. RAI on toimintakyvyn kokonaisvaltainen arviointijärjestelmä.

Nyman viihtyy työssään monestakin syystä. ”Rinnekodeilla on omaksumani arvot, ja nämä näkyvät jokapäiväisissä kohtaamisissani. Rinnekodeilla olen myös saanut mahdollisuuden haastaa itseäni ammatillisesti ja yksilönä.

Työhöni olen saanut riittävästi ja nopeasti moniammatillista perehdytystä. Saan tukea työlleni aina, kun sitä tarvitsen. Tämä auttaa jaksamaan ajoittain paineisessa työssä. Työni on myös kokonaisvaltaista.

Nyman peräänkuuluttaa, että organisaatiossa on erittäin hyvät ammatilliset kehittymisvalmiudet ja mahdollisuus kouluttautua ja edetä uralla.

”Rinnekodeilla tunnen kuuluvani myös johonkin syvempään yhteyteen, eikä ole ollut päivääkään, ettenkö olisi organisaatiossa viihtynyt. Myös hyvät työsuhde-edut sekä kattava työterveys ovat merkityksellisiä asioita.”

Profiilikuva Elina Rauniosta.

Elina Raunio, sairaanhoitaja AMK, työskentelee päihdepalveluyksikkö Breikki Helsingissä päihderiippuvaisten asiakkaidemme kanssa.

Raunio on opioidikorvaushoitoa toteuttavan Breikin vastaava sairaanhoitaja. ”Työnkuvani on monipuolinen: organisoin arkea, toteutan lääkehoitoa, teen asiakastyötä ja kehitän aktiivisesti työtäni. Ohjaan myös opiskelijoita.” 

Rinnekodit tarjoaa Rauniolle työpaikan, jossa hänellä on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan. Raunio kokee, että omaan työhön saa aidosti vaikuttaa ja mielipiteillä on merkitystä.

”Koen, että sairaanhoitajan osaamistani aidosti arvostetaan ja saan tehdä omien arvojeni mukaisesti hyvää työtä. Asiakkaat ja työtoverit kohdataan lähimmäisenrakkaudella. Ei keitetä kahvia vain itselle eikä olla aina oikeassa.”

Raunion viihtyvyyteen vaikuttaa myös se, että oma esihenkilö on läsnä arjessa. Lisäksi Rinnekodit tukee työhyvinvointia esimerkiksi erilaisilla eduilla. ”Työssäni saan olla myös oma itseni, mikä on tosi tärkeää.”

Profiilikuvassa Anna Vena.

Anna Vena, sairaanhoitaja AMK, erikoistunut lapsiin. Työskentelee Rinnekodit Pikkurinteessä, jossa asiakkaat ovat lapsia.

Vena kokee työnkuvansa olevan monipuolinen ja vaihteleva. Keskeistä on kuitenkin vaikeasti monivammaisten lasten hoidosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. ”Vastaan hygieniasta, lääkehoidosta ja ravitsemuksesta. Teen kuntouttavaa hoitotyötä, joka on pitkälti moniammatillista tiimityötä.”

Vena pitää valtavasti omasta työstään. ”Haluan tehdä juuri tätä. Rinnekodeilla työ on ollut mielekästä; tarpeeksi haastavaa ja monipuolista. Saan käyttää koko sairaanhoitajan osaamista ja tietoa.

Työyhteisö on huippu ja myötäelävä. Ilmapiiri on keskusteleva, ja aina saa tarvittaessa apua. Rinnekotien sisälläkin on paljon työmahdollisuuksia. Lisäksi asiakkaat ovat ihania. Pystyn myös vaikuttamaan työnkuvaani: voin esimerkiksi käyttää henkilökohtaisia vahvuuksiani ja kehittää työtäni.”

Venan mielestä työarki on sujuvaa, ja se auttaa jaksamaan. ”Ja hyvä huumori! Meillä on mielettömän kiva työporukka, ja yhteen puhaltamisen fiilis ilahduttaa joka päivä.”

Teksti: Tiina Piironen

sairaanhoitaja urapolku