Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset | Uutinen

Kiitos hyvin tehdystä työstä on merkityksellinen työyhteisöille

Kolme Rinnekotien toimintakeskusta on saanut Helsingin kaupungilta kannustinpalkkion. Helsingin kaupunki myöntää kannustinpalkkion palveluntuottajien yksiköille, joiden henkilöstön vaihtuvuus on edellisen kalenterivuoden aikana ollut alle 10 prosenttia. Vuonna 2023 näin oli Rinnekodit Toimintakeskus Seljassa, Aarteessa ja Atlaksessa.

Ohjaaja ohjaaja Meri-Tuuli Suomela Rinnekodit Toimintakeskus Seljasta musisoimassa asiakkaan kanssa.

Ensimmäistä kertaa palkkion saa samana vuonna kolme Rinnekotien yksikköä. Toimintakeskus Atlaksen, Aarteen ja Seljan henkilökunnan kanssa jutellessa ilmenee yksi yhteinen piirre, joka selventää vähäistä vaihtuvuutta: yksikössä on tehty töitä työyhteisön toimivuuden ja jokaisen vahvuuksien hyödyntämiseen eteen.

Ilmapiiri, jossa on hyvä olla ja tehdä työtä

Rinnekodit Toimintakeskus Seljaan Helsingin Alppilassa on muutaman viime vuoden aikana muodostunut yhteen hiileen puhaltava moniammatillinen tiimi, jossa arvostus asiakkaita ja kollegoita kohtaan näkyy kaikessa tekemisessä.

”Erityisohjaajani kiteytti varmasti kaikkien ajatukset sanomalla, että kun työntekijöiden erityisosaaminen ja erilaiset persoonat täydentävät toisiaan, ja kaikki pystyvät tekemään perustyötä, on työpäivä sujuva ja mukava. Silloin on myös kiinnostusta ja halua työn kehittämiseen. Aito välittäminen ja lämmin kohtaaminen luovat ilmapiirin, jossa on hyvä olla ja tehdä työtä”, kertoo Seljan palveluyksikön johtaja Elina Halonen.

Halonen on tullut Seljaan keväällä 2022 ensin palveluvastaavaksi ja sen jälkeen esihenkilöksi. Tuoreena esihenkilönä Halonen kokee merkityksellisenä työntekijöiden sitoutumisen ja vähäisen vaihtuvuuden, mikä huomioidaan nyt ulkopuoleltakin. Sitoutuneisuuteen on varmasti vaikuttanut ainakin se, että asioita on työstetty yhdessä – muun muassa kiteytetty perustehtävää ja pureuduttu siihen, mitä avoimuus juuri Seljassa merkitsee.

”Olemme hoidollinen yksikkö, jossa työskentelee pieni tiimi suhteessa asiakkaiden tuen tarpeeseen ja hoidollisuuteen. Asiakkaamme ovat syvästi kehitysvammaisia ja suurin osa on pyörätuolissa tai vaatii paljon perushoidollista työtä. Työhyvinvointia ei voi liiaksi korostaa ja työnohjaus on ollut isossa roolissa siinä, missä olemme tiiminä tässä tänä päivänä”, Halonen kertoo.

Rinnekodit Toimintakeskus Atlaksessa jokainen työntekijä ymmärtää oman roolinsa työyhteisön jäseninä, jokainen tekee oman osansa töistä sekä auttaa tarvittaessa muita. Kuvassa ohjaaja Sofia Kylänpää ulkoilemassa asiakkaan kanssa.

Työturvallisuus prioriteettina ykkönen

Rinnekodit Toimintakeskus Atlaksessa Espoon Matinkylässä asiakkaina on kehitysvammaisia ja autismikirjon henkilöitä. Työssä korostuvat toisaalta fyysinen ja sosiaalinen tuki, toisaalta autismikirjon tarpeet, sosiaalinen kuntoutus ja toiminnallinen ohjaus.

Kannustinpalkkion saaminen havainnollistaa ennen kaikkea edistystä, jonka Atlaksen tiimi on ryhmänä saavuttanut. Muun muassa keskusteluyhteys on helpottunut ja laajentunut, kun yhteisenä tavoitteena on asiakkaiden parhaaksi toimiminen. Tähän tilanteeseen on päästy paitsi vastuuta jakavalla johtamisella, myös sillä, että jokainen työntekijä ymmärtää oman roolinsa työyhteisön jäsenenä.

”Olemme toimiva työyhteisö, koska olemme panostaneen paljon keskusteluun yksilöllisestä jaksamisesta, työn iloista, työn kuormittavuustekijöistä ja niiden minimoinnista, työn tauottamisesta ja muokanneet käytänteitä juuri meidän tiimillemme sopiviksi. Lisäksi työturvallisuus kuten psykososiaalinen turvallisuus ja työn ergonomia on ollut prioriteettina ykkönen”, kuvailee palveluyksikön johtaja Cisu Salo.

Keskeistä on senkin ymmärtäminen, että työntekijöiden vaihtuminen on normaalia.

Työntekijät kokevat, että Atlaksessa on hyvä tiimi, jossa jokainen pääsee hyödyntämään vahvuuksiaan. Keskeistä on senkin ymmärtäminen, että työntekijöiden vaihtuminen on normaalia.

”On mielestäni tärkeää puhua siitä, ettei joka vuosi ole mahdollisuus tämän kaltaiseen palkintoon. Ammattitaitoaan kehittävät työntekijät haluavat tehdä uutta ja lähtevät kartuttamaan kokemustaan, kun itselle on sopiva aika. Tärkeää on, että kukaan ei lähde siksi, ettei olisi viihtynyt”, Salo tiivistää.

Rinnekodit Toimintakeskus Aarteessa kiinnitetään aktiivisesti huomiota sisäiseen palautekulttuuriin – palautteen antamiseen sekä sen vastaanottamiseen. Kuvassa yksikön työntekijöitä.

Ansaittu kiitos hyvin tehdystä työstä

Espoon Lakistossa toimiva Rinnekodit Toimintakeskus Aarteessakin on iso 18 hengen työyhteisö, jossa etenkin avoimuus ja hyvä yhteishenki on voimavara. Henkilökunnan pysyvyys vaikuttaa paitsi tiimihenkeen, näkyy myös vähentyneinä haastavina tilanteina.

”Toiminnan sisältöjen kehittäminen on asiakaskuntamme kanssa iso juttu ja on totta, että henkilökunnan vaihtuessa prosessit alkavat aina uudestaan. Nyt, kun vaihtuvuutta ei ole juurikaan ollut, olemme pystyneet monipuolistamaan toimintaa positiivisen riskinoton keinoin ja kehittämään jo olemassa olevia toimintatapoja”, Aarteen yksikönjohtaja Tuula Luoma kertoo.

Ohjaajat Katri Kauppala, Jari Merranmaa ja Emma Räkköläinen sekä lähihoitaja-oppisopimusopiskelija Jerry Hagelberg kertovat yhdessä tiiminsä hyviksi ominaisuuksiksi toisiaan tsemppaavat työkaverit ja avoimen keskustelukulttuurin. Toimintakeskus Aarteessa kiinnitetään aktiivisesti huomiota sisäiseen palautekulttuuriin – palautteen antamiseen sekä sen vastaanottamiseen.

Työ kehitysvammaisten sekä autismikirjon ja kehitysvammapsykiatrian asiakkaiden kanssa on ajoittain raskasta. Hyvien työtovereiden lisäksi kiitosta saa reilu esihenkilö.

Näen, että kannustinpalkkio on kiitos, jonka tiimi saa ansaitusti huomionosoituksena hyvin tehdystä työstä.

”Näen, että kannustinpalkkio on kiitos, jonka tiimi saa ansaitusti huomionosoituksena hyvin tehdystä työstä. Se on myös vahva viesti kaupungille, että meille on jatkossakin hyvä lähettää asiakkaita. Tiimin pysyvyys ei ole mikään itsestään selvyys näinkin vahvan tuen asiakkaiden kanssa työskenneltäessä”, Luoma kertoo.

Palkkio asiakkaiden siirtymisestä kevennettyihin palveluihin

Tampereen kaupunki on myös myöntänyt palkkion Päihdepalveluyksikkö Rinnekodit Breikki Tampereelle, sillä yksikössä tehdyn työn myötä osa asiakkaista on siirtynyt Breikin palveluista terveysasemalle kevennettyihin palveluihin.

”Meillä palvelut sisältävät lääkehoidon lisäksi säännölliset omatyöntekijä- ja lääkäritapaamiset, psykososiaalisen tuen yhteisössä ja erilaisissa hoitoryhmissä. Terveysaseman palvelut ovat käytännössä vain lääkkeenhakua ja suppeita keskusteluja hoitajan kanssa”, palveluyksikön johtaja Mari Pietikäinen selventää.

Kriteereinä etenemiselle kevennettyihin palveluihin on, että asiakkaalla ei ole lainkaan oheiskäyttöä yli puolen vuoden ajalla ja asiakas antaa seulat aina kun ne pyydetään. Lisäksi hän tulee kaikille pyydetyille ajoille eikä hänellä ole poissaoloja ja hän sitoutuu johonkin yksikön ulkopuoliseen toimintaan kuten palkkatyöhön tai opiskeluun opiskelu. Arjen täytyy rullata niin, että asiakas kykenee itse hoitamaan arkeen liittyvät asiat, kuten vuokran maksut.

”Viime vuonna meiltä siirtyi yksiköstä 10 asiakasta terveysasemalle, joilla nämä kaikki kriteerit täyttyivät. Keskimäärin siirtymiä on 5–10 vuodessa”, Pietikäinen kertoo.

Teksti: Viestinnän asiantuntija Johanna Haaga-Shrestha

työyhteisö