Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset | Artikkeli

Kohti yhdenvertaisempaa ja monimuotoisempaa työyhteisöä DEI-auditoinnin avulla

Vastuullisuus on olennainen osa Diakonissalaitos-konsernin toimintaa ja strategiaa. Se lähtee arvoistamme ja konsernimme toiminnan perimmäisestä tarkoituksesta: pidämme huolta heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä. Vastuullisuusohjelmamme edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jossa mm. henkilöstön hyvinvointi on yksi osa-alue. Kuluvana syksynä panostammekin erityisesti työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamiseen sekä syrjinnästä vapaaseen työyhteisöön organisaatiossamme käynnistyneen DEI-auditoinnin avulla.

“Haluamme olla työntekijöillemme, nykyisille ja tuleville, paras ja merkityksellisin työpaikka ja siksi olemme erityisen kiinnostuneita työntekijöidemme näkemyksistä meistä työantajana”, kertoo Diakonissalaitoksen henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen.

Monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen liittyvät asiat vaikuttavat suoraan työntekijäkokemuksen ja nyt Diakonissalaitos-konsernissa käynnistynyt DEI-auditointi auttaa meitä kehittämään näitä entisestään. DEI tulee englanninkielisistä sanoista diversity (monimuotoisuus), equality (yhdenvertaisuus) ja inclusion (osallisuus). DEI-auditoinnin pohjaksi olemme tehneet kyselyn, joka auttaa meitä ymmärtämään konsernimme tämänhetkistä tilannetta ja saamaan esille myös niitä piilossa olevia olettamuksia ja itsestäänselvyyksiä. DEI-työskentelyn tavoitteena on aikaansaada jokaiselle työntekijällemme tunne, että he ovat yhdenvertaisia, arvostettuja työyhteisön jäseniä omana itsenään. 

Monimuotoisuutta täytyy johtaa

Monimuotoisuudella viitataan ihmisten välisiin eroihin. Se merkitsee monenlaisia asioita: ikää, seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiä, äidinkieltä ja kansallisuutta. Yhtä lailla koulutustaustat ja työsuhdetyypit, ammatilliset roolit, erilaiset fyysiset tai psyykkiset vammat ja sairaudet rakentavat monimuotoisuutta. Erilaiset elämänpolut, kulttuurit ja taustat tuovat mukanaan kognitiivista monimuotoisuutta eli erilaisia näkemyksiä, ideoita ja innovaatioita – siis juuri sitä, mikä luo organisaatiolle kilpailuetua. Monimuotoisuus lisää myös organisaatiomme kollektiivista oppimista, kun omaksumme toisiltamme uudenlaisia työn tekemisen tapoja, ajatusmalleja ja asenteita.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan niiden asioiden tunnistamista, jotka mahdollisesti asettavat ihmiset eriarvoiseen asemaan. Inklusiivisuudella eli osallisuudella varmistetaan se, että monimuotoisuus ymmärretään, huomioidaan ja hyväksytään kaikessa tekemisessä.

Pelkästään monimuotoisuuden ymmärtäminen ei siis ole avain onneen – sitä täytyy johtaa niin, että yhdenvertaisuus ja osallisuus aidosti toteutuvat.

Pitkäjänteistä, päivittäistä työtä

Diakonissalaitoksella on työskennelty tämän eteen jo pitkään panostamalla mm. hyvään johtamiseen ja arvostavaan kohtaamiseen, vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, psykologiseen turvallisuuteen ja erilaisiin koulutuksiin. Nyt käynnistynyt DEI-auditointi paljastaa prosessit ja pisteet, joissa olisi parantamisen varaa. Rautiainen kertoo, ettei DEI-työskentely ei ole kauniita korulauseita tai hokkuspokkus-temppuja, vaan systemaattista ja jatkuvaa työskentelyä:

Monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen liittyvä työ ei tarkoita projektiluontoisia tempauksia, vaan hyvää, toimivaa arkea: kuulluksi tulemista, hyväksyntää ja jokaisen tavoittavaa viestintää.

Teksti: Leena Åkerberg, viestintäpäällikkö Rinnekodit

DEI monimuotoisuus osallisuus yhdenvertaisuus