Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset

Ikääntyneiden palveluissa korostuvat kokonaisvaltainen hoiva, tuki ja turva

Kun samasta perhepiiristä useampi henkilö on asunut samassa hoivakodissa, osa jopa samassa huoneessa, kertoo se luottamuksesta ja kiitoksesta palveluntuottajaa kohtaan. Ikääntyneiden palveluiden palvelualuejohtaja Jonna Tuomikoski kertoo kyseisen esimerkin toki olevan harvinainen, mutta kaiken kaikkiaan saavansa usein kuulla, miten hyvää ja osaavaa työtä Rinnekotien ikääntyneiden palveluissa tehdään.

Kaksi henkilöä istuu sohvalla ja juttelee heidän vieressään rollaattorin päällä istuvan henkilön kanssa. Kaikilla on mukavaa, kaikki hymyilevät iloisesti.
Rinnekodit tarjoaa ikääntyneille itsenäistä asumista, erilaisia tukipalveluita sekä ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista pääkaupunkiseudulla ja Oulussa.

Syytä asiakkaiden tyytyväisyyteen ei Jonna Tuomikosken tarvitse kauaa miettiä.

”Henkilökuntamme vaihtuvuus on melko vähäistä. Se luo turvaa paitsi asiakkaalle myös hänen läheisilleen, kun tietää, että asiat hoituvat tuttujen ammattilaisten avulla. Henkilökunta on sitoutunutta työhönsä ja he huolehtivat kokonaisvaltaisesti siitä, että jokainen asiakas saa tarvitsemansa tuen”, Tuomikoski summaa.

Rinnekodit tarjoaa ikääntyneille itsenäistä asumista, erilaisia tukipalveluita sekä ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista pääkaupunkiseudulla ja Oulussa. Oulussa tarjoamme lisäksi kotihoidon palveluja.

”Kotihoidossakin pyrimme järjestämään käynnit aina samojen tuttujen hoitajien kanssa. Lisäksi jaamme päivän käynnit niin, että hoitaja ei päivän aikana vaihdu, paitsi työvuorojen mukaan. Tämä on varmastikin yksi syy siihen, että myös kotihoitomme on onnistunut vuosi toisena jälkeen saamaan kiitettävät tulokset asiakastyytyväisyyskyselyistä”, Tuomikoski jatkaa.

Ikääntyneiden palveluiden isoin asiakaskunta asuu hoivakodeissa. Viime vuosien aikana Rinnekotien hoivakodeissa on otettu käytännöksi kehitysvammapuolelta tuttu IMO eli asiakkaan itsemääräämisoikeus ajatusmalli. Nyt ikääntyneidenkin palveluissa jokaiselle asiakkaalle tehdään itsemääräämisoikeuden suunnitelma, jonka avulla tuetaan ja vahvistetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Tämä on yksi keino varmistaa, että asiakas saa elää arkea, jota itse toivoo ja haluaa.

”Oikeus ja mahdollisuus omaan päätöksentekoon on taattava myös iäkkäille henkilöille. Tämän toteutumisesta meillä olemme hyvin ylpeitä”, Tuomikoski kertoo.

Oikeus ja mahdollisuus omaan päätöksentekoon on taattava myös iäkkäille henkilöille.

Elämänmakuista arkea

Tuomikoski on tehnyt pitkän uran sote-palveluissa ja huomannut, miten ikääntyneidenkin hoivassa on otettu isoja muutoksen askelia. Työ on nykypäivänä paljon joustavampaa ja ihmislähtöisempää, kohtaamisia ihmiseltä ihmiselle.

Rinnekodeissa hoivakotien arjesta rakennetaan asiakkaiden näköistä ja heille mieleistä, kuitenkin säilyttäen vahvaa struktuuria arjen tukena, jotta asiat tulevat tehdyiksi.

”Rutiinien vastakohtana henkilökuntamme rakentaa kiitettävällä tavalla elämänmakuista arkea yksiköissämme. Kulttuurinen vanhustyö on läsnä arjessamme ja toimipisteissämme on vieraillut muun muassa orkestereja ja miesballerinoja”, Tuomikoski kertoo.

Kotihoidossa työ painottuu enemmän asiakkaan tukemiseen ja avustamiseen arjen askareissa. Tuomikoski pitää kuitenkin tärkeänä sitä, että kotihoidon ammattilaiset pystyvät kiireen ja rutiinien keskellä olemaan aidosti läsnä, mahdollistaen siten asiakkaalle tärkeitä kohtaamisia.

Hoivakoti on osa normaalia elämänkaarta

Hoivakoti on monelle osa normaalia elämänkaarta. Monesti hoivakotiin siirtymisen taustalla on ollut laaja kotihoito, josta luonnollinen siirtymä esimerkiksi muistisairauden etenemisen myötä on hoivakoti. Erittäin huonokuntoisia ikääntyneitä henkilöitä saattaa tulla hoivakoteihin myös sairaalan kautta.

Muutto omasta tutusta kodista on iso muutos ikääntyneelle henkilölle ja hänen läheisilleen. Pääsääntöisesti asiakkaat sopeutuvat uuteen elämänvaiheeseen kuitenkin hyvin.

Läheiset ovat ikääntyneiden hoidossa tärkeitä yhteistyökumppaneita.

”Monesti asiakkaista heijastuu kiitollisuus ja rauhakin, kun he huomaavat, miten kokonaisvaltaisesti hoiva, tuki ja turva on heille taattu. Hoivakodissa alkaa tavallaan uusi elämä, jossa toteutuvat yhteisöllisyys ja monipuolinen arki”, Tuomikoski kertoo.

Läheiset ovat ikääntyneiden hoidossa tärkeitä yhteistyökumppaneita. Yhteisten tapahtumien lisäksi läheiset saavat ja ovatkin läsnä ikääntyneen läheisensä elämässä, kukin omalla tavallaan.

Rinnekotien ikääntyneiden palvelut on esillä Seniorimessuilla Oulussa 16.-17.9.2023. Tule tapaamaan meitä Ouluhalliin messuosastolle 35, olemme paikalla koko viikonlopun ajan.

Teksti: Viestinnän asiantuntija Johanna Haaga-Shrestha

ikääntyneet