Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset | Uutinen

Turvattomuus huoletti, yhteisöllisyys sai kiitosta naapurustokyselyssä

Rinnekotien Asunto ensin- ja päihdepalveluita koskevassa kyselyssä kysyimme naapureiltamme, millaisia kehittämiskohteita he tunnistavat ja mitä toiveita heillä on naapurustotyölle. Naapureitamme huolettavat eniten turvattomuus ja epäsiisteys. Kiitosta saimme yhteisöllisyyden lisäämisestä ja tapahtumista, kuten Korttelijuhlasta.

Ihmisiä ulkotapahtumassa Rinnekotien brändilippujen alla.
Vastaajat toivoivat lisää yhteisöllisiä tapahtumia. Kuva elokuun 2023 Korttelijuhlasta Helsingistä. Kuva: Teemu Ullgren.

Syyskuussa toteutimme Rinnekotien Asunto ensin- ja päihdepalveluita koskevan naapurustokyselyn. Kysely koski kahdeksaa toimipistettä sekä Alppikadun korttelia Helsingissä. Kysyimme naapureiltamme heidän näkemyksiään alueen turvallisuudesta, viihtyisyydestä ja yhteisöllisyydestä. Kysyimme myös, millaisia toiveita naapureillamme on Rinnekodeille ja tekemällemme naapurustotyölle.

”Vastausten määrä ilahdutti – naapurimme kokevat selvästi nämä aiheet tärkeiksi. Avoimella vuoropuhelulla voimme kehittää toimintaamme ja ennaltaehkäistä ongelmia sekä myös jakaa tietoa toimintatavoistamme”, toteaa naapurustotyön koordinaattori Felicia Kazandjian.

Avoimella vuoropuhelulla voimme kehittää toimintaamme ja ennaltaehkäistä ongelmia.

Saimme lähes 200 vastausta suurimmaksi osaksi yksiköidemme läheisyydessä asuvilta, työskenteleviltä tai opiskelevilta ihmisiltä. Naapurustoa huolestuttavat päihteiden tuomat lieveilmiöt, kuten varkaudet, yleinen levottomuus, käytetyt pistosvälineet sekä muu ympäristön sotkeminen. Lapsiperheitä huolestuttaa lasten näkemä päihteidenkäyttö sekä häiriökäyttäytyminen. Osa yrittäjistä on huolissaan häiriöiden vaikutuksesta liiketoimintaan, minkä vuoksi yhteistyötä kauppiaiden kanssa kehitetään parhaillaan.

Joissain vastauksissa koettiin tärkeäksi saada päihteitä käyttäville henkilöille lisää paikkoja, joissa he voivat viettää aikaa tai käyttää päihteitä turvallisemmin. Tämän koettiin lisäävän turvallisuuden tunnetta myös koko naapurustoissa.

”Käyttöhuoneet lisäisivät hygieenisempää pistämistä ja vähentäisivät huumeiden julkista käyttöä, näin parantaen turvallisuudentunnetta ympäristössä”, Kazandjian huomauttaa.

Asiakkailla tärkeä rooli

Positiivisena naapurusto piti Rinnekotien ja koko Diakonissalaitoksen konsernin luomaa yhteisöllisyyttä. Erityisesti kiitosta saivat vuosittaiset Korttelijuhlat ja vastaavia muita yhteisöllisiä tapahtumia toivottiin lisää. Lisää toivottiin myös yhteydenpitoa naapuruston kanssa ja tiedottamista toiminnastamme.

Asiakkaamme saivat kiitosta palautteen vastaanottamisesta ymmärtäväisesti ja rakentavasti. Asiakkaamme ovatkin aktiivisessa roolissa naapurustotyössä ja sen onnistumisessa. Naapurustokierroksilla siivotaan lähiympäristöä ja kysellään lähiyritysten kuulumisia. Yhteisökokouksissa keskustellaan tavoista huomioida naapurustoa aktiivisesti.

Tullaan tutuiksi

Diakonissalaitoksen konsernissa naapurustotyöllä on pitkät perinteet. Naapurustotyöllä pyrimme ennaltaehkäisemään ongelmia ja puuttumaan häiriöihin sekä myös vahvistamaan yhteisöllisyyttä.

”Kyselyn tulokset eivät yllättäneet, sillä samat teemat näkyvät myös vuoden 2021 lopulla tehdyssä Helsingin kaupungin turvallisuustutkimuksessa. Sen mukaan huoli sosiaalisesta epäjärjestyksestä, julkisesta päihteiden käyttämisestä sekä ympäristön epäsiisteydestä ja ilkivallasta oli hieman lisääntynyt Helsingissä vuodesta 2015. Otamme huomioon esimerkiksi käytettyjen pistosvälineiden herättämän huolen ja pyrimme omalta osaltamme työskentelemään asian korjaamiseksi”, Felicia Kazandjian lupaa.

Otamme huomioon esimerkiksi käytettyjen pistosvälineiden herättämän huolen ja pyrimme omalta osaltamme työskentelemään asian korjaamiseksi.

Kyselyn vastausten avulla kehitämme naapurustotyötä ja muuta toimintaamme. Ympäristön siisteydestä pidetään tulevaisuudessakin huolta ja yhteistyötä lisätään lähialueidemme yritysten ja toimijoiden kanssa. Kyselyn tuloksista keskustellaan jokaisessa mukana olleessa yksikössä erikseen ja samalla pohdimme, miten voimme huomioida ne arjessa.

”Joissain yksiköissä on jo järjestetty naapurustoinfoja, joissa kerrotaan naapureille, miten kyselyn vastaukset huomioidaan. Kannustan kaikkia naapureitamme olemaan meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä häiriö- tai huolitilanteissa, mutta myös tutuksi tulemisen merkeissä”, Kazandjian sanoo.

naapurustotyö