Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset | Artikkeli

Rinnekodit Tähtisumun asukkaat muuttivat uusiin koteihinsa

Rinnekodit Tähtisumu Nokialla tarjoaa kodin 20 kehitysvammaiselle ja autismikirjoon henkilölle. Ensimmäiset asukkaat ovat päässet muuttamaan uusiin koteihinsa jo joulukuussa 2023. Muutto uuteen kotiin voi jännittää ja lisätä asiakkaiden psyykkistä kuormaa. Asumispalvelun henkilöstö on saanut kattavan perehdytyksen, joka sisältää myös osioita asiakkaiden muutostilanteiden tukemiseen. Tähtisumussa työskentelee moniammatillinen tiimi, jossa on vahvaa osaamista erityisesti autismikirjon, mielenterveyden ja päihderiippuvuuksien kuntoutuksesta.

Rinnekodit Tähtisumun rakentamisessa on huomioitu asiakkaiden erityistarpeet ja kaikki kodit ovat esteettömiä. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota esimerkiksi valaistukseen ja materiaalivalintoihin, jotta ne luovat ympäristön, jossa aistiärsykkeet on minimoitu.

Erityisosaamista mielenterveyden ja autismikirjon haasteisiin

”Rinnekodit Tähtisumun asiakkailla voi olla mielenterveyteen ja autismikirjoon liittyviä erityistarpeita ja myös henkilökunnan valinnoissa on painotettu näiden osaamisalueiden hallintaa”, kertoo Seija Niinivaara-Kunttu Rinnekotien palvelualuejohtaja. Meillä Rinnekodeilla huolehditaan henkilöstön ammattitaidosta ja tarjoammekin jatkuvasti koulutusta ja ammatillisen kehittymisen polkuja, Niinivaara-Kunttu jatkaa.

Mielenterveyden haasteet voivat jäädä havaitsematta kehitysvammaisella asiakkaalla, muistuttaa psykologi Mika Kiikeri. ”Esimerkiksi masennus tai ahdistus jää helposti huomaamatta, kun asiakkaalla on kommunikaatiovaikeuksia tai erilaisia aistipoikkeavuuksia. Myös mielikuvitus ja todellisuus voi joskus sekoittua”, Kiikeri jatkaa. Moniammatillisen tiimin tuki on tärkeä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa työskennellessä. Mika Kiikeri on tarvittaessa tukena asiakastyön arjessa ja kouluttaa henkilökuntaa.

Meillä Rinnekodeilla huolehditaan henkilöstön ammattitaidosta ja tarjoammekin jatkuvasti koulutusta ja ammatillisen kehittymisen polkuja.

Tähtisumu täydentää Rinnekotien asumisverkostoa Pirkanmaalla

Nokialle avautuva Rinnekodit Tähtisumu täydentää Rinnekotien asumisen tuen palvelujen verkostoa Pirkanmaalla. Rinnekotien palveluja on saatavilla jo 20 eri paikkakunnalla ympäri Suomea. Rinnekodit on valtakunnallinen toimija, joka tuottaa vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, riippuvuushäiriöisille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille. 

Rinnekodit Tähtisumun rakentamisessa on huomioitu asiakkaiden erityistarpeet ja kaikki kodit ovat esteettömiä. ”Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota esimerkiksi valaistukseen ja materiaalivalintoihin, jotta ne luovat ympäristön, jossa aistiärsykkeet on minimoitu”, Niinivaara-Kunttu kuvailee. Tähtisumulla on oma viihtyisä ja aidattu piha-alue. Keväällä pihalle on tulossa istutuslaatikoita, joissa voidaan yhdessä asiakkaiden kanssa viljellä erilaisia kasveja, Niinivaara-Kunttu kuvailee.

Tähtisumun tilat on jaettu kolmeen seitsemän asiakkaan ryhmäkotiin, joissa jokaisella asiakkaalla on oma kotinsa. ”Jokaisessa ryhmäkodissa on viihtyisät yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat. Luonnollisesti asiakkaamme itse päättävät oman kotinsa sisustamisesta ja saavat siihen ja sen hoitamiseen henkilöstöltä tukea. Henkilöstön tuki on ympärivuorokautista”, kertoo Niinivaara-Kunttu.

”Jokaiselle asiakkaallemme tehdään heidän toiveensa ja tarpeensa huomioiva palveluntoteuttamisen suunnitelma. Sen tuella mahdollistetaan asiakkaan näköisen elämän toteutuminen asumisyksikössä”, kertoo Niinivaara-Kunttu.

asumispalvelut autismikirjo mielenterveys