Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset | Tiedote | Uutiset

­Rinnekotien lasten ja nuorten palvelut laajenevat –  kaksi uutta yksikköä Hollolaan

Rinnekotien tarjoamille erityislasten ja -nuorten palveluille on kasvava kysyntä. Tammikuussa Rinnekodit avasi kaksi uutta lasten ja nuorten palveluja tarjoavaa yksikköä Hollolaan. Kasvunkoti Laine tarjoaa sijaishuollon erityispalvelua alle 18-vuotiaille kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Pienryhmäkoti Kulmala tarjoaa asumispalvelua lapsille ja nuorille, kun asuminen oman perheen kanssa ei ole mahdollinen erityistarpeiden vuoksi.

Kasvunkoti Laineen ja Pienryhmäkoti Kulmalan tilat on suunniteltu lasten ja nuorten erityistarpeet huomioiden.

“Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen yksilöllinen tukeminen ja heidän erityistarpeiden huomioon ottaminen ovat toimintamme lähtökohta”, kertoo yksikönjohtaja Sanna Vepsäläinen.

Turvallista arkea lasten erityistarpeet huomioiden

Kasvunkoti Laineen ja Pienryhmäkoti Kulmalan asiakkaat ovat oppivelvollisuusikäisiä, kehitysvammaisia tai muutoin erityistarpeisia lapsia. Heillä voi olla kehitysvammadiagnoosin lisäksi autismikirjon piirteitä, neuropsykiatrisia tai psykiatrisia haasteita.

“Meille on tärkeintä, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus yksilölliseen ja turvalliseen elämään”, sanoo Vepsäläinen.

“Jokaisen tarina on omanlaisensa ja jokaiselle heistä räätälöidään yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma yhteistyössä lapsen, hänen sosiaalityöntekijänsä ja huoltajien kanssa”, jatkaa Vepsäläinen.

Hoito- ja kasvatussuunnitelmaa tarkastellaan säännöllisen väliajoin ja siihen tehdään tarvittavia muutoksia, jota lasta voidaan tukea tavoitteiden mukaisesti.

“Lapsi ja nuori on aina itse läsnä, kun hänen palveluaan suunnitellaan ja hänen on mahdollista sanoa oma mielipiteensä. Käytämme erilaisia puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä tarvittaessa, jotta lapsen osallisuus mahdollistuu”, täsmentää Vepsäläinen.

“Kaikille lapsille ei ole luontaista tai helppoa sanoittaa toiveitaan, joten harjoittelemme tätä osana arjen toimintoja. Lapset ovat aktiivisessa roolissa yksiköiden yhteisissä viikkopalavereissa, jossa käydään läpi kuluvan viikon tapahtumat ja sovitaan yhteisiä asioita.”

Kaikille lapsille ei ole luontaista tai helppoa sanoittaa toiveitaan, joten harjoittelemme tätä osana arjen toimintoja.

Esteettömät ja kauniit tilat 

Kasvunkoti Laineessa ja Pienryhmäkoti Kulmalassa kummassakin on seitsemän asiakaspaikkaa. Yksiköiden tilat on suunniteltu lasten ja nuorten erityistarpeet huomioiden. Suunnittelussa on huomioitu esimerkiksi mahdollisten apuvälineiden käyttö. Yhteiset tilat niin sisällä kuin ulkona on sisustettu viihtyisäksi ja esteettömäksi.

“Jokainen lapsi tai nuori saa sisustaa oman asuntonsa mieleisekseen ja tarvittaessa vaikka maalaamme seinät yhdessä lempiväreillä, lupaa Vepsäläinen. Jokaisella on omassa asunnossaan henkilökohtainen kylpyhuone.”

Lasten ja nuorten käyttöön on tulossa myös aistihuone, jossa voidaan tehdä erilaisia eri aisteja hyödyntävää kuntouttavaa toimintaa, opetella uusia taitoa ja tehdä rentoutumisharjoituksia.

Rinnekodit Laineen ja Kulmalan läheisyydessä sijaitsee myös mukavia ulkoilualueita puistoineen sekä järven rantoja, jonne varmasti tehdään lasten ja nuorten kanssa retkiä. Jokaisella lapsella ja nuorella on kaksi omaohjaajaa, joiden vastuulla on huolehtia siitä, että lapsi tulee kuulluksi omissa asioissaan niin kouluun, arkeen kuin perheeseen liittyvissä asioissa. Lapsilla on omaohjaajien kanssa viikoittain hetkiä, joiden sisältö vaihtelee lapsen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

“Omaohjaajan kanssa tehtävät retket ovat varmasti lasten mieleen. Odotan jo innolla, että kuulen lapsilta tarinoita mitä kaikkea he ovat tehneet ja kokeneet”, kertoo Vepsäläinen.

Moniammatillinen tiimi on vahvuus

Sanna Vepsäläinen toimii Rinnekodit Kulmalan ja Laineen yksikönjohtajana. Vepsäläisellä on pitkä ja monipuolinen kokemus sosiaalialalla. Hän on työskennellyt lasten ja nuorten parissa lastensuojelun eri tehtävissä ja koulun sosiaalityössä. Hänen kanssaan lasten ja nuorten elämässä on mukana moniammatillinen tiimi.

“Moniammatillinen tiimi on vahvuus ja antaa mahdollisuuden oppia toisiltamme. Tässä työssä jokainen päivä on tilaisuus oppia uutta ja haastaa itsensä. Meillä henkilöstö voi tuoda lasten ja nuorten arkeen aktiviteettejä myös omista kiinnostuksen kohteista tai harrastuksiinsa liittyen”, sanoo Vepsäläinen.

Rinnekodeissa työskennellään moniammatillisissa tiimeissä ja henkilökunnalla on osaamista kohdata erityislapsia ja -nuoria sekä heidän perheitään. Kasvunkoti Laineen ja Pienryhmäkoti Kulmalan moniammatillinen tiimi koostuu sairaanhoitajista, sosionomeista ja lähihoitajista. Henkilökunnan peruskoulusta täydennetään vuosittain erilaisilla koulutuksilla ja lisäksi on työnantajan tarjoamat verkko-oppimismahdollisuudet.

Rinnekodeissa työskennellään moniammatillisissa tiimeissä ja henkilökunnalla on osaamista kohdata erityislapsia ja -nuoria sekä heidän perheitään.

Moniammatillinen tiimi on vahvuus ja antaa mahdollisuuden oppia toisiltamme, toteavat yksikönjohtaja Sanna Vepsäläinen (vasemmalla) ja erityisohjaaja Aino-Maija Aarnikoivu.

Erityislasten ja -nuorten palveluille on kysyntää

Rinnekotien asiakkuus- ja myyntijohtaja Jaana Laaksonen vahvistaa, että Rinnekotien tarjoamille erityislasten ja -nuorten palveluille on kasvava kysyntä. Lapsi voi saada palvelua lastensuojelulain tai vammaispalvelulain mukaisella päätöksellä.

“Rinnekotien lasten- ja nuorten palveluja on Hollolan uusien yksiköiden lisäksi tarjolla Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Porissa ja Vaasassa. Suunnitteilla on myös muutama uusi lapsiin ja nuoriin erikoistunut yksikkö maakuntiin”, kertoo Laaksonen.

Rinnekodit tarjoaa myös asumisen tuen palveluja aikuisille kehitysvammaisille ja muille erityisryhmille.

“Lapsen kasvaessa polku voi lopulta viedä myös sopivalla tasolla tuettuun asumiseen. Rinnekodin asumisen tuen palveluissa vaihtoehdot ovat hyvin monipuoliset ympärivuorokautisesta palveluasumisesta kevyellä tuella toteutuvaan asumiseen. Näissä nivelvaiheissa tuemme esimerkiksi muuttovalmennuksella.”

erityislapset lastensuojelu