Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset | Artikkeli

Vieraanvarainen perehdytys toivottaa uuden työkaverin tervetulleeksi

Diakonissalaitoksen konserni on laajentunut valtakunnallisesti ja kasvanut henkilöstömäärältään viime vuosina merkittävästi. Kehitimme perehdytystä ja laadimme siihen yhtenäiset käytännöt. Niissä korostuvat vieraanvaraisuus, perehdytyksen suunnitelmallisuus ja yksilöllisyys. Perehdytyksen avuksi on otettu käyttöön Vieraanvaraisen perehdytyksen askeleet, perehdytysohjelma sekä perehdytysopas.

" ".
Diakonissalaitos on yhteiskunnallinen säätiökonserni, joka tarjoaa yleishyödyllinen säätiö ja yhteiskunnallinen yritys. Se tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja Rinnekodit-nimellä palveluliiketoimintana ympäri Suomen. Perehdytysmallin kehittäminen koski koko konsernia, jossa työskentelee lähes 3200 työntekijää.

Perehdytykselle pitää antaa arvoa, sillä se sitouttaa uuden työntekijän työyhteisöön. Siksi jokaiselle uudelle työntekijälle nimetään oma vastuuperehdyttäjä, jonka tehtävänä on olla tukena ja opastamassa perehtyjää uuteen työhön. Vastuuperehdyttäjä tuntee talon tavat ja ottaa uuden työntekijän mukaan käytännön toimintaan ja työyhteisöön.

Vieraanvarainen perehdytys korostaa kuitenkin erityisesti sitä, että perehdytys on koko tiimin yhteinen asia.

Hyvän perehdytyksen lähtökohta on, että heti aluksi työyhteisö ottaa uuden työntekijän lämpimästi vastaan ja tekee hänen olonsa tervetulleeksi.

Perehdytyksen uudet työkalut rakennettiin yhdessä Palvelumuotoilu Palon ja kymmenien Diakonissalaitoksen työntekijöiden kanssa ja ne koskevat koko konsernia.

”Palvelumuotoilun avulla kehittämisprosessi eteni jouhevasti ja ammattitaidolla. Se auttoi tuomaan esiin ja yhdistämään useita erilaisia näkökulmia. Lopputuloksena saimme perehdyttämiseen yhdessä laaditut konkreettiset työkalut, jotka ovat meidän näköiset ja joita on myös helppo jatkossa kehittää palautteen perusteella”, kertoo Diakonissalaitoksen henkilöstön kehittämispäällikkö Marjo Rytkönen.

Perehdytyksen askelmat ohjaavat aikatauluttamista

Perehdyttämiseen on tärkeää varata riittävästi aikaa. Työkaluissa on mietittynä etukäteen, mitä uuden työkaverin olisi hyvä oppia mahdollisimman nopeasti ja minkä hän voi oppia myöhemmin. Näin perehdytysaika kuluu oikeisiin asioihin ja uusi työntekijä saa valmiudet hoitaa tehtäväänsä.

”Perehdytys on pitkäjänteistä, ei vain työsuhteen alkuun keskittyvää. Siksi kehitimme selkeät askelmat, joita pitkin edetään jokaisen uuden työntekijän kanssa”, Marjo Rytkönen sanoo.

Perehdytysohjelma aikatauluttaa perehdytyksen jopa puolen vuoden ajalle alkaen omasta tiimistä, asiakkaista ja työtehtävistä laajentuen tarkempaan organisaation tuntemukseen.

”Matkan varrella pysähdytään yhdessä keskustelemaan ja pohtimaan, miten on mennyt ja mihin keskitytään seuraavaksi. Yksilöllisyys on meillä perehdytyksessä olennaisessa roolissa, perehdytysohjelmaa tarkennetaan joustavasti tehtävän ja henkilön tarpeiden mukaisesti.”

Uusia työntekijöitä kannustetaan kysymään apua tai pyytämään rohkeasti jonkin asian perehdytystä uudelleen. Me kaikki olemme olleet jossain vaiheessa uusia ja ymmärrämme, ettei kaikkea välttämättä opi yhdellä kertaa. On tärkeää, että uusi työntekijä saa varmuutta ja kokee hallitsevansa tehtävänsä. Näin sitoutuminen työhön vahvistuu ja työhyvinvointi paranee.

Alalle tarvitaan koko ajan uusia työntekijöitä. Siinä jokainen tiimin jäsen on avainasemassa, jokainen meistä voi edesauttaa uusien työkavereiden alalle hakeutumista ja alalla pysymistä vieraanvaraisella perehdytyksellä. Olemme myös kiinnostuneita siitä, millaisia havaintoja uusi työkaverimme on tehnyt. Molemminpuolinen palaute ja kaikki kehittämisideat ovat meillä toivottuja.

Sormet muodostavat sydämen.
Jokainen meistä voi edesauttaa uusien työkavereiden alalle hakeutumista ja alalla pysymistä vieraanvaraisella perehdytyksellä.

Vieraanvaraisen perehdytyksen työkalut

Perehdytyslupauksemme kuuluu ”Tervetuloa taloon! Meillä sinua odottaa oma perehdyttäjä ja sinulle suunniteltu vieraanvarainen perehdytys. Lähde seuraamaan perehdytysreittiä!”

  1. Vieraanvaraisen perehdytyksen askeleet

Yhden sivun selkeä visuaalinen kooste perehdytyksen vaiheista Diakonissalaitoksella. Perehdytysaskeleet annetaan uudelle työntekijälle ennen työsuhteen alkua tai ensimmäisenä työpäivänä.

  1. Perehdytysohjelma

Aikajärjestykseen rakennettu ohjelma, joka sisältää tarvittavat perehdytyksen vaiheet sekä räätälöidyt osat perehtyjän tehtävän mukaan. Perehdytysohjelmassa huomioidaan yksilöllisesti osaamistarpeet ja oppimisen kiinnostuksen kohteet.

  1. Opas perehdyttämiseen

Mitä tulikaan muistaa ennen työsuhteen alkua perehdyttämisen suhteen ja mitä matkan varrella? Opas on esihenkilön ja vastuuperehdyttäjän ykkösapuväline perehdyttämiseen, sisältäen vinkkejä myös koko tiimille.

Tervetuloa meille töihin! Tutustu avoimiin työpaikkoihimme täällä

meille töihin