Hyppää sisältöön

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Tarjoamme työntekijöillemme turvallisen, yhdenvertaisen ja syrjimättömän työpaikan, jossa jokaisen on mahdollisuus kehittyä ja voida hyvin.

Rinnekodit-logopaidassa oleva nuori nainen koskee selin kameraan olevan henkilön hartiaa.

Hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö on tärkein voimavaramme ja onnistumisemme mahdollistaja. Hyvinvointi kattaa ammatillisen osaamisen, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä turvallisuuden. Henkilöstön hyvinvointi on yhteydessä työn mielekkyyteen, merkityksellisyyteen sekä työntekijän kokemaan motivaatioon.

Tavoitteenamme on tukea ja edistää työntekijöiden hyvinvointia ja osaamista. Tarjoamme työntekijöillemme turvallisen, yhdenvertaisen työpaikan, jossa jokainen on arvokas juuri sellaisena kuin on. Tarjoamme työpaikan, jossa jokaisen on mahdollisuus ylläpitää ja kehittää osaamistaan sekä voida hyvin.

Tavoitteemme 

  • Hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö​
  • Osaava henkilöstö​
  • Monimuotoinen Diakonissalaitos​
  • Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu

Haluamme olla alan rohkein työpaikka ihmisille, jotka ottavat ammattitaidon ohella sydämensä mukaan töihin.

Mari Rautiainen, konsernin henkilöstöjohtaja

Avainlukuja 2023

Hyvinvoivaan ja osaavaan henkilöstöön liittyviä avainlukuja vuodelta 2023.

2 900

työntekijää ympäri maan, koko konsernissa 3 200.

3,9/5

henkilöstön kokemus työn turvallisuudesta

41,5 / 5

henkilöstön hyvinvointi-indeksi.

4,5/5

henkilöstön yhdenvertaisuuden kokemus.