Hyppää sisältöön

Vastuu ympäristöstä

Kannamme vastuuta ympäristöstä ja ilmastosta. Huomioimme ympäristönäkökohdat kaikessa toiminnassamme.

Kämmenellä vihreä puu, joka kasvaa pienestä maapallosta.

Vastuullisuusohjelmamme ympäristötavoitteet liittyvät kiinteistöjen energiatehokkaaseen ylläpitoon, ympäristönäkökohdat huomioiviin hankintoihin, metsäomaisuuden kestävään hoitoon, ruokahävikin pienentämiseen sekä kiertotalousajattelun mukaiseen materiaalien hyödyntämiseen.

Tavoitteemme 

  • Kasvihuonepäästöjen vähentäminen​
  • Sähkön, veden ja lämmön kulutuksen pienentäminen​
  • Ruokahävikin alentaminen​
  • Kierrätysasteen parantaminen​
  • Henkilöstön ympäristöosaamisen vahvistaminen

Luonto on tärkeä meille
kaikille ja ympäristön tilaan liittyvä huoli yhteinen. Sen jakavat hyvin eri tilanteessa elävät ihmiset

Laura Niemi, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Diakonissalaitos

Avainlukuja 2023

Ympäristövastuuseen liittyviä avainlukuja vuodelta 2023.

7 250 CO2e

Kasvihuonepäästöt

9 041 MWh

Sähkön kulutus

24 735 MWh

Lämmön kulutus

40 %

jätteiden kierrätysaste