Hyppää sisältöön

Toimintakeskus

Rinnekodit Martti

Tarjoamme työllistymistä ja osallisuutta edistävää toimintaa sekä kehitysvammaisille eläkeikäisille järjestettävää päivätoimintaa.

Asiakkaat

Palvelumme on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea kommunikaatiotaitojen kehittämisessä ja sosiaalisessa kanssakäymisessä, liikkumisessa, aistisäätelyssä sekä erinäisissä mielenterveyteen liittyvissä haasteissa.

Sijainti

Rinnekodintie 14
02980 Espoo 

Talon tiedot

Toimintakeskus Martti toimii viidessä eri tiimissä Espoon Lakistossa. Tiimit ovat Ainontupa, Paulinpaja, Päivälä, Puro sekä Toiminta- ja kommunikaatioryhmä. Päivittäin palveluissamme käy noin 75 henkilöä. 

Lisätiedot

Tarjoamme jokaiselle mahdollisuuden osallisuuteen ja onnistumisen kokemuksiin toimintakykyä tukevassa ympäristössä.

Yhteystiedot

Henkilöstö

Henkilökunnastamme löytyy motivoituneita moniosaajia, jotka panostavat yhdessä toimimiseen ja järjestävät innostavia ja vaihtuvia tapahtumia asiakkaille.

Meille on tärkeää toimia yhdessä ja saada aikaan onnistumisen iloa ja tukea asiakkaidemme itsenäistä toimimista. Yksikkömme tunnelma on yhteisöllinen, auttavainen, innostunut ja lämmin. Kohtaamme jokaisen asiakkaan yksilöllisesti ja arvostaen.   

Asiakkaan osallisuuden toteutuminen, hänen äänensä kuulumaan saaminen sekä luova suunnitelmallisuus ja yhteinen ilo asiakkaan taitojen vahvistuessa ovat työmme parhainta antia.

Kiinnostaako työ meillä? Ota yhteyttä palveluyksikön johtajaan ja lue lisää Rinnekodeista työnantajana!

Tarkemmat tiedot toimipisteestä

Meillä Martissa järjestetään ryhmätoimintaa perustuen asiakkaiden tavoitteisiin, mieltymyksiin, valintoihin ja voimavaroihin. Kiinnitämme erityistä huomiota puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttöön, innostavaan toimintaympäristöön sekä kokemukselliseen oppimiseen erilaisten vuorovaikutustilanteiden kautta.

Laadimme yhdessä asiakkaan kanssa hänen henkilökohtaiset tavoitteensa, huomioiden hänen mielenkiintonsa kohteet ja vahvuudet sekä toiveet uusien asioiden oppimisesta. Asiakkaamme myös osallistuvat toiminnan ja erilaisten tapahtumien suunnitteluun. Tiloistamme löytyy mahdollisuuksia moninaisiin eri kokemuksiin sekä elämyksiin, kuten luoviin toimintoihin, draamaan, kylpylämahdollisuuksiin ja aistielämyksiin.

Asiakkaiden kanssa yhdessä harjoitellaan arjessa tarvittavia taitoja, kuten pyykinpesua ja siivousta, sosiaalisia taitoja, tunne- sekä kommunikaatiotaitoja, aistisäätelyn valmiuksia ja ajanhallinnan taitoja. Lisäksi tuemme liikunnallisuutta ja kädentaitoja sekä luovaa toimintaa. 

Ainontupa ja eläkeläiset

Puhelinnumero: 040 183 0853
Osoite: Rinnekodintie 14, 02980 Espoo

Meillä Ainontuvalla on erittäin eläväinen, innostuva ja välillä hieman äänekäskin tunnelma. Suurin osa asiakkaistamme käy kokopäiväisesti toiminnassa ja osa asiakkaista käy puolipäiväisinä tai parina päivänä viikossa. Asiakkaista suurin osa kommunikoi puheella, mutta meillä on arjessa päivittäin tukikuvat ja tukiviittomat käytössä puheen tukena käytössä.

Eläkeläisten yhteisölliseen ja keskustelevaan kerhoon on mahdollista osallistua kolmen tunnin ajaksi korkeintaan kolmena päivänä viikossa. Kerhossa vuodenaikojen mukaiset teemat näkyvät kädentaidoissa ja suunnitellussa tekemisessä, asiakkaat tulevat yksilöllisesti huomioitua ryhmässä. 

Meillä toiminnan painopiste on kausiluontoisissa askarteluissa ja juhlissa, jotka suunnittelemme yhdessä asiakkaiden kanssa. Toteutamme myös Lakiston alueen yhteistapahtumiin ja juhliin lavasteita sekä koristeita. 

Paulinpaja

Puhelinnumero: 044 709 1181
Osoite: Rinnekodintie 14, 02980 Espoo

Paulinpajalla toiminnan painopisteenä on yhteisöllisyys, sosiaaliset taidot ja kommunikaatiotaitojen harjoittaminen erilaisia kommunikaatiomenetelmiä apuna käyttäen. 

Meillä järjestetään monenlaista innostavaa ryhmätoimintaa. On muun muassa musiikkia, kädentaitoja, lautapelejä ja tietovisoja ja kädentaitoryhmä, jossa pääsee askartelemaan. Käytämme ahkerasti myös liikuntasalia, jossa käymme pelaamassa sählyä ja sulkapalloa. Lisäksi hyödynnämme kuntosalia, aistihuonetta ja uimahallia, sekä Lakiston alueen upeita ulkoilureittejä ja lähistöllä sijaitsevaa Majalammen leirikeskusta.

Paulinpajan asiakkaat voivat myös harjoitella ohjatusti yksilöllisiä arjen hallinnan tehtäviä, kuten pyykkihuoltoa ja kannustamme toiminnassa asiakkaitamme omatoimisuuteen kuntouttavalla työotteella. Asiakkaillamme on mahdollisuus löytää polkunsa työtoimintaan tai opiskelemaan suunnitelman mukaisesti. Meillä kannustetaan asiakkaita positiivisuuden kautta muun muassa viikoittaisen tsempparipalkinnon avulla.

Päivälä

Puhelinnumero: 040 594 5272
Osoite: Rinnekodintie 14, 02980 Espoo


Tarjoamme Päivälässä vahvasti tuettua päiväaikaista toimintaa joko pienryhmässä tai yksilöohjauksessa. Vahvasti tuettu päivätoiminta on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat runsaasti yksilökeskeistä tukea monella elämän osa-alueella.

Toiminnan sisältö suunnitellaan asiakkaille yksilöllisten tarpeiden mukaan. Asiakkaissamme on paljon liikuntavammaisia ja aistihäiriöisiä henkilöitä. Meillä Päivälässä kaikki hyväksytään omana itsenään ja jokaisen osaamista ja voimavaroja tuetaan yksilöllisesti. Kaikki saavat olla juuri sellaisia kuin ovat.

Toimintaa rytmittävät saapumiseen liittyvät rutiinit, toimintatuokiot, ruokailu, hygieniaan liittyvät toimet sekä ulkoilu ja kotiin lähtö. Meillä Päivälässä toiminnan taustalla vaikuttaa kolme toisiinsa limittyvää painopistealuetta; kohtaaminen, kumppanuus ja kommunikointi.

Kohtaaminen tarkoittaa nähdyksi, kuulluksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi tulemista. Se on tehostettu, yksilöllinen, läsnä oleva, vastavuoroinen, mahdollisimman tasa-arvoinen ja voimaannuttava vuorovaikutustilanne.

Kumppanuudella tarkoitamme muuttumisen, kehittymisen, oppimisen ja osallisuuden mahdollistavaa yhdessä tekemistä, joka tuottaa onnistumisen elämyksiä kaikille osapuolille. 

Kommunikointi on meille olemuskielisten vuorovaikutus- ja kommunikointialoitteiden herkkää huomaamista ja niihin vastaamista. Tähän liittyy valintojen mahdollistaminen sekä yksilöllisten kommunikointimenetelmien etsiminen, kokeileminen, opettaminen, käyttö ja arviointi.

Puro

Puhelinnumero: 040 545 8063
Osoite: Rinnekodintie 17, 02980 Espoo

Purossa tarjoamme vahvan tuen pienryhmätoimintaa aikuisille kehitysvammaisille henkilöille. Vahvasti tuettu päivätoiminta on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat runsaasti yksilökeskeistä tukea monella elämän osa-alueella. 

Asiakkaamme arvostavat toiminnan monipuolisuutta ja ohjaajien läsnäoloa. Kommunikaation haasteitten takia sanallista palautetta saamme vähemmissä määrin, mutta asiakkaiden viihtyminen Purossa näkyy muun muassa siten, että he tulevat toimintaan mielellään. Puron arki pyritään pitämään aktiivisena ja ilmapiiri rauhallisena, koska sellaisesta asiakkaamme hyötyvät.

Tavoitteet asiakkaillamme ovat pieniä ja liittyvät usein päivittäisiin toimintoihin sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen. Harjoittelemme esimerkiksi käsien pesua, itsenäistä ruokailua ja pukeutumista. Harjoittelemme myös kommunikaatiokeinoja ja valintojen tekemistä. Ryhmätoimintaan osallistuminen on myös monelle haasteellista, ja harjoittelemme sekä tuemme sitä monilla tavoin. 

Toiminta- ja kommunikaatioryhmä

Puhelinnumero: 050 522 0045
Osoite: Rinnekodintie 14, 02980 Espoo

Toiminta- ja kommunikaatioryhmän asiakkaat tarvitsevat paljon tukea niin kommunikoinnin kuin liikkumisenkin suhteen. Kaikilla asiakkaillamme on käytössä liikkumisen apuväline ja useammalla myös  vielä kommunikaation apuväline. Asiakkaamme tarvitsevat paljon fyysistä tukea päivittäisissä toiminnoissa.

Päiväaikainen toimintamme on luotu asiakkaiden toiveiden ja tavoitteiden pohjalta. Tarjoamme aistikokemuksia mm. leivonta-, ulkoilu- ja kädentaitoryhmissä. Meillä asiakas voi valita mieleisensä toimintaryhmän viikko-ohjelmasta.

Ryhmätilassa asiakkailla on mahdollisuus siirtyä pyörätuolista lepotuoleihin, säkkituoleihin ja aurinkokeinuun. Luontohuoneen rauhallisessa tunnelmassa pidetään erilaisia multisensorisia toimintaryhmiä. Lisäksi toiminta- ja kommunikaatioryhmän käytössä on Toimintakeskus Martin muut esteettömät tilat, kuten aistihuone, kuntosali ja uimahalli. Ryhmän läheisyydessä sijaitsevat hissi, ruokasali ja suuri inva-wc, jotka tekevät arjen päivittäisistä toiminnoista sujuvia. Ympäröivästä luonnosta on mahdollisuus nauttia kaikkina vuodenaikoina.

Toimintakeskus Martin esteettömät tilat mahdollistavat erilaisia toiminnan muotoja. Kaikki tilat ovat jokaisen asiakkaan saavutettavissa. 

Toimintakeskus Martissa on tällä hetkellä kuusi tiimiä ja jokaisella asiakkaalla oma kotitiimi. Tiimien yhteisessä käytössä ovat muun muassa näyttämö ja juhlasali, taidetyöskentely-, rentoutus- ja aistitilat sekä opetuskeittiö. Päivän aikana asiakkaat ruokailevat tuen tarpeen sekä tavoitteiden mukaisesti joko lounasravintola Ainoliinassa tai toimintakeskuksen juhlasalissa, missä ruoka jaetaan jakelukeittiöstä käsin. 

Osa Toimintakeskus Martin tiloista on myös muiden Rinnekodin asiakkaiden ja ohjaajien yhteiskäytössä, kuten uimahalli, juhlasali, liikunta- ja kuntosali. Toimintakeskus Martin läheisyydessä on ulkoilualue, jossa asiakkailla on mahdollisuus pitää erilaisia tapahtumia tai viettää yhdessä aikaa vuoden ajan mukaisesti. Lisäksi Marttia ympäröivät Lakiston alueen upeat ulkoilureitit ja lähistöllä sijaitsee Majalammen leirikeskus.

Tervetuloa tutustumaan! Esittelemme mielellämme toimintaamme ja vastaamme mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Myös virtuaaliesittely on mahdollinen. Sovithan esittelystä aina etukäteen palveluyksikön johtajan kanssa.

Lisätietoja Toimintakeskus Martista ja asukkaaksi hakeutumisesta saat maksuttomasta palveluneuvonnastamme. Tavoitat meidät arkisin klo 9-15 numerosta 09 7750 5980 ja sähköpostitse palveluneuvonta@rinnekodit.fi.

Meille pääset oman auton lisäksi hyvin myös julkisilla! Rinnekodintielle lähtee Helsingin Rautatieasemalta bussi numero 345. Osoitteemme on Rinnekodintie 14, 02980 Espoo.

Kuvagalleria

Klikkaa kuvat ja videot suuremmiksi

On tärkeää, että asiakkaalle itselleen annetaan mahdollisuus kertoa asioista ja se onnistuu oikeiden vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien avulla.

Erityisohjaaja Heidi Rosenberg

Anna palautetta tai pyydä lisätietoja

Valitse viestisi tyyppi(Pakollinen)
Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Lisätietoja Rinnekotien henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojasivultamme (linkki sivun alalaidassa). Huomioithan, että yhteydenottolomake ei ole tarkoitettu arkaluontoisten terveys- ja sosiaalitietojen käsittelyyn. Henkilötietosi poistetaan rekisteristä automaattisesti 3 kk:n kuluttua. Voimme vastata vain yhteystietonsa jättäneille.

Rinnekodit rekrytoi!

Saat kokea merkityksellisiä hetkiä yhdessä asiakkaiden ja työkavereiden kanssa. Aina #sydänmukana.