Hyppää sisältöön
Artikkeli

Pikkurinteellä pienten lasten hoidontarpeeseen vastataan vankalla ammattitaidolla

Monipuolinen ammattitaito ja erityisosaaminen korostuvat lapsi- ja perhepalveluiden Pikkurinteen työntekijöiden arjessa päivittäin. Pikkurinteen asiakkaat ovat erityistarpeisia lapsia, joilla on hoidollista osaamista vaativia sairauksia kehitysvammaisuuden lisäksi. Yksikön työntekijät kokevat vahvaa sitoutuneisuutta työssä, jossa tietotaito säilyy ja kehittyy jatkuvasti.

Nainen pukee lapselle villasukkaa.
Työntekijä oli kutonut lämpöiset villasukat eräälle Pikkurinteen asukkaalle. Pehmoiset sukat pääsivät heti lämmittämään lapsen jalkoja.

Pikkurinne tarjoaa yksilöllisen tarpeen mukaista tilapäishoitoa sekä pitkäkestoista kuntouttavaa hoitoa lapsille ja nuorille. Yksikössä työskentelevien hoitajien ammattitaitoon kuuluu muun muassa vahva osaaminen erilaisissa hoidollisissa toimenpiteissä, monipuolisissa kommunikaatiomenetelmissä ja aseptiikassa. Lapset käyttävät erilaisia apuvälineitä ja yksikössä on paljon ravitsemukseen liittyviä erityistarpeita esimerkiksi monet lapset saavat ravinnon PEG-letkun avulla.
Hoitajat tietävät, miten merkittävää osaamista heillä kaikilla on pienten ihmisten tukemiseksi. Arvostus toisia kohtaan näkyy ennen kaikkea työotteessa ja siinä, että työntekijät viihtyvät työssään.

Syksyllä 2020 Pikkurinteen yksikkö palkittiin Diakonissalaitoksen Martti-palkinnolla. Martti-palkinto valitaan työntekijöiden kesken järjestettävällä yleisöäänestyksellä. Edellytyksenä palkinnon myöntämiselle on kehitysvammaisten ja autismikirjon asiakkaiden parissa työskentely rohkeasti, asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantaminen edellä.

Yhteen puhaltamisen taito

Pikkurinteellä työskentelee 24 sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa. Lisäksi yksikössä käy paljon opiskelijaharjoittelijoita sekä pikkurinteellä on tutut ja ammattitaitoiset keikkatyöntekijät. Yksikössä ollaan ylpeitä siitä, että koko työyhteisö on sitoutunut ja motivoitunut työssään. Moni opiskelijaksi tullut henkilö on sittemmin jäänyt Pikkurinteelle joko vakituiseksi työntekijäksi tai keikkariksi.

– Panostamme perehdytykseen ja huolehdimme siitä, että milloin vain voi pyytää apua kollegalta. Työ Pikkurinteen lasten hoidon parissa on monipuolista ja samanlaisia päiviä ei ole. Työyhteisön yhteen puhaltaminen ja kyky joustavuuteen mahdollistaa onnistumiset toisinaan nopeastikin muuttuvissa tilanteissa, kertoo 30 vuotta Pikkurinteellä työskennellyt hoitaja Marja-Leena Koski.

– Yhteinen vastuu hyvinvoinnista näkyy myös siinä, miten teemme esimerkiksi työvuorosuunnittelua, jossa saamme esittää kohtuudella työvuorotoiveita, hoitaja Piia Ingman kertoo.

Korona-aika on ollut työntekijöille raskasta aikaa, kun esimerkiksi taukoja on pidetty yksin ja yhteiset kahvihetket ovat jääneet pois.

– Toisaalta pitää muistaa, että teemme kaikki rajoitukset yhteisömme eteen. Jos sairastuisimme, emme voisi enää hoitaa lapsia täällä, Pikkurinteen vastaava sairaanhoitaja Anu Sparre toteaa.

Pikkurinteellä työskentelevien hoitajien ammattitaitoon kuuluu muun muassa vahva osaaminen erilaisissa hoidollisissa toimenpiteissä.

Sairauksista huolimatta lapsenomaista elämää

Pikkurinteen työntekijöiden persoonallisuudet ja henkilökohtaiset mieltymykset saavat tilaa eniten kenties työn luovassa puolessa. Vaikka lapsilla on monia eri sairauksia, elämästä Pikkurinteellä pyritään tekemään mahdollisimman lapsenomaista. Kalenterivuoden eri juhlat näkyvät arjessa koristeluin ja tekemisin. Lasten kanssa lauletaan, leikitään ja askarrellaan. Työntekijät vuorollaan ja toiveidensa mukaan ottavat näitä hetkiä hoidettavakseen.

Yksikkö on saanut myös kiitosta rauhallisesta ja lämpimästä tunnelmasta. Kodinomainen tunnelma onkin ollut tavoitteena yksikössä, jossa nuorin asiakas on 11 kuukautta ja vanhin 9-vuotias.

– On hienoa kuulla vanhemmilta, että meille on aina kiva tulla ja että henkilökunta ottaa vieraat vastaan ystävällisesti, hoitajat kertovat.

Vahva side lapsen sidosryhmiin

Lapsi on yhtä kuin perhe. Ajatus on juurtunut syvälle Pikkurinteen työntekijöiden tapaan toimia. Koko perheen jaksaminen on tärkeä asia, kun perheessä on erityistarpeinen lapsi. Hoitojaksot Pikkurinteellä tarjoavat perheelle hengähdyshetken arkeen. Perhettä ei kuitenkaan unohdeta silloinkaan.

– Keskustelemme paljon vanhempien kanssa heidän toiveistaan ja ajatuksistaan lapsen hoidon suhteen. Joskus toinen työntekijä saattaa pohtia, että pitäisikö tästä asiasta kysyä vanhemmilta. Neuvon, että jos vähänkään ajattelee kysymisen mahdollisuutta, silloin pitää kysyä, hoitaja Anne Hagman kertoo.

Työntekijät joutuvat työssään kohtamaan monenlaisia tilanteita esimerkiksi perheen kanssa, kiperiäkin.

– Luottamuksen syntymisen kannalta on oleellista, että ymmärrämme vanhempia ja sitä lähes aina vaikeaakin päätöstä, että lapsen hoitaminen ei enää kotona onnistu, Anu Sparre kertoo.

Perheen lisäksi sidosryhmätyötä tehdään aktiivisesti myös esimerkiksi koulun, sairaanhoitopiirin ja terapeuttien kanssa. Pikkurinteen suurena tukena on moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lääkäri ja terapeutit.

Artikkeli on julkaistu 24.10.2020 ja sitä on päivitetty tammikuussa 2023.