Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset | Artikkeli

Esihenkilöpäiviltä toimivan vuorovaikutuksen resepti

Vuorovaikutustaidot, kohtaaminen ja yhtenäisen toimintakulttuurin merkitys korostuivat Diakonissalaitoksen konsernin Esihenkilöpäivillä. Vauhtia sote-työhön haettiin autourheilusta ja vuorovaikutuksen välineitä testattiin teatterin keinoin. Lopulta menestyksen ja vuorovaikutuksen resepti on yksinkertainen: ihminen ensin, asia sitten. 

Ihmisiä istuu seminaarissa.
Noin 230 esihenkilöä sai lisätietoja muun muassa vastuullisesta vuorovaikutuksesta.

”Mikä sinua inspiroi työssäsi?” Tällä kysymyksellä käynnistettiin Diakonissalaitoksen Esihenkilöpäivät keskiviikkona 10. toukokuuta. Pikku-Finlandiaan Helsinkiin oli saapunut 230 esihenkilöä eri puolilta maata. Mukana oli ensikertalaisia ja konkareita, joista osa on työskennellyt konsernissa jo useampia vuosikymmeniä.

”Minua inspiroi, kun voin motivoida muita”, totesi yksi esihenkilö päivän alkajaisiksi.

”Kyllä, siitä syntyvä tekemisen meininki on tärkeää”, jatkoi toinen.

Moni osallistuja toivoi päivältä hyviä kohtaamisia kollegojen kanssa ja inspiraatiota sekä lisävirtaa työhön, ja nämä odotukset lunastettiin varmasti.

Valttina monipuolisuus

Diakonissalaitoksen strategia Yhdessä rohkein on tehty vuosille 2021-2024. Strategiaa avannut Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström otti puheeseensa vauhtia Diakonissalaitoksen lähihistoriasta, joka on ollut täynnä muutoksia, yritysostoja ja -myyntejä sekä jatkuvaa kasvua.

”Tällä hetkellä meillä on kaksi brändiä, mutta yhteinen tavoite. Haluamme olla selkeästi muista erottuva kumppani asiakkaillemme ja tunnistettava ihmisarvon puolesta toimija yhteiskunnassa”, Holmström totesi.

Tällä hetkellä meillä on kaksi brändiä, mutta yhteinen tavoite.

Yksi Diakonissalaitoksen valtti on monipuolisuus: emme ole yhden asian toimija, vaan tarjoamme palveluja useille eri asiakasryhmille valtakunnallisesti, ja pystymme siksi tekemään asioita kokonaisvaltaisesti. Tämä ei kuitenkaan onnistu ilman yhteisiä prosesseja ja käytäntöjä. Holmström huomautti, että nyt on aika vakiinnuttaa nämä prosessit ja tässä työssä esihenkilöillä on tärkeä rooli.

Palveluliiketoimintajohtaja Tuija Åstedt jatkoi, että yhtenäinen toimintakulttuuri säästää myös energiaa: Kun pyörää ei tarvitse joka kerta keksiä uudestaan, voimia ja aikaa vapautuu muun muassa tärkeisiin luoviin prosesseihin.

”Yhtenäiset toimintamallit turvaavat myös sen, että asiakkaamme eri puolilla maata saavat tasalaatuisia palveluja ja työntekijöitämme kohdellaan yhdenvertaisesti, Åstedt sanoi. 

Huomioi muut

Vuorovaikutus on työyhteisötaitojen ydintä, ja sillä rakennetaan juuri yhteisiä käytäntöjä, toimintaa ja tarinaa. Syksyn 2022 Esihenkilöpäivillä kerätyn materiaalin pohjalta Työnantajakuvaryhmässä on työstetty Vastuullisen vuorovaikutuksen ohjeet, jotka Rinnekotien viestintäjohtaja Taina Rönnqvist ja viestintä- ja markkinointipäällikkö Leena Åkerberg esittelivät.

Ohjeet voi tiivistää neljään pääkohtaan:

”Teemme joka päivä valintoja esimerkiksi siitä, millaista energiaa ja tunnelmaa tuomme mukanamme: iloa ja empatiaa vai kriittisyyttä ja arvostelevaa sävyä?”, Åkerberg havainnollisti jokaisen vastuuta viestinnästä.

Tutkimusten mukaan peräti 93 prosenttia vuorovaikutustilanteista on sanatonta viestintää: katseita, eleitä, ilmeitä ja liikkeitä. Jos fyysinen ilmaisu ei tue sanallista viestiä, viesti vesittyy. Tämä kannattaa pitää mielessä myös etätapaamisissa: harhaileva katse tai suljettu kamera välittävät kokouksen vetäjälle ja muille osallistujille vahvan viestin.

”Tiimit muodostuvat erilaisista viestijöistä. Dynamiikan ja osallistumisen vuoksi olisi tärkeä tunnistaa erilaiset tyylit.”

Ystävällisyys ei vie aikaasi.

”Esihenkilölle voi olla haastavaa varmistaa, että palavereissa ja muissa arkisissa tilanteissa kaikki saavat tilaa osallistua. Tiimiä pitäisi opettaa siihen, että kaikilla on tilaa kommentoida. Tämä on tärkeää, koska jos ei pääse jollain tavalla ilmaisemaan mielipidettään, sitoutuminen työhön ja tiimiin voi laskea”, Rönnqvist ja Åkerberg huomauttivat.

Monelle osallistujalle jäi varmasti mieleen ainakin tämä: Ystävällisyys ei vie aikaasi.​ Ole työkaveri, joka huomaa ja huomioi muut. ​

“Teemme joka päivä valintoja esimerkiksi siitä, millaista energiaa ja tunnelmaa tuomme mukanamme: iloa ja empatiaa vai kriittisyyttä ja arvostelevaa sävyä”, muistuttivat Taina Rönnqvist ja Leena Åkerberg.

Onni tuo menestystä

Yksi odotetuimmista puheenvuoroista oli autourheilijan ja yrittäjän Emma Kimiläisen energinen esitys tiimin johtamisesta ja menestyksen reseptistä. Kimiläisen mukaan menestys lähtee onnellisuudesta ja tasapainosta, ei toisinpäin.

Onnellisuuden lisäksi menestyksen reseptiin kuuluvat vahvasti tukijoukot, kehityksen nälkä ja suoritukseen vaikuttavat tekijät, kuten uni ja ravinto sekä nautinto ja merkityksellisyys.

Kukaan ei menesty yksin.

”Kukaan ei menesty yksin. Esihenkilön pitää tuntea tiiminsä, sillä vain näin hän voi tietää, missä voi auttaa sekä mitä vahvuuksia ja kehittämiskohteita tiimissä on.”
”Kannattaa nähdä vaivaa ja panostaa kommunikaatioon, osallistamiseen, sosiaalisiin tilanteisiin ja kiittämiseen”, Kimiläinen ohjeisti.

“Kukaan ei menesty yksin”, sanoi autourheilija Emma Kimiläinen. Hänelle tärkeä taustatuki uralla on ollut oma perhe.

Ihminen ensin

Päivän huipensivat improvisaatioteatteriryhmä Stella Polariksen näyttelijät Sari Havas ja Sari Siikander. Vuorovaikutustilanteita ja niiden haasteita havainnollistavat oivaltavat tilannekuvaukset viihdyttivät, mutta antoivat myös ajattelemisen aihetta: Miten minä reagoin haastavissa vuorovaikutustilanteissa? Miksi toinen reagoi palautetilanteessa hyökkäävästi? Miten voisin asetella sanani siten, että pääsemme molempien kannalta hyvää lopputulokseen?

Toimialajohtaja Maija Hyle tiivisti päivän annin kehotukseen: Tiimin vetäminen on välillä hyvinkin yksinäistä, mutta samalla erittäin vaativaa tiimityötä. Muistetaan empatia, ja se, että ihminen tulee aina ensin, asia sitten.

Lämmin kiitos kaikille Esihenkilöpäivän järjestelijöille, puhujille ja osallistujille – syksyllä taas uudestaan!

Improvisaatioteatteri Stella Polariksen Sari Siikander ja Sari Havas havainnollistivat, mitä tapahtuu, kun viestintä ei onnistu parhaalla mahdollisella tavalla.

Teksti ja kuvat: Rinnekodit viestintä