Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset | Medialle | Tiedote

Raportti: Oikeus luontoon ja ympäristöä koskevaan keskusteluun kuuluu kaikille 

Diakonissalaitos loi uudenlaisen mallin osallisuuden lisäämiseksi vastuullisuustyössä. Keväällä 2024 järjestetyissä tulevaisuustyöpajoissa asiakkaamme pohtivat ympäristön ja luonnon merkitystä hyvässä elämässä sekä ympäristöön liittyviä tulevaisuuden toiveita. Nyt julkistettuun raporttiin on koottu pilottihankkeen keskeiset tulokset. 

Nuori mies pyörätuolissa etualalla punavalkoraidallisessa paidassa, nainen taustalla puhuu jollekulle.
Ympäristöaiheisiin tulevaisuuskeskusteluihin osallistui ihmisiä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria, maahan muuttaneita nuoria, vammaisia, ylijäämäruoan kierrätyskeskuksen työntekijöitä ja pitkäaikaisasunnottomia sekä Diakonissalaitoksen että sen omistaman Rinnekotien yksiköistä. 

Ympäristöaiheiset tulevaisuuskeskustelut järjestettiin osana Diakonissalaitoksen vastuullisuusohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on asiakkaiden osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen. Mukana keskusteluissa oli työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria, maahan muuttaneita nuoria, vammaisia, ylijäämäruoan kierrätyskeskuksen työntekijöitä ja pitkäaikaisasunnottomia sekä Diakonissalaitoksen että sen omistaman Rinnekotien yksiköistä. 

”Tulevaisuuskeskustelut toivat esiin sen, että luonto on tärkeä meille kaikille ja ympäristön tilaan liittyvä huoli yhteinen. Sen jakavat hyvin erilaisissa tilanteissa elävät ihmiset. Osallistavalle ympäristökeskustelulle on tarvetta ja sitä tulisi laajentaa kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa”, sanoo viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Laura Niemi

Hyvinvoiva luonto on osa toivottua tulevaisuutta 

Työpajoissa korostui luontoyhteyden merkitys hyvinvoinnille sekä luonnon puhtauden, ilmastonmuutoksen hillinnän ja eläinten hyvinvoinnin tärkeys. Myös kotimaisen lähiruoan roolia korostettiin.  

”Elämäntilanteesta riippumatta osallistujat pitivät tärkeänä esteetöntä pääsyä vihreään, hyvinvoivaan luontoon ja veden äärelle. Tulevaisuudessa on tärkeää, että luonto on edelleen lähellä ja jokaisella on sinne pääsy”, kertoo työpajojen vetäjä, tulevaisuusasiantuntija Kati Lehtiö

Pienillä teoilla voi vaikuttaa 

Työpajoissa pohdittiin ympäristön ja luonnon merkitystä tulevaisuuden hyvälle elämälle, mutta myös sitä, mitä pitäisi tapahtua ja kenen pitäisi toimia, jotta päästään kohti toivottuja tulevaisuusnäkymiä. 

Eniten vastuuta nähtiin jokaisella yksittäisellä ihmisellä. Vaikka kaikkea ei voikaan muokata, pienillä teoilla voi aina muuttaa jotain.  

”Hyvässä tulevaisuudessa meidän ihmisten yksilöinä ja rooleissamme eri organisaatioissa, tulee tehdä enemmän tekoja ympäristön puolesta. Työpajoissa toivottiin, että myös varojen ja vallan mukanaan tuoma vastuu näkyisi tulevaisuudessa paremmin organisaatioiden valinnoissa”, Lehtiö sanoo. 

Tämän raportin tuloksia hyödynnetään Diakonissalaitoksen vastuullisuustyössä, vaikuttamisessa, henkilöstön kouluttamisessa sekä syksyllä 2024 käynnistyvässä henkilöstölle ja asiakkaille suunnatussa Toivoa ja tekoja -vastuullisuuskampanjassa.  

Haastamme myös muita toimijoita hyödyntämään raportin tuloksia ja laajentamaan osallisuutta omassa vastuullisuustyössä. 

Lue lisää Diakonissalaitoksen tulevaisuuskeskusteluista.

Lisätietoja:  
Laura Niemi, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, laura.niemi@hdl.fi, p. 050 373 8602 
Kati Lehtiö, tulevaisuusasiantuntija, lehtio.kati@gmail.com, p. 040 768 9380 

Raportti: 
Ympäristö osana hyvää elämää ja toivottua tulevaisuutta. Osallisuus vastuullisuustyössä -pilottihankkeen raportti. Kati Lehtiö. Diakonissalaitoksen raportteja 4/2024.  
ISBN 978-952-9854-. 57-8 

Vastuullisuus