Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset | Blogi

Omavalvonta on yhteinen asia

Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden omavalvontaa korostava laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta astui voimaan vuoden 2024 alussa. Uuden lain myötä vaatimus omavalvonnasta laajeni koskemaan yksityisten palveluntuottajien lisäksi julkisen puolen toimijoita. Rinnekodeilla omavalvonta on ollut osa normaalia toimintaa jo vuosikausia, kirjoittaa laatupäällikkö Leena Nissilä.

Nainen kuvausseinän edessä katsoo ja hymyilee kameralle.
Omavalvonta ei ole ainoastaan palveluyksikön asia, vaan yhteistyötä, vuoropuhelua ja läpinäkyvyyttä, korostaa Rinnekotien laatupäällikkö Leena Nissilä.

Omavalvonnan tarkoitus on olla valvonnan ensisijaisin muoto. Siksi omavalvonta palveluyksikössämme on ennakoivaa ja aktiivista, osa normaalia toimintaa. Yksiköissä ennakoidaan riskejä, puututaan epäkohtiin, ilmoitetaan vaaratapahtumista ja läheltä piti-tilanteista sekä reagoidaan niihin. Meillä noudatetaan ilmoitusvelvollisuutta ja vastataan mahdollisiin muistutuksiin, kanteluihin ja reklamaatioihin sovitun mukaisesti. Asioiden käsittelyn lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että tilanteista myös otetaan oppia. Lisäksi keräämme aktiivisesti asiakaspalautetta. Käytössämme on vuosittain tehtävät laadun itsearvioinnit sekä sisäiset ja ulkoiset laatuauditoinnit, joilla etsitään kehitettävää ja nostetaan onnistumisia esiin.

Omavalvonnan ohella monet viranomaiset valvovat toimintaamme tekemällä palveluyksiköihimme vuosittain tarkastuksia. Koska omavalvontamme on hyvin monipuolista, viranomaistarkastuksissa tehdyt havainnot on huomioitu yksiköissämme useasti jo ennen tarkastuksen tekemistä. Esimerkiksi suunnitelmiin nostetut päivitystarpeet, lääkehuoneisiin liittyvät parannukset tai henkilöstön rekrytointi ovat jo työn alla. Välillä yksiköt jopa tuskailevat, että asioita tarkastellaan monen eri toimijan kautta ja päällekkäin.

Omavalvonta pyrkii poikkeamien nollatoleranssiin. Olemme kuitenkin ihmisiä, joten aina löytyy korjattavaa.

Omavalvonta pyrkii poikkeamien nollatoleranssiin. Olemme kuitenkin ihmisiä, joten aina löytyy korjattavaa. Omavalvonta ei ole Rinnekodeilla ”käräytä kaveri” tai ”en uskalla toimia” sanahelinää. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus ja mahdollisuus puuttua epäkohtiin. Henkilöstön aktiivisen osallistumisen lisäksi toivomme, että myös asiakkaat ja omaiset ovat tiiviisti mukana omavalvonnassa.

Omavalvonta koskee koko organisaatiota ja yksikkötasolla se kiteytyy yksilölliseen omavalvontasuunnitelmaan. Rinnekotien omavalvontasuunnitelmat päivitetään joka vuosi tai aina tarvittaessa. Omavalvontasuunnitelmien päivittäminen on juuri tällä hetkellä käynnissä ja siksi asia on erityisen ajankohtainen. Kaikki päivitetyt palveluyksikköjen omavalvontasuunnitelmat löytyvät kesään mennessä yksiköiden www-sivuilta.

Tällä hetkellä suunnitelmat ovat valitettavan viranomaisvetoisia. Uusi Valvontalaki antaa jatkossa enemmän joustovaraa, jolla saadaan suunnitelmat lähemmäksi asiakkaita ja omaisia. Mielenkiintoiseksi asian tekee hyvinvointialueiden tarpeet ja ohjeet suunnitelmien sisältöön.

Omavalvonta ei ole ainoastaan palveluyksikön asia, vaan yhteistyötä, vuoropuhelua ja läpinäkyvyyttä.

Omavalvonta ei ole ainoastaan palveluyksikön asia, vaan yhteistyötä, vuoropuhelua ja läpinäkyvyyttä. Siksi toivon, että omavalvontasuunnitelmia saadaan jatkossa kevennyttyä ja selkokielistettyä. Tavoitteena on, että niitä eivät lue ainoastaan henkilökunta ja viranomaiset, vaan myös asiakkaat, läheiset ja muut asiasta kiinnostuneet.

Leena Nissilä työskentelee laatupäällikkönä Rinnekodeilla.

laatu omavalvonta