Hyppää sisältöön
Artikkeli | Blogi

Päihdehoitoon resursseja ja palveluiden monipuolisuutta

Päihteiden väärinkäyttö ja sen seuraukset aiheuttavat haittoja vauvoista vanhuksiin, yksilöistä yhteisöihin ja koko yhteiskuntaan, kirjoittaa palvelualuejohtaja Pirjetta Salomäki. On otettava käyttöön kaikki keinot, jotka lisäävät meidän kaikkien terveyttä ja hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Päihdesairauksien hoitaminen on yhteiskunnalle halvempaa kuin hoitamatta jättäminen.

Päihderiippuvuus on Suomessa kansantauti, katsomme sitten menneeseen, tähän hetkeen tai tulevaan.  Se aiheuttaa surua, huolta, häpeää, kipua ja syyllisyyttä päihderiippuvaiselle ja hänen läheisilleen. Kaduilla ja toreilla päihtyneiden ihmisten kohtaaminen herättää turvattomuutta ja pelkoa. Ympäristössä havaitaan häiriöitä.

Päihteiden väärinkäytön vuoksi palveluja tarvitsevat eivät ole yksi homogeeninen joukko. He ovat eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa eläviä ihmisiä, moninaisine kasvukipuineen. Päihderiippuvuuden kanssa kamppailevia tai kaveriporukassa alkoholia, pillereitä ja huumeita kokeilevia ihmisiä voidaan tukea ja auttaa erilaisin keinoin. Tästä syystä myös päihdepalveluiden on oltava moninaisia ihmisten tarpeiden mukaan. Palveluihin on päästävä matalalla kynnyksellä tai kynnyksettömästi.

Vaikuttavat ja näyttöön perustuvat päihdepalvelut

Päihdepalveluiden on oltava vaikuttavia ja näyttöön perustuvia. Ennaltaehkäiseviä palveluita, kuntouttavia ja haittoja vähentäviä hoitomuotoja on oltava tarjolla riittävästi ja monipuolisesti. Päihde- ja mielenterveyspalvelut on toteutettava integroidusti ja niiden rinnalle lomittain tai integroidusti on kehitettävä moninaisia asumisen ja elämäntaitojen, opiskelun ja työelämän tukimuotoja.

Tarvitsemme tasavertaiseen dialogiin ja tietoon perustuvaa apua ja ohjausta niin kaduilla, kodeissa, kouluissa, avohoidossa kuin laitoshoidossa.  Sisältönä on tarjottava muun muassa yksilöllistä, ryhmässä ja yhteisöissä tapahtuvaa psykososiaalista hoitoa, vertaistukea, läheisten tukea ja hoitoa, näyttöön perustuvaa lääketieteellistä hoitoa, osallistavaa naapurustotyötä, unohtamatta esimerkiksi valvottuja käyttöhuoneita osana suonensisäisiä huumeita käyttäville kohdennettua sosiaali- ja terveysneuvontaa.

Rohkeutta tehdä kestäviä päätöksiä hoitoa painottaen

Viimeistään nyt Suomessa on oltava rohkeutta tehdä kauaskantoisia, vastuullisia ja kestäviä päätöksiä sekä ratkaisuja. Päihderiippuvuus kansantautina tässä monimuotoisessa, alati muuttuvassa maailmassa ei valitettavasti kokonaan katoa.

Päihderiippuvuus on ihmisen hätähuuto, ei oma valinta. Sen juurisyyt eivät synny yhdessä yössä, eikä niihin ole yhtä pikapakettiratkaisua. Sairauksien hoitaminen on ihmisarvokysymys, ei ”oletko ansainnut hoitosi” tai rikosoikeudellinen kysymys.

Huumeiden dekriminalisointi tai depenalisointi eivät ole ratkaisuja huumeongelmien vähentämisessä. Ensin on resursoitava päihdepalveluita paremmin sekä niitä kehitettävä ja monipuolistettava. Sen jälkeen voimme tarvittaessa tehdä päätöksen, jossa huumeiden käytöstä tai pienten määrien hallussapidosta ei enää ole rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Kyse on yhteiskunnan resurssien kohdentamisesta sekä mielenterveys- ja päihdestrategiasta sekä samanaikaisesti johdonmukaisesta viestinnästä. Päihteiden väärinkäyttö lopulta tuhoaa terveyttä tai hyvinvointia, josta syystä Suomessa painotetaan hoitoa, apua ja tukea. Päihderiippuvuudesta toipuminen on oppimisen ja kasvun matka, jossa ihminen tarvitsee ihmistä.

Lisäämällä dialogia eri toimijoiden välillä poistamme vastakkainasettelua. Vahvistamalla päihdepalveluiden asiakkaiden osallisuutta ja toimijuutta, vähennämme ammattilaisten turhaa vallankäyttöä. Suuntaamalla riittävät resurssit päihdepalveluihin, saamme aikaa tuloksia, joista koko yhteiskunta hyötyy.

Kirjoittaja on Diakonissalaitoksen Rinnekotien palvelualuejohtaja Pirjetta Salomäki.

Blogi on julkaistu 16.3.2021 ja sitä on päivitetty tammikuussa 2023.