Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset

Tukitiimiltä työkaluja arjen kohtaamisiin

Asiakastyön herättämät suuret tunteet työyhteisössä, kommunikaatiohaasteet, asiakkaiden keskinäisen ryhmädynamiikan karikot, muutokset asiakkaan käyttäytymisessä ja toimintakyvyssä – ne hetket, kun kaivataan ulkopuolista silmä- ja korvaparia, toista näkemystä, ajatusten ravistelua. Edellä mainitut ovat esimerkkejä tilanteista, jolloin Rinnekotien tukitiimiä luotsaava Miia Seppänen tiimeineen kutsutaan mukaan.

Kaksi ihmistä ulkona hulavanteiden kanssa. Toinen pyörittää vannetta, toinen pitää sitä kädessään.
Tukitiimi on moniammatillinen tiimi, jonka jäsenet auttavat työyhteisön jäseniä löytämään ratkaisuja ja uusia toimintamalleja.

”Tukitiimin tavoitteena on etsiä yhdessä työyhteisön kanssa ratkaisuja ja toimintatapoja asiakkaan kanssa tehtävään työhön sekä sen myötä lisätä työnhallintaa ja hyvinvointia”, Miia Seppänen kertoo.   

Tukitiimi on moniammatillinen tiimi, joka aloitti toimintansa kokeiluna, mutta hyvät kokemukset siivittävät sen toiminnalle jatkoa. Tukitiimi palvelee Rinnekotien yksiköitä kehitysvammapalveluissa, lasten ja nuorten palveluissa, vaikeavammaisten palveluissa sekä ikääntyvien palveluissa.

Ammatillista vertaistukea

Kasvunkoti Kanervassa Oulussa ja Silvassa Espoossa tukitiimin tapaamiset ovat tuoneet tukea arjen kohtaamisiin.

”Esimerkiksi erään asiakkaamme haastava käytös oli kuormittanut jo jonkin aikaa työyhteisöä. Tukitiimin avulla saimme niin uusia ideoita ohjaustyöhön kuin vahvistusta jo tekemällemme työlle”, kertoo Kanervan yksikönjohtaja Tiia Tiryaki.

”Oman tiimin ulkopuolinen ammattilainen näkee usein asioita, joille itse saatetaan olla sokeutuneita. Lisäksi tukitiimiltä löytyy ihan konkreettisia työkaluja hyödynnettäväksi arjessa”, Tiryaki jatkaa.

Tapaamiset tukitiimin kanssa toteutuivat yksikön kuukausipalaverin yhteydessä. Tyypillisesti tukitiimi tapaa työyhteisöä 2–4 kertaa, toisinaan yksikin tapaamiskerta tuo riittävän avun. Tapaamiset voidaan järjestää joko paikan päällä tai verkkopalaverina.

”Tukitiimin kanssa pääsimme keskustelemaan sekä purkamaan hankalan asiakastilanteen aiheuttamia ajatuksia ja tunteita. Tukitiimi sai muutettua ajattelutapaamme ja suhtautumista tilanteeseen”, kertoo puolestaan Silvan yksikönjohtaja Vilma Korteniemi.

Keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja keskittyvät työyhteisön toimintaan ja ohjaustyön arkeen. Tukitiimi antaa ammatillista vertaistukea ja konkreettisia työkaluja, eikä tapaamisissa ole mukana asiakkaita.

”Tiimin kanssa saimme ohjeita ja vinkkejä toimintatavoista, siis konkreettisia työkaluja, joita kokeilimme arjessa. Seuraavassa tapaamisessa Tukitiimin kanssa kävimme läpi palautetta ja pohdittiin jatkoa”, Korteniemi summaa yhteistyötä.

Ei valmiita vastauksia

Tukitiimikäynneillä usein tullaan tilanteen äärelle, jossa keskustelua käydään paljon työntekijöiden erilaisista toimintatavoista. Ulkopuolisen kanssa näitä asioita on usein helpompi pohdiskella kuin pelkän oman työyhteisön kesken. Ulkopuolinen fasilitoija voi myös lisätä keskustelussa ymmärrystä erilaisten toimintatapojen hyväksymiseen tai auttaa löytämään yhteisiä, mikäli se on asiakkaan hyvinvoinnin kannalta tärkeää.

”Tukitiimin parasta antia lieneekin se, että emme mene paikalle valmiiden vastauksien kanssa vaan tukitiimin ja työyhteisön kanssa yhteistä keskustelua käyden alkaa löytyä ratkaisuja, uusia toimintamalleja tai vaikka vain näkökulman muutos”, Miia Seppänen kuvailee.

”Usein jo se, että katsotkin asiaa toiselta kantilta lisää jaksamista ja muuttaa omaa toimintaa niin, että huomaatkin pikkuhiljaa asioiden helpottavan jo sillä”, Seppänen jatkaa.