Hyppää sisältöön
Artikkeli

Diakonissalaitoksella kannustetaan työn vaihtamiseen talon sisällä – se on sekä työntekijän että työyhteisön etu

Sosionomi Paula Koskelainen–Nordberg aloitti kehitysvammaisten henkilöiden työvalmentajan tehtävissä vuonna 2016. Vajaa vuosi sitten hän siirtyi aikuissosiaalityön pariin hajautetun asumisen yksikköön. Työn vaihtaminen talon sisällä tarjoaa vaihtelua, uusia näkökulmia ja motivaatioboostin, eikä lomista ja muista saavutetuista eduista tarvitse luopua.

Nainen istuu työpöydän ääressä, hymyilee ja työskentelee tietokoneella.
”Meillä on täällä kannustava ilmapiiri. Kun kerroin vaihtavani työtä talon sisällä, esihenkilöni suhtautui asiaan positiivisesti ja ymmärtäväisesti”, kertoo talon sisällä tehtäviä vaihtanut Paula Koskelainen-Nordberg.

innekodit tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluita ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, asunnottomille ja päihderiippuvaisille henkilöille sekä lapsille ja nuorille.

Iso talo tarjoaa paljon erilaisia työ- ja kehittymismahdollisuuksia hyvinkin erilaisten asiakasryhmien parissa. Henkilöstöasiantuntija Kaisa Hakala Diakonissalaitoksen konsernin rekrytointitiimistä kertoo, että vuoden 2022 tammi-elokuussa vajaat parikymmentä työntekijää on siirtynyt konsernin sisällä yhtiöstä toiseen.

”Yksiköstä toiseen siirtyneitä ei tilastoida, joten todellisuudessa sisäisten siirtyjien määrä on luultavasti tuplasti enemmän”, Hakala arvioi.

Yksi siirtyneistä on Paula Koskelainen-Nordberg, joka siirtyi uusiin tehtäviin vuoden alussa.

Työvalmennuksesta aikuissosiaalityöhön

Paula Koskelainen-Nordberg työskenteli työvalmentajana kuusi vuotta erityistä tukea tarvitsevien kehitysvammaisten asiakkaiden, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden, työhönkuntoutusasiakkaiden ja päihdekuntoutujien parissa.

”Tavoitteena oli tarjota asiakkaille kokemuksia työelämästä työkokeilun ja harjoittelun kautta. Osa asiakkaista työllistyi avoimille työmarkkinoille palkkatöihin, myös vakituisiin työsuhteisiin”, Koskelainen-Nordberg kertoo.

Vuonna 2021 Kornetin työhönvalmennus ja toimintakeskus Kartanonhaka sulautuivat, ja samalla työhönvalmennuksen rooli ja Koskelainen-Nordbergin työnkuva muuttuivat.

”Sulautuminen oli hyvä tilaisuus katsoa, mitä muuta talossa olisi tarjolla. Samaan aikaan sosionomiopintoni olivat loppusuoralla ja opintojen myötä aikuissosiaalityö oli alkanut kiinnostaa”, Koskelainen-Nordberg kertoo.

Asunto ensin -palveluiden hajautetun asumisen yksikössä oli paikka auki ja Koskelainen-Nordberg päätti hakea sitä. Vaikka sosionomiopinnot olivat vielä kesken, hän sai paikan ja suoritti opinnot loppuun työn ohessa.

Asunto ensin -periaate ohjaa työtä

Hajautetulla asumisella tarkoitetaan elämää omassa vuokra-asunnossa, jonne asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen. Hajautetussa asumisessa noudatetaan Asunto ensin -periaatetta, eli asiakkailla on toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset eikä heiltä edellytetä esimerkiksi päihteettömyyttä. Paula Koskelainen-Nordbergin työ on sosiaaliohjausta, neuvontaa, auttamista käytännön viranomaisasioissa, ongelmien ennaltaehkäisyä sekä myös työvalmennusta.

Nykyisessä työssäni voin hyödyntää työvalmentajana saatua osaamista.

”Nykyisessä työssäni voin hyödyntää työvalmentajana saatua osaamista. Osa asiakkaista on työmarkkinatuella ja kuuluu kuntakokeilun piiriin. Asiakkaita on myös palkkatyössä tai palkkatukityössä”, Koskelainen-Nordberg kertoo työnkuvastaan.

Työtä erilaisten asiakasryhmien parissa

Henkilöstöasiantuntija Kaisa Hakala pitää Diakonissalaitoksen konsernin vahvuutena sitä, että työntekijöillä on mahdollisuus työskennellä hyvin erilaisten asiakasryhmien kanssa ja vaihtaa myös ihan kokonaan toisenlaiseen tehtävään, halutessaan vaikka eri puolelle maata.

”Tiedän henkilöitä, jotka ovat siirtyneet esimerkiksi ikääntyneiden asiakkaiden parista kehitysvammapalveluihin tai kehitysvammapalveluista Asunto ensin -palveluihin. Itse olen tullut taloon vuonna 2008 ja työskennellyt aluksi vuosia päihderiippuvaisten asiakkaiden parissa. HR-palveluihin olen siirtynyt myöhemmin ja kouluttautunut paljon työn ohessa.”

Hakala muistuttaa, että työn vaihtaminen talon sisällä on myös työnantajan etu.

”Uusi ihminen tulee yksikköön uusin, mutta kokenein silmin. Hänen mukanaan voi tulla hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja sekä uusia ideoita, jotka kannattaa ottaa avoimin mielin vastaan. Tämä rikastuttaa koko työyhteisöä.”

Paula Nordberg-Koskelainen kokee, että sisäisessä siirrossa on ollut melkeinpä pelkkää hyvää.

”On iso etu, että tuntee talon entuudestaan. Perehtyminen oli helpompaa, ja suoritin jo ennakkoon intranetissä uuteen tehtävääni liittyviä täydentäviä koulutuksia. Ja tietenkin lomat säilyvät eikä uudessa työssä ollut koeaikaa.”

Apua saa, mutta oma aktiivisuus tärkeintä

Rinnekodit työnantaja tukee työn vaihtamista talon sisällä monin tavoin. Asiaa käsitellään säännöllisesti esihenkilökirjeissä, ja sisäiset HR- sekä rekrykumppanit voivat auttaa kartoittamaan työmahdollisuuksia. Osa avoimista työpaikoista ilmoitetaan vain sisäisesti, ja sisäiset työnhakijat otetaan aina huomioon rekrytoinneissa.

”Meillä on täällä kannustava ilmapiiri. Kun kerroin vaihtavani työtä talon sisällä, esihenkilöni suhtautui asiaan positiivisesti ja ymmärtäväisesti”, Paula Koskelainen-Nordberg kertoo.

Ei kannata jäädä odottamaan, että joku tulee tarjoamaan töitä, vaan olla itse aktiivinen ja pitää silmät auki.

”Oman siirtoni hoidin alusta loppuun itse. Ei kannata jäädä odottamaan, että joku tulee tarjoamaan töitä, vaan olla itse aktiivinen ja pitää silmät auki.”

Koskelainen-Nordberg on viihtynyt hyvin uudessa työssään. Hän kokee hyötyneensä siirrosta itse, mutta myös hyödyttävänsä uutta työyhteisöä.

”Tämä on uusi ja pieni työryhmä, jonka toimintaa kehitetään koko ajan yhdessä. Olen varmasti tuonut työyhteisöön uusia toimintatapoja vanhasta yksiköstäni sekä omasta selkärepustani. Meillä yhteinen fokus on asiakkaissa, ja siitä on paljon hyötyä, että tuntee sekä työvalmennuksen että asumisen asioita. Erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita on molemmissa yksiköissä ja heidän kanssaan hyödynnetään pitkälti samoja menetelmiä.”

Työn vaihtaminen helpottuu entisestään

Helmikuun alussa kaikki Diakonissalaitoksen sote-liiketoiminnat siirtyivät yhteisen Rinnekodit-brändin alle. Myös työn vaihtaminen talon sisällä muuttui entistä sujuvammaksi: keskinäinen yhteistyö on helpottunut, käytännöt yhtenäistyvät, ja myös ulospäin näytään saman nimen ja ilmeen alla.

”Meillä on yksi liiketoiminnan brändi, jonka alla on useita asiakasryhmiä”, Kaisa Hakala sanoo.

Teksti ja kuvat: Arna Grym

Artikkeli julkaistu alun perin 4.11.2022. Tekstiä on muokattu 31.1.2023.

meille töihin urapolku