Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset

Diakonissalaitoksen vastuullisuustyön kohokohtia 2023

Olemme sitoutuneita edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita koko Diakonissalaitoksen konsernin henkilöstön voimin. Vuosi 2023 piti sisällään monia upeita vastuullisuustekoja, joista tähän koottu tärkeimpiä.

Diakonissalaitos oli Suomen suurimman ihmisoikeustapahtuman Helsinki Priden virallinen yhteistyökumppani. Tapahtumaan osallistui henkilöstöä organisaation eri toiminnoista.

Nuorten Vamos-toimintamme täytti 15 vuotta. Tänä aikana toiminnassa on ollut mukana yli 16 000 nuorta ja sen vuosittainen hyöty on yli 10 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 Vamoksen piirissä oli 2 600 nuorta, joista 1 891 valmennuksessa. Lue Vamos-toiminnasta lisää 

Työhyvinvointia mittaava indeksi säilyi paljon muutoksia sisältäneenä vuonna ennallaan ja oli 4,1/5 (2022: 4,1/5).

143 kokemusosaajaa palkattiin keikkatöihin ja kuukausipalkkaisiin työsuhteisiin. Lue palkkauksesta lisää.

Käynnistimme osana Arvontuottajat -hanketta Empatiakampanjan, jonka tavoite oli lisätä empatiaa, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta Kurkimäessä, erityisesti Rinnekodit Sillan naapurustossa. Lue Empatiakampanjasta lisää.

Diakonissalaitos oli Suomen suurimman ihmisoikeustapahtuman Helsinki Priden virallinen yhteistyökumppani. Lue tapahtumasta lisää.

Helsingistä 2016 käynnistynyt kummiperhetoiminta laajeni Tampereelle. Tämän ansiosta yhä useampi pakolaistaus- tainen nuori saa suomalaisen kummiperheen. Lue kummiperhetoiminnasta lisää.

Lahdessa käynnistyi uusi nuorten katutyöhanke, jossa pyritään tavoittamaan alle 18-vuotiaita kadulla eläviä nuoria. Lue hankkeesta lisää.

Käynnistimme hätäapukeräyksen helpottamaan aliravittujen pakolaislasten ja heidän perheidensä elämää Etiopiassa. Lue hätäapukeräyksestä lisää.

Nostimme Asunnottomien yönä esiin erityisesti piiloasunnottomuutta ja olimme mukana eri toimijoiden yhteisissä tapahtumissa ympäri maan. Lue Asunnottomien yöstä lisää.

Järjestimme Helsingissä asunnottomien naisten ajatuksia rakkaudesta esitelleen Rakkauksia- taidenäyttelyn yhdessä taiteilija Katriina Haikalan ja Women’s room -projektiryhmän kanssa. Lue näyttelystä lisää.

Toteutimme ensimmäistä kertaa henkilöstön näkemyksiä monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta mittaavan DEI-auditoinnin.  Lue auditoinnista lisää.

Otimme kantaa valvottujen käyttötilojen puolesta ja osallistuimme yhteiseen käyttötilasimulaatioon A-klinikkasäätiön ja Tukikohdan kanssa.  Lue simulaatiosta lisää.

Aloitimme tulevaisuustyön, lmiöasematoiminnan, jonka piiriin kuuluu asiakkaitamme ja henkilöstöä koko konsernista. Lue tulevaisuustyöstä lisää.

Rinnekodeilla otettiin käyttöön uusi työvuorosuunnittelumalli, joka lisää työhyvinvointia ja juostavuutta sekä työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa työvuoroihinsa. Lue mallista lisää.

Rinnekodit pilotoi itsemääräämisoikeuden tukemista ikääntyneiden palveluissa Oulun seudulla. Lue pilotista lisää.

Käynnistimme kolmivuotisen STEA-rahoitteisen hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää uusi hoito- ja kuntoutusmalli kehitysvammaisille päihteidenkäyttäjille. Lue tästä lisää.

Arvojohtaja-podcastissa tenttasimme presidenttiehdokkaita näiden arvoista. Lue podcasteista lisää.

Olimme mukana Lauluvoimaa-hankkeessa, jossa hyödynnettiin musiikkia ikääntyneiden ja muistisairaiden hoivan välineenä. Lue Lauluvoimasta lisää.

Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskus täytti vuosia – olemme tarjonneet tukea ja apua kidutetuille jo 30 vuotta. Lue keskuksesta lisää.

Jonotetaan yhdessä -joulukeräyksellä keräsimme varoja mielenterveyspalveluissa jonottaville nuorille. Lue joulukeräyksestä lisää.

Vuonna 2021 käynnistetty Prikka kiertoon -hanke laajeni Oulussa Prikkakeskukseksi, jonka ansiosta kaikki lahjoitettu ruoka hyötykäytetään, eikä toiminnasta synny biojätettä. Hanke jatkuu 2025 loppuun. Lue Prikasta lisää.

Vastuullisuus