Hyppää sisältöön

Asiakkaiden osallisuus ja toimijuus

Tavoitteenamme on tukea asiakkaidemme ja toiminnassa mukana olevien henkilöiden aktiivisuutta ja toimijuutta.

Kaksi ihmistä istuu ulkona pöydän äärellä ja nauravat keskenään.

Asiakkaidemme toimijuutta tukemalla vahvistamme heidän itsemääräämisoikeuttaan ja vaikuttamismahdollisuuksiaan omaan elämäänsä, yhteisöönsä ja yhteiskuntaan.

Järjestämme asiakkaillemme tilaisuuksia, joissa vahvistetaan luottamusta ja yhdessä elämisen taitoja. Keräämme säännöllisesti palautetta asiakastyytyväisyydestä ja seuraamme osallisuuden kokemusta. Työmme ytimessä on halu kohdata ihminen.

Tavoitteemme 

  • Tyytyväinen asiakas​
  • Asiakkaiden toimijuuden ja itsemääräämisoikeuden vahvistaminen​
  • Asiakkaiden osallistuminen päätöksentekoon​
  • Diakonissalaitos on työpaikka täsmätyökykyisille ja vaikeasti työllistettäville​
  • Kokemusosaamisen vahvistaminen​

Työmme ytimessä on halu kohdata ihminen.

Jaana Laaksonen, Asiakkuus- ja myyntijohtaja

Avainlukuja 2023

Asiakkaiden osallisuuteen ja toimivuuteen liittyviä avainlukuja vuodelta 2023.

143

palkattua kokemusasiantuntijaa.

4,3/5

asiakkaiden kokemus osallistumisesta päätöksentekoon.

52 t€

Kokemusosaajille maksetut palkat ja palkkiot yhteensä koko konsernissa.

53

Asiakkaiden nettosuositteluindeksi NPS Rinnekodeilla.