Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset | Artikkeli

Hyvän arjen mahdollistajat – lastensuojelutyö vaatii sydäntä ja aikaa 

Maanantaina 20. marraskuuta 2023 vietetään Lapsen oikeuksien päivää. Kysyimme Rinnekotien intensiivihoitoyksiköstä Nuotista, millaista työ nuorten kanssa on ja mikä siinä on haastavaa ja toisaalta antoisaa. 

Nuori tyttö istuu portailla ja puhaltaa purkkapalloa
Intensiivihoito on lastensuojelun sijaishuoltoa, jonka tavoitteena on lapsen, nuoren ja koko perheen kuntoutuminen.

Millaista on työ intensiivihoidon yksikössä? 

Intensiivihoito on lastensuojelun sijaishuoltoa. Se on sijaishuollon erityisyksiköissä toteutettavaa, yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa hoitoa monimuotoisesti oirehtiville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Tavoitteenamme on lapsen ja koko perheen kuntoutuminen. 

Hoidon perustana on lastensuojelullisen, psykiatrisen ja neuropsykiatrisen hoidon sekä kuntoutuksen yhdistyminen turvallisessa kasvuympäristössä. Monesti työ on hyvinkin konkreettista ja käytännönläheistä: Huolehdimme, että meillä asuvien nuorten arki sujuu. Tuemme nuoria muun muassa ruoka-ajoista ja koulunkäynnistä sekä tapaamisista, kuten lääkäri- ja terapiakäynneistä huolehtimisessa. 
 
Teemme tiivistä yhteistyötä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa. Erityistä ja huomioitavaa on yhteistyö HUSin Lastenpsykiatrian intensiivihoidon (LINT) -poliklinikan kanssa. Iloksemme LINT-poliklinikka toimii tiloissamme yhteistyössä kanssamme. Käytettävissä ovat psykiatri, neuropsykologi, psykologi, toimintaterapeutti ja sairaanhoitaja. 

Tärkeää on myös pitää yhteyttä nuoren perheeseen ja verkostoon, osallistua moniammatillisiin hoitotiimeihin ja asiakassuunnitelmaneuvotteluihin sekä kannustaa nuoria löytämään vaikkapa itselle sopiva harrastus osastojen toiminnallisuuden rinnalle.  

Meillä työskentelee moniammatillinen hoitotiimi, johon kuuluu sairaanhoitajia, sosionomeja, lähihoitajia, palveluyksikön johtaja, palvelualuejohtaja, psykologi ja perheterapeutti. Lisäksi mukana ovat HUSin erityistyöntekijät ja tärkeänä yhteistyötahona toimii myös Sophie Mannerheimin sairaalakoulu ja sen koulukuntoutusluokka.  

Jokaisella omahoitajalla on 1–2 omahoidettavaa. Heidän kanssaan tehdään terapeuttista omahoitajatyöskentelyä, eli muun muassa omahoitajahetkiä, yhteydenpitoa vanhempien ja erityistyöntekijöiden kanssa sekä arjen dokumentointia.  Työskentely on aitoa kohtaamista ja läsnäoloa. 

Omahoitajatyö intensiivihoidossa on hyvin suunnitelmallista ja työskentelyssä korostuvat jatkuvuuden turvaaminen, kiintymyssuhteen luominen, toivon ylläpitäminen ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Tärkeää on myös kartoittaa lapsen voimavarat. 

Millaisia haasteita nuorilla on?

Intensiivihoidossa lapsilla esiintyy yleisesti psykiatrista (mm. ahdistuneisuus ja masentuneisuus) ja neuropsykiatrista oirehdintaa, usein erilaisia traumareagoinnin muotoja sekä neurokognitiivisia erityisvaikeuksia ja erilaisia oppimisvaikeuksia. 

Teettekö yhteistyötä perheiden kanssa?

Perheen kanssa tehtävä työ kuuluu keskeisenä osana intensiivihoitoon. Esimerkiksi perheterapeutti sekä osaston omahoitaja ja yksikön johtaja tapaavat säännöllisesti perheitä. Lisäksi vanhemmilla on mahdollisuus tavata myös psykologiamme.  

Mikä työssä kuormittaa?

Välillä nuoret voivat todella huonosti, ja paha olo voi purkautua aggressiivisena käytöksenä muita tai nuorta itseään kohtaan. Nämä tilanteet ovat usein erittäin kuormittavia myös työntekijöille. 

Mikä työssä kiinnostaa ja innostaa?

Nuoret ovat ihan parasta! He ovat niin upeita omina persooninaan. On hieno juttu, kun luottamus syntyy ja nuori alkaa vähitellen ottaa tukea vastaan. Osa nuorista käy tervehtimässä meitä vielä vuosia sen jälkeen, kun ovat jo muuttaneet meiltä pois. Se lämmittää. 

Mistä saatte tukea työhön?

Ihanat työkaverit ja työtiimit sekä luotettavat esihenkilöt ovat paras tuki arjessa. Saamme säännöllisesti työnohjausta ja voimme tarvittaessa keskustella psykologin kanssa. Meillä Rinnekodeilla on toimiva työterveyshoito, jonka puoleen voi kääntyä aina, kun siltä tuntuu. Lisäksi työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen mahdollistaa yhteisöllinen työvuorosuunnittelu. 

Millaista osaamista työ edellyttää?

Työ on ennen kaikkea vuorovaikutustyötä ja sitä tehdään omalla persoonalla. Tässä työssä on tultava toimeen erilaisten ihmiset kanssa. On oltava joustava, idearikas ja innokas oppimaan koko ajan uutta.  
Nuoret herättävät työntekijöissä monenlaisia tunteita ja välillä nuori käyttää työntekijää pahan olonsa purkamiseen. Näissä tilanteissa ammattilainen osaa purkaa työn herättämät negatiiviset tunteet asianmukaisesti.  

Työ intensiivihoidossa edellyttää myös eri viitekehysten ymmärtämistä, tavoitteellista, joustavaa yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä ja selkeitä johtamisen rakenteita. 

Tässä työssä viihtyvät iloiset, elämänmyönteiset, rauhalliset, tasapainoiset ja aktiiviset ihmiset. Ennen kaikkea on nautittava nuorten kanssa työskentelystä. Meillä on rautainen tiimi osaavia ja ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka kaikki tekevät työtä sydämellä! 

Minkä vinkin antaisitte nuorten kohtaamiseen? 

Tärkeintä on antaa aikaa: aikaa luottamuksen syntymiselle, nuoren kiinnittymiselle ja vaikeista asioista puhumiselle. Ole kiinnostunut nuoresta, kysele kuulumisia ja ole läsnä. Muista myös itse olla luottamuksen arvoinen. Auta nuorta onnistumaan ja iloitkaa yhdessä pienistäkin asioista ja onnistumisista. 

Kysymyksiin vastasivat Rinnekodit Nuotin vastaava ohjaaja Johanna Jokinen, palveluyksikön johtaja Taija Vaara ja palvelualuejohtaja Sanna Soukkio. 

Tutustu Rinnekodit Nuottiin

Tutustu lastensuojelupalveluihimme

intensiivihoito Lapsen oikeuksien päivä lastensuojelu sijaishuolto