Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset | Artikkeli

Monimuotoisia palveluita yhden katon alta

Yksi Rinnekotien asiakastyön vahvuuksista on kyky katsoa asioita laaja-alaisesti: se tarkoittaa mm. osaamisen hyödyntämistä yli asiakasryhmärajojen, mikä helpottaa asiakkaan elämää. Yhtälailla sen avulla voidaan kasvattaa työntekijöiden ammattitaitoa, kun tietoa jaetaan avoimesti. Tunne työsi -seminaarin aamupäivässä kuultiin Rinnekotien asiakkuus- ja myyntitiimiä, joka esitteli uusia palveluratkaisuita ja avasi, mitä hybridipalvelut tarkoittavat sote-alan yhteydessä.

Rinnekotien asiakkuus- ja myyntitiimin Laura-Kaisa Repo, Ainomaria Karhumaa, Jonna Kalska ja Jaana Laaksonen.

Osaamista yli rajojen

Asiakkuuspäällikkönä työskentelevä Laura-Kaisa Repo kertoi hybridipalveluiden tarkoittavan mahdollisuutta toteuttaa monimuotoiset palvelut yhden katon alta – tämä helpottaa valtavasti asiakkaan elämää, kun hänen ei tarvitse hakea apua eri paikoista.

“Yhdistämme ja hyödynnämme laajaa osaamistamme yli asiakasryhmärajojen ja käytämme myös palvelumuotoilun keinoja rakentaessamme ja kehittäessämme uudenlaisia palvelumalleja ja keinovalikoimia. Näin pystymme vastaamaan moninaiseen palvelutarpeeseen. Haluamme kumppanina olla mukana toteuttamassa uusia ratkaisuita asiakkaillemme ja miettiä yhdessä muiden kumppaneiden kanssa tapoja auttaa asiakkaitamme parhain mahdollisin tavoin.”

Esimerkiksi yhden katon alla tapahtuvasta hoitopolusta ja uusien toimintamallien rakentamisesta Repo kertoi kehitysvammaisille päihteidenkäyttäjille alkavasta STEA-hankkeesta. Hankkeessa hoidetaan sekä akuuttia päihdeongelmaa että tehdään pitkäaikaista kuntoutusta kehitysvammaisen omassa toimintaympäristössä.

Tämä on hyvä esimerkki hybridisyydestä ja palvelun tuomisesta suoraan ihmisen luo omaan turvalliseen toimintaympäristöön, ilman pompottelua eri luukuille.

Rinnekodeilla on lähdetty hyödyntämään rohkeammin myös konsernin sisäiset rajat ylittävää osaamista ja rakentamaan sisäisiä hybridipalveluita. Tästä esimerkkinä Diakonissalaitoksen Vamos-palvelut, jotka on tarkoitettu pääasiassa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville 16–29-vuotiaille nuorille.

“Vamos-palveluissa nuori saa oman Vamos-valmentajan, jonka kanssa etsitään yhdessä polkua kohti työtä ja tulevaisuutta. Toimintamalli perustuu ryhmä- ja yksilövalmennukseen sekä muiden, nuoren tarvitsemien palveluiden kokoamiseen. Rinnekodeilla Vamos-palvelua on lähdetty yhdistämään esimerkiksi asumispalveluissa olevien vammaisten nuorten kanssa heidän oman polkunsa löytämiseksi sekä koulutukseen ja työhön siirtymisen tueksi”, kertoi asiakassuunnittelija Ainomaria Karhumaa.

Seminaarin tauoilla verkostoiduttiin ja viihdyttiin.

Yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa

Rinnekotien asiakkuussuunnittelijat ovat avainasemassa asiakaslähtöisten ratkaisujen suunnittelussa, mikä on kaiken lähtökohta. Asiakkuussuunnittelija Jonna Kalska avasi tätä enemmän:

“Starttipalvelu on hyvä esimerkki siitä, miten voimme kartoittaa perinpohjaisesti asiakkaalle parhaat palvelut. Palvelu sopii erityisesti tilanteisiin, joissa sosiaalityöntekijä ja asiakas eivät ole varmoja siitä, mikä palvelu tukisi asiakasta parhaiten tämän elämässä. Yhdessä tutustutaan toimintaympäristöön, käydään erilaisia keskusteluita ja tehdään loppuarvio, johon kootaan yhdessä löydetyt, parhaat stepit tulevaan.”

Asiakkuussuunnittelu toteuttaa niin sanottua hyvinvointialue- ja asiakasryhmävastuista palvelua, jossa jokaisella asiakkuussuunnittelijalla on omat vastuualueet hyvinvointialueiden ja eri asiakasryhmiemme mukaisesti. Tämän tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä niin palveluja käyttävän asiakkaan kuin tilaajan näkökulmasta. Käytännössä tilaaja-asiakas saa Rinnekodeilta nimetyn asiakkuussuunnittelijan. Ainomaria kutsuu asiakkuussuunnittelijoita “tilaajien valmentajiksi”: he tarjoavat oman asiantuntemuksensa sekä palvelujen tilaajan, että niitä käyttävän asiakkaan käyttöön ja auttavat suunnittelemaan sopivia palveluita ja ratkaisuita.

Asiakkuussuunnittelijat summasivat yhteiseksi tavoitteekseen olla aktiivisesti mukana tämän päivän muuttuvassa maailmassa miettimässä erilaisia ja uudenlaisia palveluratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme elämää ja antavat heidän äänensä kuulua.

Lue lisää Tunne työsi -seminaarista täältä!

Teksti ja kuvat: Rinnekodit viestintä

Tunne työsi