Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset | Artikkeli

Esihenkilöhautomo tarjoaa uutta potkua urapolulle

Rinnekodit haluaa osaltaan kantaa vastuuta sote-alan ja erityisesti sen johtamisen kehittämisestä. Esihenkilökoulutusohjelmamme, tuttavallisemmin Hautomo, on yksi keino varmistaa osaavien esihenkilöiden saanti.

Kaksi henkilöä ideoi valkotaulun edessä, toinen kirjoittaa tussilla taululle.
Esihenkilövalmennus yhdistää teoriaa ja käytäntöä antaen laaja-alaiset valmiudet toimia esihenkilötehtävissä.

Hautomo tarjoaa korkeasti koulutetuille sosiaalialan ammattilaisille mahdollisuuden edetä esihenkilötyöhön. Hautomolaiset palkataan Rinnekotien yksiköihin palveluvastaaviksi, ja he työskentelevät kokeneen palveluyksikön johtajan työparina kerryttäen johtamiskokemusta työn ohessa. Jokainen saa oman mentorin, joka varmistaa laajan perehdytyksen ja tuen.

Hautomolaiset saavat lisäksi johtamisvalmennusta ja mahdollisuuden lähiesimiehen ammattitutkinnon suorittamiseen oppisopimuksella. Koulutuskumppaninamme toimii Suomen Diakoniaopisto.

“Tutkinnon perusteet määrittävät tietyt asiat, mitä koulutuksessa käsitellään aina, mutta hyvin joustavasti olemme voineet yhdessä valita keskiöön teemoja, mitkä on koettu meillä tärkeiksi. Teoriaa ja käytäntöä yhdistävistä opinnoista saa jokainen hautomolainen esihenkilöksi kasvamiseen erinomaiset eväät ja verkostot”, sanoo Diakonissalaitoksen henkilöstön kehittämispäällikkö Marjo Rytkönen.

Meiltä on valmistunut jo yli 70 hautomolaista. Iso osa heistä on saanut meiltä oman yksikkönsä johdettavaksi.

Hautomo käynnistyi ensimmäisen kerran keväällä 2019. Nyt syksyllä 2023 käynnistyvä hautomo on jo viides. Vuosi vuodelta hakijamäärät ovat kasvaneet.

“Olemme vuosittain kouluttaneet noin 15-20 hautomolaista, joten meiltä on valmistunut jo yli 70 hautomolaista esihenkilötehtäviin tai tiiminvetäjäksi. Iso osa heistä on saanut meiltä oman yksikkönsä johdettavaksi”, iloitsee Marjo.

Hautomosta avautui tie esihenkilöksi

Yksi uralleen uutta potkua Hautomosta saanut on Taru Piironen, joka työskentelee nykyisin Rinnekodit Pellaksen palveluyksikön johtajana. Ryhmäkoti Pellas tarjoaa ympärivuorokautista tukea aikuisille kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille.

Taru aloitti työskentelyn Rinnekodeilla hoitoapulaisena vuonna 2010, ja kolme vuotta myöhemmin hän valmistui oppisopimuksella lähihoitajaksi. Pitkä työura autismikirjon yksiköissä on tuonut vahvaa käytännön osaamista asiakastyöhön ja yksiköiden arkeen. Vuoden 2021 lopussa Taru valmistui sairaanhoitajaksi ja työ esihenkilönä alkoi kiinnostaa. Hän pääsi mukaan Hautomoon keväällä 2022.

“Halusin kehittää omaa osaamistani, oppia uusia näkökulmia työstä ja edetä urallani. Hautomo osui kohdalleni juuri oikealla hetkellä. Maiseman vaihdos toiseen yksikköön hautomon alkaessa oli opettavainen kokemus, sain tutustua uusiin asiakkaisiin ja henkilökuntaan”, kertoo Taru.

Hautomoon kuuluvat koulupäivät, tehtävät ja opiskelijaverkosto tukivat hyvin Tarua uuden roolin omaksumisessa.

“Parasta oli päästä tutustumaan uusiin ihmisiin, kollegoihin, joiden kanssa jakaa kokemuksia. Sain paljon erilaisia ajatuksia ja näkökulmia mm. haastavien tilanteiden hoitoon. Hautomossa tapaa sekä kuulee myös monia organisaatiomme asiantuntijoita, joiden pitämät luennot antavat paljon ajatuksia ja teoriaa oman työn pohjaksi.”

Työntekijä ja asiakas istuvat pöydän ääressä ja pitävät toisiaan kädestä.
Taru Piironen on edennyt urallaan hoitoapulaisesta palveluyksikön johtajaksi. Työssä yhdistyvät niin asiakkaiden kuin työntekijöiden kohtaaminen.

Hyvä esihenkilö kantaa ja jakaa vastuuta

Taru kokee, että hänen ajatuksensa esihenkilötyöstä ovat olleet erittäin realistiset, eikä mitään suuria yllätyksiä ole tullut vastaan.

— Olen aina ajatellut, että työ on vastuun kantamista ja jakamista henkilöstön kesken. Esihenkilön tärkein rooli on tukea henkilöstöä työssään, kuunnella, kannustaa kehittymiseen, ja luoda toimintamalleja sekä työkaluja laadukkaan työn tekemiseen. Meillä kannustetaankin valmentavaan johtamiseen.

Rinnekotien esihenkilöhautomo-vuoden lähiesimiesopinnot ja työssä karttuva kokemus perehdyttävät loistavasti esihenkilötyöhön.

— Hautomoon kannattaa hakea saadakseen hyvän pohjan esihenkilötyön moniin erilaisiin puoliin. Se tarjoaa mahtavan tilaisuuden tunnustella omia kykyjä esihenkilötyöhön, ja siitä saa turvallisen alustan ponnistaa kohti omia ammatillisia haaveita. Vertaistuki ja kollegoihin tutustuminen on hieno tilaisuus laajentaa omaa verkostoa. Tulevaisuudessa tutut kollegat ovat kultaakin kalliimpia, summaa Taru.

Neljä henkilöä istuu nojatuoleissa, juovat kahvia ja keskustelevat.
Hautomo käynnistyy syksyllä 2023 jo viidennen kerran. Se tarjoaa vertaistukea kollegoilta ja uutta potkua uralle.

Tutustu työmahdollisuuksiimme

Katso avoimet työpaikkamme

esihenkilötyö meille töihin urapolku