Hyppää sisältöön

Palvelu

Hoidontarpeen arviointi

Hoidontarpeen arvioinnissa kartoitamme asiakkaan päihdekäyttöä ja siitä johtuvia ongelmia sekä sosiaalista ja terveydellistä tilannetta kokonaisvaltaisesti. Hoidontarpeen arvion perusteella kerromme asiakkaalle eri hoito- ja kuntoutusvaihtoehdoista.

Palvelun sisältö

Hoidontarpeen arviointi koostuu 1–3 polikliinisesta käynnistä. Hoidontarpeen arvion tekee päihdetyön asiantuntija. Siihen ei lähtökohtaisesti sisälly lääkärin vastaanottoa, mutta lääkäripalvelut ovat saatavilla kuten korvaushoidon arviossakin.

Sijainti

Pääkaupunkiseutu ja Tampere.

Asiakkaat

Päihteitä käyttävät henkilöt. 

Muuta

Pääkaupunkiseudulla palveluihin ohjaudutaan oman kunnan lähettämänä, Tampereella palveluihin voi hakeutua myös itse.

Sisäkuva Breikki Helsingistä. Kuvan etualalla on viherkasvi, mutta kuva on tarkennettu vastakkaisella seinällä roikkuviin kahteen akustiseen kitaraan.
Hoidontarpeen arviointia tarjoamme päihdepalveluyksikkö Breikki Helsingissä ja Breikki Tampereella.

Hoidontarpeen arviointi

Hoidontarpeen arvioinnissa kartoitamme asiakkaan päihdekäyttöä ja siitä johtuvia ongelmia sekä sosiaalista ja terveydellistä tilannetta kokonaisvaltaisesti. Arvion perusteella kerromme asiakkaalle eri hoito- ja kuntoutusvaihtoehdoista. Näitä ovat muun muassa vieroitus yhdistettynä lääkkeettömään kuntoutukseen, mahdolliset hoito- ja kuntoutuspaikat, korvaushoito ja korvaushoitoarvioprosessi. 

Tietoa palveluistamme

Opioidiriippuvuus on krooninen aivosairaus, jossa keskushermosto on sopeutunut opioidien jatkuvaan runsaaseen vaikutukseen, eikä elimistö enää toimi normaalisti ilman niitä. Säännöllinen korvaushoitolääkitys estää vieroitusoireiden syntymisen ja ylläpitää henkilön toimintakykyä, kuitenkin ilman huumaavaa vaikutusta. 

Korvaushoito on terveydenhuollon luvanvaraista toimintaa. Teemme asiakkaillemme aina palveluntarpeen arvioinnin, koska korvaushoidolle on oltava lääketieteelliset perusteet. Toipumispolut ovat yksilöllisiä ja hoitoa toteutetaan joko haittoja vähentävillä tai kuntouttavilla tavoitteilla. 

Kuntouttava korvaushoito on tarkoitettu asiakkaille, joiden tavoitteena on kuntoutuminen ja päihteettömyys.  

Haittoja vähentävä hoito on tarkoitettu heille, joille päihteiden käytön lopettaminen ei ole ensisijainen tavoite. Heidän kohdallaan hoidolla pyritään vähentämään käytöstä aiheutuvia haittoja ja parantamaan elämän laatua.  

Opioidikorvaushoitoon sisältyvät lääkehoito, psykososiaalinen tuki, vertaistuki sekä palveluohjaus. Tavoitteena on sellaisen hoidon ja elämäntavan löytyminen, jossa ihminen pystyy mahdollisimman normaaliin elämään sairauden kanssa. 

Päihdepalveluyksiköissämme hyödynnetään myös asiakasedustajia ja naapurustotyötä, jotka omalta osaltaan lisäävät asiakkaiden osallisuutta ja kuntoutumista. 

Korvaushoito on ainoa tutkittu opioidiriippuvuuden hoitomuoto, joka lisää hoidossa pysymistä, mahdollistaa kuntoutumisen sekä vähentää laittomien opioidien käyttöä, rikollisuutta, kuolleisuutta ja HIV-riskikäyttäytymistä. 

Anna palautetta tai pyydä lisätietoja

Valitse viestisi tyyppi(Pakollinen)
Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Lisätietoja Rinnekotien henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojasivultamme (linkki sivun alalaidassa). Huomioithan, että yhteydenottolomake ei ole tarkoitettu arkaluontoisten terveys- ja sosiaalitietojen käsittelyyn. Henkilötietosi poistetaan rekisteristä automaattisesti 3 kk:n kuluttua. Voimme vastata vain yhteystietonsa jättäneille.