Hyppää sisältöön

Palvelu

Työllistymistä edistävät palvelut

Työllistymistä ja työelämävalmiuksia edistävissä palveluissa toimimme vahvistaaksemme asiakkaan toimintakykyä. Tuemme asiakkaiden itsenäistä päätöksentekoa, yhdenvertaisuutta sekä itsemääräämisoikeuden toteutumista ja vahvistumista. 

Palvelun sisältö

Työhönvalmennus, työllistymistä edistävä toiminta, työharjoittelu, neuropsykiatrinen valmennus ja starttipalvelu.

Sijainti

Pääkaupunkiseutu ja Pirkanmaa

Asiakkaat

Aikuiset kehitysvammaiset ja autismikirjon henkilöt 

Muuta

Kuvassa kaksi henkilöä maalaa puisia laattoja valkoisiksi.
Asiakkaita Kartanonhaan toimintakeskuksessa.

Yhdessä suunniteltua mielekästä työtä ja toimintaa

Työllistymistä ja työelämävalmiuksia edistävä toimintamme soveltuu henkilöille, jotka haluavat työskennellä ryhmässä, vahvistaa osaamistaan ja oppia uusia taitoja. Tarjoamme erilaisia palveluja, joissa asiakkaan on tavoitteidensa ja toimintakykynsä puitteissa mahdollista edetä, aina palkkatyöhön asti. 

Tutustu tarjoamiimme palveluihin alta tarkemmin. 

Palvelumme

Työhönvalmennuksessa tarjoamme valmennusta, jossa asiakkaan tavoitteena on siirtyminen esimerkiksi työharjoitteluun, työkokeiluun, avoimille työmarkkinoille tai opintojen pariin. Järjestämme työhönvalmennusta sekä ryhmille että henkilökohtaisena valmennuksena. Pienryhmässä tapahtuvaa työhönvalmennusta järjestämme  pääsääntöisesti muun työllistymistä tukevan toiminnan rinnalla. Koulutettu työhönvalmentaja tukee asiakasta löytämään työ- ja toimintakykyä vastaavaa työtä sekä vahvistaa hänen työelämätaitojaan. 

Työllistymistä edistävässä toiminnassa asiakas on mukana erilaisissa ryhmätoiminnoissa, joiden tavoitteena on ylläpitää ja edistää hänen toimintakykyään ja itsenäistä päätöksentekoaan. Asiakkaidemme voimavarat, kiinnostuksen kohteet ja taidot ovat lähtökohtana toiminnan suunnittelulle ja toteutukselle. Toiminnan sisältöä täydentävät retket sekä liikunta-, musiikki- ja muut taideryhmät. Toiminnassa on mahdollista harjoitella myös itsenäistä työskentelyä ja erilaisia työelämätaitoja ja sieltä voi edetä työhönvalmennukseen tai opiskeluun. 

Työharjoittelu on työpaikoilla tapahtuvaa työllistymistä tukevaa toimintaa, jonka tavoitteena on erilaisiin työtehtäviin tutustuminen sekä itsenäisen työskentelyn harjoittelu. Työhönvalmennuksen tuella avustamme asiakasta työharjoittelupaikan löytämisessä, harjoittelusopimuksen laadinnassa sekä työtehtävien harjoittelussa. Työharjoittelu on määräaikainen ja sen tavoitteet laaditaan aina asiakaskohtaisesti. 

Tarjoamamme ratkaisukeskeinen valmennus on tarkoitettu eri-ikäisille, eri elämänvaiheessa oleville henkilölle, jolla on oman toiminnanohjauksen vaikeuksia sekä haasteita arjen- ja elämänhallinnan taidoissa. Tavoitteena on, että asiakas saa välineitä omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämiseen elämänhallinnan ja arjen sujuvuuden edistämiseksi. Yksilövalmennuksena toteutettavassa palvelussamme asiakkaan tukena on koulutettu valmentaja. 

Starttipalvelun tavoitteena on löytää asiakkaalle soveltuva toimintaympäristö ja palvelukokonaisuus. Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka pohtivat työllisyyden ja osallisuuden palveluita eivätkä ole kyseisissä palveluissamme entuudestaan. Jakson pituus määritellään yksilöllisesti, ja se sisältää muun muassa alkukartoituksen, tutustumisen toimintaympäristöön sekä loppuarvioinnin. 

Anna palautetta tai pyydä lisätietoja

Valitse viestisi tyyppi(Pakollinen)
Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Lisätietoja Rinnekotien henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojasivultamme (linkki sivun alalaidassa). Huomioithan, että yhteydenottolomake ei ole tarkoitettu arkaluontoisten terveys- ja sosiaalitietojen käsittelyyn. Henkilötietosi poistetaan rekisteristä automaattisesti 3 kk:n kuluttua. Voimme vastata vain yhteystietonsa jättäneille.