Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset | Artikkeli

Laatu kumpuaa arjen valinnoista

Kaikille laadun kanssa työskenteleville on tuttua, että laatuun liittyvät asiat koetaan liian usein irrallisena käytännön työstä. Laatu saatetaan mieltää vain sertifikaattileimana, joka saadaan ulkoisten auditointien kautta. Laatu on teoreettinen standardi, jonka fraaseja on mahdoton ymmärtää.  Rinnekodeilla asia ei kuitenkaan ole näin: laatu kumpuaa arjen valinnoista ja omassa yksikössä tehtävästä jokapäiväisestä työstä.

Kolme henkilöä pelaamassa huojuvaa tornia olohuoneessa.
Laatu ei ole vain virheettömyyttä. Laatutyön ideaan kuuluu, että riskejä ennakoidaan. Virheet huomataan, niitä käydään läpi ja niistä opitaan.

Käytännössä laatu ei oikeastaan näy, ennen kuin joku menee pieleen: Laaduttomuus tai huonosti hoidettu työ kuuluu kyllä. Asiakasvalitukset, muistutukset, poikkeamat – ne nousevat esiin, kun laatua aletaan selvittää.

Laatu ei kuitenkaan ole vain virheettömyyttä. Laatutyön ideaan kuuluu, että riskejä ennakoidaan. Virheet huomataan, niitä käydään läpi ja niistä opitaan.

”Virheistä oppimisen lisäksi laatu on myös onnistumisia. Suurin osa tehdystä työstä menee hyvin ja asiakkaamme ovat tyytyväisiä. Tämä normaali onnistunut työ ei nouse virheiden seasta esiin”, toteaa Rinnekotien laatupäällikkö Leena Nissilä.

”Siksi on tärkeää myös etsiä onnistumisia, kerätä positiivista palautetta ja kierrättää hyviä käytäntöjä”, Nissilä jatkaa.

Rinnekodeilla onnistumisia ja positiivista palautetta kerätään aktiivisesti ja sitä käydään läpi yksikköpalavereissa sekä aluekokouksissa. Kaikki saatu hyvä palaute kulkee myös johtotasolle, jossa voidaan ideoida hyvien käytäntöjen jalkauttamisesta läpi koko organisaation.

Prosessit luovat turvaa ja luottamusta

Laatu, prosessit, ohjeet ja asioiden systemaattinen seuraaminen antaa turvaa: kun jokaisella on tiedossa, miten toimitaan, mikä on omalla vastuulla ja miten hankalat tilanteet selvitetään, luo se luottamusta työyhteisöön. Ohjeet ja yhteiset tavat toimia eivät tasapäistä, vaan antavat jokaiselle vapauden tehdä työtä omana persoonaan.

”Jokaisella työntekijällä on velvollisuus, oikeus ja mahdollisuus huolehtia työn laadusta, epäkohtiin ja riskeihin tarttumisesta ja toiminnan kehittämisestä”, Nissilä muistuttaa.

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus, oikeus ja mahdollisuus huolehtia työn laadusta.

Rinnekotien laatu perustuu Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman, SHQS-standardiin. Standardi määrittelee vaatimukset laatutyölle, jota Rinnekodissa toteutetaan.  Arviointikriteeristö on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arviointitarvetta ja siinä on huomioitu lainsäädäntö, valtakunnalliset suositukset sekä hyvä hoitokäytäntö. Standardilla on monia vaatimuksia, jotka täyttämällä voi saavuttaa laaduntunnustuksen.

Rinnekodeilla on ollut jo pitkään voimassa oleva laaduntunnustus ja olemme siitä erittäin ylpeitä. Laatutyön avulla erotumme positiivisesti kilpailutuksissa, asioiden läpinäkyvässä raportoinnissa, omavalvonnassa ja hyvinvointialueiden tarkastuksissa.

Lue lisää laadusta www-sivuiltamme tästä linkistä.

laatu