Hyppää sisältöön

Riippuvuushäiriöpalvelut

Tarjoamme neuvontaa, päihdekuntoutusta ja hoitoa huume- ja monipäihderiippuvaisille henkilöille. Tuemme asiakasta omien voimavarojen ja toipumista edistävien selviytymiskeinojen vahvistamisessa ja löytämisessä.

Mies istuu ikkunalaudalla ukulele kädessään.

Ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys 

Palveluidemme keskiössä on päihteitä käyttävien asiakkaiden kohtaaminen ja omien vahvuuksien ja voimavarojen löytyminen. Tavoitteemme on mahdollistaa asiakkaillemme onnistumisen kokemuksia, eikä tämä välttämättä edellytä asiakkailtamme päihteettömyyttä. Lähtökohtanamme on rakentaa yhteisöjä, jotka tukevat asiakkaidemme osallisuutta ja kykyä ottaa vastuuta omasta elämästään.

Palvelumme on kohdennettu erityisesti niille, joiden ihmisarvoinen elämä on pahiten uhattuna. Toimintamme lähtökohtana ovat ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys. 

Suunnittelemme riippuvuushäiriöpalvelut aina asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Toimintamme perustuu Käypä hoito -suosituksiin, ja palveluitamme toteuttavat lääkäri ja muut asiantuntijat.

Hyödynnämme monialaisia arviointimenetelmiä, joiden tarkoituksena on saada tietoa muun muassa asiakkaidemme toimintakyvystä, psyykkisestä voinnista, päihdestatuksesta ja käyttöhistoriasta. Lääkäreidemme ja asiantuntijoidemme toteuttamia tutkimuksia ja arviointeja hyödynnämme asiakkaan jatkohoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa. Teemme palveluissamme yhteistyötä myös kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoimijoiden kanssa.  

Riippuvuushäiriöpalveluiden tavoitteena on tukea asiakasta löytämään itsestään voimia toimia kroonisen sairautensa ja oireidensa kanssa parhaalla mahdollisella tavalla.  Yhdistämme toiminnassamme yksilötyön ja yhteisötyön menetelmiä, tarjoten asiakkaillemme mahdollisuuden osallistua voimavarojensa mukaisesti yhteisölliseen toimintaan. 

Tätä tarjoamme

Opioidikorvaushoito

Toteutamme opioidikorvaushoitoa sekä haittoja vähentävällä että kuntouttavalla tavoitteella. Kuntouttavassa korvaushoidossa tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen kuntoutuminen ja päihteettömyys. Haittoja vähentävässä korvaushoidossa tavoite on päihteiden käytöstä johtuvien haittojen vähentäminen ja asiakkaan elämänhallinnan parantuminen. Korvaushoidon tai muun huumehoitomme asiakkaille tarjoamme myös C-hepatiitin hoito-ohjelmaa ja kotiin vietävää palvelua.

Hoidontarpeen arviointi

Hoidontarpeen arvioinnissa kartoitamme asiakkaan päihdekäyttöä ja siitä johtuvia haittoja sekä sosiaalista ja terveydellistä tilannetta kokonaisvaltaisesti.

Avopäihdehoito

Avopäihdehoitomme on tarkoitettu täysikäisille huumeriippuvaisille henkilöille. Tarjoamme asiakkaallemme terapeuttisen hoitosuhteen päihdetyön ammattilaiseen eli asiakkaalle nimettyyn omahoitajaan.

Terveys- ja sosiaalineuvonta

Palvelun tavoitteena on suonensisäisestä huumeiden käytöstä aiheutuvien haittojen vähentäminen matalan kynnyksen terveys- ja sosiaalineuvontatyön avulla.

Opioidikorvaushoitoa yli 20 vuotta

Diakonissalaitoksen tarjoama opioidikorvaushoito täytti vuoden 2021 lopussa 20 vuotta. Tässä katsaus palvelun vaiheisiin: liikkeelle lähdettiin muutamasta asiakkaasta, nyt heitä on nelisensataa. 

“Aina on autettu” – Diakonissalaitoksen opioidikorvaushoito 20 vuotta.

Rinnekodit rekrytoi!

Etsimme jatkuvasti uusia eri alojen osaajia ympäri Suomen. Tarjolla merkityksellistä työtä kivassa tiimissä – aina #sydänmukana.