Hyppää sisältöön

Palvelu

Tuettu asuminen

Palvelumme mahdollistavat asiakkaalle pysyvän oman kodin, jossa on turvallista asua. Tavoitteenamme on, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi sekä voi elää mahdollisimman aktiivista elämää yhteisön jäsenenä.

Palvelun sisältö

Asiakas saa oman vuokra-asunnon lisäksi ohjausta ja tukea elämän hallinnassa ja arkipäivän taidoissa.

Sijainti

Helsinki, Espoo, Vantaa, Järvenpää ja Jyväskylä

Asiakkaat

Henkilöt, joiden asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä. Asiakkaillamme on myös tuen tarve, jonka syynä ovat usein päihde-  ja mielenterveysongelmat sekä muut asunnottomuuteen liittyvät sosiaaliset ongelmat.

Muuta

Tuettu (hajautettu) asuminen perustuu Asunto ensin -periaatteeseen.

Sisäkuva vuokra-asunnosta Wäylässä. Kuvassa tiskipöytä ja pöytäryhmä.
Wäylä Järvenpäässä on yksi tuetun asumisen palveluja tarjoavista toimipisteistämme.

Tuettu asuminen

Tuetussa (hajautetussa) asumisessa asiakkaamme asuu omassa vuokra-asunnossa, johon tarjoamme tukea ja ohjausta asumiseen liittyvissä asioissa. Henkilökohtaisen tuen tarve ja intensiteetti vaihtelevat asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. 

Tavoitteenamme on ennaltaehkäistä ja vähentää häätöjä sekä asunnottomuutta. Vahvistamme asiakkaan arjen elämänhallintaa, vuokra-asumisen edellyttämiä taitoja, itselle mielekkäiden tavoitteiden saavuttamista, sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymistä ja sosiaalista osallisuutta. 

Viranomaisasioinnissa ja arjen hallinnassa avustamisen lisäksi asiakkaillamme korostuu tarve saavuttaa onnistumisen kokemuksia, jotka vahvistavat itsetuntoa ja luottamusta itsenäiseen arkeen tulevaisuudessa. Osalle asiakkaistamme on tärkeää, että he saavat tukea työllisyys- ja koulutuspalveluiden löytämiseen. Ohjaajan tuoma tuki voi olla myös viikoittain toteutuvaa luottamuksellista keskustelua ja tukea oman sisäisen motivaation löytämiseen. 

Lisätietoa palveluistamme

Asunto on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita 

Asunto ensin -asumispalvelut on kynnyksetöntä palvelua, jonka tarkoituksena on mahdollistaa oma koti jokaiselle. Asumisen pysyvyys ja oma koti sekä asumisen turvallisuudesta huolehtiminen ovat jokaisen perusoikeuksia. 

Emme edellytä asukkailtamme elämäntavan muutosta emmekä esimerkiksi aseta päihteettömyyttä asunnon saamisen ehdoksi. Päihteet sallivassa asumisessa lähtökohtana on ajatus, että jokaisella ihmisellä on oikeus kotiin, tukeen, ohjaukseen, hoitoon ja hoivaan päihteidenkäytöstä riippumatta. 

Asunto ensin -asumispalvelujemme asiakkaina on henkilöitä, joiden taustat ovat moninaisia ja avun tarpeet voivat olla ennakoimattomia. Usein asiakkaidemme tuen tarve liittyy mielenterveysongelmaan, päihteiden ongelmakäyttöön, jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, itsestä huolehtimiseen, arjen ja elämän hallintaan, taloudelliseen asemaan, syrjäytymisen torjumiseen, osallisuuden edistämiseen ja/tai itsenäistymiseen. Osalla asiakkaistamme on lisäksi erilaisia somaattisia sairauksia. 

Asiakkaamme ovat oman yhteisönsä aktiivisia toimijoita. He ovat vahvasti mukana asumispalveluiden toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Asiantunteva ja ammattitaitoinen henkilökuntamme on asiakkaidemme tukena asumisen onnistumisessa. 

Naapurustotyö on yhdessä tekemistä ja vuorovaikutusta. Pidämme aktiivisesti yhteyttä esimerkiksi asukasyhdistysten, taloyhtiöiden, koulujen ja alueen yritysten kanssa. Kun tulemme tutuiksi, voimme yhteistyössä tuottaa juuri naapurustomme näköistä toimintaa, naapuruston tarpeita ja toiveita kuulleen. Näin lisäämme lähialueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta ja tarjoamme samalla asiakkaillemme mahdollisuuden olla aktiivisia yhteisön jäseniä.

Tutustu naapurustotyöhömme.

Matalan kynnyksen työtoiminta on yksiköissä toteutettavaa kevyttä työtä mallintavaa tekemistä asiakkaille. Työtoimintaan osallistumisesta maksetaan pientä motivaatiorahaa.

Osallistumalla toimintaan asiakkaat rakentavat uudelleen työelämäntaitojaan ja arjenhallintaa. Työtoiminnassa on keskeistä asiakkaiden kuntoutuminen. Useimmat osallistujat raportoivat päihteiden käyttönsä vähentyneen ja itsenäiseen elämään vaadittujen taitojen karttuneen työtoiminnan ansiosta.

Työtoiminnassa pelkkä tekeminen ei ole itseisarvo, vaan se toimii myös yhteisöllisyyden, osallisuuden, rauhan, arjen ja elämän rakentajana.

Anna palautetta tai pyydä lisätietoja

Valitse viestisi tyyppi(Pakollinen)
Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Lisätietoja Rinnekotien henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojasivultamme (linkki sivun alalaidassa). Huomioithan, että yhteydenottolomake ei ole tarkoitettu arkaluontoisten terveys- ja sosiaalitietojen käsittelyyn. Henkilötietosi poistetaan rekisteristä automaattisesti 3 kk:n kuluttua. Voimme vastata vain yhteystietonsa jättäneille.