Hyppää sisältöön
Ajankohtaiset | Blogi

Oppivelvollisuuden laajeneminen näkyy myös toimintakeskuksissa

Uudistunut oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021. Sen myötä oppilaitokset ovat joutuneet varsin haasteelliseen tilanteeseen, kun nopeassa aikataulussa on täytynyt vastata monien satojen opiskelijoiden tarpeisiin ja tavoitteisiin. Oppivelvollisuuden laajeneminen on näkynyt viimeisen puolentoista vuoden aikana toimintakeskuksissamme, sillä saamme yhä enemmän erityisoppilaitoksilta yhteydenottoja, joissa tiedustellaan mahdollisuutta oppivelvollisuuden suorittamiseen toimintakeskusympäristössä. 

Aistihuone, jossa on sohva, lamppu ja säkkituoli.
Pyrimme luomaan toimintakeskuksissamme opiskelijalle turvallisen ympäristön, joka myös tukee hänen vahvuuksiaan.

Vaikka tahtoa ja osaamista oppilaitoksissa on, eivät oppilaitokset aina suurten oppilasmäärien vuoksi pysty tarjoamaan riittävän yksilöllistä toimintaympäristöä ja tukea opiskelijalle, jotta hän voisi suoriutua opinnoistaan parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme myös toimintakeskuksissamme havainneet asian haasteellisuuden – oppilaitosympäristö ei aina pysty tukemaan opiskelijaa, jolla erityisen tuen tarpeita niin ympäristön aistiärsykkeiden kuin esimerkiksi omien tunne- ja käytöshaasteiden säätelyssä. 

Tarve on viime vuonna kasvanut ja tulee todennäköisesti kasvamaan tulevina vuosina. Opiskelijat tarvitsevat yksilöllisen toimintaympäristön, jossa heillä on mahdollisuus toimia jopa aistiärsykkeettömässä tilassa, joskus jopa omassa tilassa ja ilman liiallisia ympäristön kuormitustekijöitä. 

Opiskelijat tarvitsevat yksilöllisen toimintaympäristön, jossa heillä on mahdollisuus toimia jopa aistiärsykkeettömässä tilassa. 

Toimintakeskuksissamme olemme pyrkineet luomaan opiskelijalle turvallisen ympäristön, joka tukee hänen vahvuuksiaan. Opiskelijan oppimisympäristön luominen lähtee varsin pienistä asioista, mm. väri- ja äänimaailmasta, jotta saamme mahdolliset häiriötä aiheuttavat tekijät minimoitua, ja vahvuuksia tukevat ympäristötekijät taas vahvistettua. Ympäristön luominen yksilölliseksi vaatii mukautuksia ja joustavuutta niin henkilökunnalta kuin toimitiloilta. Asiakkaillemme tietynlaiset raamit ja rutiinit ovat erityisen tärkeitä, mutta toisaalta valmiuden äkillisiin muutoksiin tulee olla mahdollista – toimintakeskuksissa on mahdollisuus mukauttaa toiminta nopeastikin vaikka kesken päivää opiskelijan toimintakyvyn ja tilanteen mukaan.  

Oppilaitos vastaa edelleen pedagogisuudesta toteuttamalla opiskelijan opetussuunnitelman mukaiset sisällöt. Oppilaan viikkorakenne on luotu yhteistyössä oppilaitosten kanssa niin, että opiskelu mahdollistetaan ilman liiallista kuormittumista. Päivät pilkotaan eri toiminnan sisältöihin ja opiskelu sekä muu toiminta sujuvat mutkattomasti toisiaan tukien. Opettajien ja toimintakeskuksen saumattomalla yhteistyöllä on suuri merkitys onnistumisessa.  Jotta tällainen onnistuu, vaatii se kaikilta yhteistyöhalukkuutta, mukautuksia ja joustavuutta. Toistaiseksi olemme pystyneet vastaamaan opiskelijoiden tarpeisiin kiitettävästi.

Uusi oppilaitosten kanssa yhteistyössä toteutettava palvelu on ollut varsin mukavaa kehittämistyötä: olemme voineet tukea erityistarpeisten nuorten omannäköisiä polkuja kohti unelmien opinto- ja työhaaveita. On ollut hienoa huomata, kuinka jouhevasti yhteistyö toimii eri palveluita tuottavien toimijoiden kanssa silloin, kun kaikilla on sama tahtotila, into ja motivaatio olla osana isompaa kokonaisuutta, jolla on opiskelijalle merkitys. 

On meidän kaikkien etu, että erityisen tuen tarpeessa olevalle opiskelijalle etsitään aktiivisesti tapoja suoriutua opinnoista.

On meidän kaikkien etu, että erityisen tuen tarpeessa olevalle opiskelijalle etsitään aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti keinoja ja tapoja suoriutua opinnoista. Yhteistyön kautta voimme saavuttaa yksittäisille opiskelijoille heidän unelmiensa näköisiä opinto- ja työpolkuja. Meidän tehtävämme on kehittää tapoja, ympäristöjä ja tuen mahdollisuuksia niin, että nämä kaikki yhdessä palvelevat opiskelijan onnistumisia.  

Olemme vasta alussa tässä uudenlaisessa yhteistyössä, joten edessä on paljon opittavaa ja kehitettävää. Kehittäminen lähtee kuitenkin aina asiakkaastamme ja hänen yksilöllisistä tarpeistaan, joten oikeastaan työmme on jatkuvaa kehittämistä – työmme mielekkyys muodostuukin juuri asiakkaistamme ja heidän erityisistä tarpeistaan. Koulun ja toimintakeskuksen yhteistyö on ratkaisevassa roolissa. 

Kirjoittaja on Rinnekotien palvelualuejohtaja Satu Granberg.

Olemme mukana Autismin talvipäivillä 10.2.-11.2.2023. Lue lisää Autismin talvipäivien sivuilta.

kehittämistyö oppimisympäristö toimintakeskukset